NOVETATS

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3728011&coduo=7&lang=ca

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3728940&coduo=944322&lang=ca

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3727875&coduo=944173&lang=ca

FORMACIÓ DISTÀNCIA 3r TRIMESTRE 2019

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3720372&coduo=204&lang=ca

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3722045&coduo=944173&lang=ca

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3724815&coduo=944173&lang=ca

http://weib.caib.es/Formacio/distancia/activitats_.htm

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3640911&coduo=7&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3603783&coduo=38&lang=ca

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3630525&coduo=944322&lang=ca

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610920&coduo=38&lang=ca

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3561283&coduo=38&lang=ca

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3498239&coduo=38&lang=ca

ORIENTACIONS PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACOLLIDA D’ALUMNES NOUVINGUTS

Download

 

 

Tràmit previ a la presa de possessió per opositors i interins

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3464601&coduo=38&lang=ca

COMISSIÓ DE SERVEIS: CentMat

El termini de presentació de sol·licituds, projecte i documentació justificativa és del 13 d’agost al 10 de setembre.

Download

Resolució de 11 de juliol de 2018 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera.

http://www.caib.es/sites/m180704103216629/ca/portada/?campa=yes

 

ACLARIMENTS DE LA VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL PROCEDIMENTD’INGRÉS (1 i 2)

Procés d’adjudicació de destinacions provisionals i substitucions per al curs 2018-2019

Estan obligats a participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals els col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:

  • Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
  • Els professors desplaçats per manca d’horari o per trasllat.
  • Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
  • Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b) Els funcionaris docents en pràctiques.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a algunes de les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2018-2019, malgrat estigui exclòs d’altres.

Termini per presentar les sol·licituds:

    • Per a les persones esmentades en l’apartat a), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 5 al 6 de juliol, ambdós inclosos.
    • Per a les persones esmentades en l’apartat b), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 27 al 30 de juliol, ambdós inclosos.
    • Per a les persones esmentades en l’apartat c), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 31 de juliol al 6 d’agost, ambdós inclosos.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3419023&coduo=38&lang=ca

Comissions del personal docent amb funcions d’assessor tècnic docent (ATD)

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del dia 4 de juny al dia 15 de juny de 2018, ambdós inclosos.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3371143&coduo=38&lang=ca

Instruccions generals pel curs 2018/19

http://www.caib.es/sites/instruccions201617/ca/inici_2/

Instruccions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per a la introducció de dades al GestIB

Download

Instruccions sobre l’horari general dels centres, dels alumnes i dels professors

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2639009&coduo=36&lang=ca

COMISSIONS DE SERVEIS

Download

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3304494&coduo=38&lang=ca

ALERTA CANVIS:SELECCIÓ DE PLACES D’OPOSITORS S’ACABA DIA 30