NO A LA RELIGIÓ A L’ESCOLA!!

Arrel de la sentencia del Tribunal Suprem que obliga a incloure la Religió com a assignatura d’aquest darrer curs, Alternativa dóna suport a l’escrit següent que ens han fet arribar companys d’un centre.

Animem als claustres a posicionar-se en contra de l’assignatura de religio a 2n de Batxillerat.

Recordam que el nostre sindicat sempre  defensa una escola  pública, laica i  inclusiva.

“La Conselleria ha publicat un Decret que sitúa a la Religió com una assignatura específica més i, per tant, amb una càrrega lectiva de 4 hores setmanals i 140 anuals. 

Mai en tots els sistemes educatius del període democràtic s’havia cursat Religió en el curs que prepara l’alumnat per a l’accés a la Universitat, i consideram una absoluta involució que al 2019 això succeeixi.

A més, a diferència de l’ESO o de 1r de Batxillerat, aquesta assignatura a segon farà mitjana amb la resta d’assignatures del batxillerat i, per tant, influirà amb la nota mitjana que l’alumne tindrà per obtenir la nota d’accés a la Universitat.

Des del nostre punt de vista, situar la Religió al mateix nivell que la Segona Llengua Estrangera, les TIC, els Fonaments d’Administració i Gestió, la Psicologia, les Ciències de la Terra i el medi ambient, el Dibuix Tècnic o la Història de la Filosofia entre d’altres, és una aberració pedagògica que no té cabuda dins un Estat aconfessional.

Consideram que és gravíssim que a 2n de batxillerat tenguin 4 hores d’un total de 32 setmanals, és a dir, un 12,5% del total d’hores del curs, quan s’estan preparant per a unes Proves d’Accés a la Universitat molt exigents que determinaran el seu futur.

A més, el currículum de l’assignatura de Religió per al batxillerat és el mateix per 1r i per 2n, cosa que indica que realment no hi ha prou contingut per cursar Religió 2 anys a l’etapa postobligatòria.

Per tot això, manifestam el nostre desacord amb la inclusió de l’assignatura de Religió a 2n de batxillerat.”

 

Un pensament sobre “NO A LA RELIGIÓ A L’ESCOLA!!

  1. Pens que hi ha d’altres assignatures amb un currículum més extens a 2n de batxillerat. A més, qualcunes d’aquestes matèries no arriben ni a 4 hores setmanals: Llengua Catalana o Llengua Castellana, per exemple. Ho sent, però en aquest nivell acadèmic em posiciono en contra de la Religió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *