MESA SECTORIAL EXTRAORDINÀRIA 1-07-2019

Avui hem assistit a la Mesa sectorial extraordinària on s’han tractat les Instruccions per l’organització dels centres pel curs 2019-2020.

Antònia Serra, cap de servei de Planificació i Centres, ha explicat les novetats introduïdes en relació al curs anterior i a més, ha informat que a la pàgina web de la DG hi ha un recull d’enllaços des les diferents normatives per l’organització dels centres.

http://www.caib.es/sites/instruccionsfuncionament/ca/recull_instruccions_2/?campa=yes

Hem debatut molt sobre els horaris dels docents i sobre el fet de registrar les entrades i sortides dels centres. Han valorat les aportacions però han reiterat que és una llei estatal que ens obliga a tots i que l’organització del tràmit és competència de les direccions dels centres i cada equip directiu haurà de gestionar el seu centre Ens han recordat que també es pot usar l’aplicació del Gestib per a telèfons mòbils.

Totes les casuístiques podran ser gestionades al llarg del curs. Ha demanat que tots els errors que es detecten en els centres s’han de traslladar al DGPC i proposa fer un mesa en el mes d’octubre per revisar el procés.

Quant a horaris dels docents que acompanyen viatges d’estudis i davant les diferents sensibilitats de les directives a l’hora de tractar aquest tema, s’ha compromés a fer una sessió de treball per veure com compensar aquests docents.

Finalment ha assegurat que el fet de fer les quotes del professorat a 18h75 suposa 70 professors més. Per Alternativa és totalment inadmissible, tenint en compte l acord de la passada legislatura que la Conselleria es va compremetre a tornar a posar a 18 h.

Des d’Alternativa hem manifestat el nostre desacord amb les quotes del professorat prorrogades i la tardança a lliurar-nos els esborranys per poder preparar bé la Mesa i consultar els afiliats. La prórroga de les quotes del curs passat farà, entre altres coses, que a molts centres la reducció horària de 3 períodes lectius per majors de 55 anys dependrà molt de la disponibilitat del centre.

Hem posat èmfasi en l’organització de les places itinerants compartides entre dos centres i hem reclamat que s’explicités la coordinació entre centres i que no hi hagi places compartides entre Eivissa i Formentera. A més, hem denunciat els retards en el pagament dels desplaçaments. La cap de servei ha respost que s’han donat instruccions perquè no les places no comparteixin centre un mateix dia. No obstant ha reconegut que un cop començat el curs, pot haver-hi resultes de mitges places vacants que faci impossible respectar aquesta recomanació. Ens ha remès al Departament d’Inspecció si detectem mala praxis en la gestió del personal.

Alternativa ha manifestat el seu desacord en l’obligació per al personal de l’EOI de Formentera de romandre al centre fins al 10 juliol per la problemàtica de l’habitatge i hem reclamat una compensació. Les representants de conselleria reconeixen aquesta dificultat però per ara no hi ha solució malgrat les converses mantingudes amb el respectius Consells Insulars.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *