INSTRUCCIONS CURS 2019/20

INSTRUCCIONS PROVES DE DIAGNÒSTIC: 2n ESO

Regulació de la realització de l’avaluació de diagnòstic del curs 2019-2020 als alumnes de segon curs d’educació secundària obligatòria i el procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11082/629079/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r

AVALUACIÓ A BATXILLERAT 2019/20

Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2019-2020

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11079/628771/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

INSTRUCCIONS CURS: 2019/20

Educació Infantil i Primària

http://www.caib.es/sites/instruccions201617/ca/educacio_infantil_i_educacio_primaria_2/

Educació Secundària i Educació d’Adults

http://www.caib.es/sites/instruccions201617/ca/educacia_secundaria_i_educacia_per_adults_2/

Centres de Règim Especial

http://www.caib.es/sites/instruccions201617/ca/centres_de_regim_especial-57307/