Recull de normativa pel funcionament de centres

Podeu consultar el recull d’enllaços per a l’organització i el funcionament dels centres.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3110906&coduo=36&lang=ca

PROJECTE EDUCATIU I ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ ORGANITZACIÓ CURRICULAR ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES