Junta de Personal Docent no universitari. Pitiüses

Divendres 3/7/2020

A final de curs, s’han aprovat aquestes resolucions

Resolucions

 

Plenari 11/03/2020

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

 

 

ELECCIÓ NOU SECRETARI

 

 • El secretari està de permís per paternitat, a més ha concursat per anar a Menorca, així que es presenta el seu substitut.
 • Només hi va haver una candidata per substituir-lo en el càrrec. Va ser elegida per unanimitat. Així la nova secretària és Carmen Ansuategui (STEI).

 

SOL·LICITUD REUNIONS AMB CONSELLER I DG

 

 • La presidenta, amb la col·laboració dels assistents a la mateixa, explica la reunió que vam tenir el 4 de febrer amb membres de la DGPDOCEN, va ser una reunió amb ordre del dia establert prèviament per Conselleria, a partir dels escrits que la junta els havia fet arribar. No va ser de negociació, sinó d’intercanvi. 
 • Arran d’aquesta reunió ja feta, s’aprova modificar la resolució  en la que demanem reunió amb el Conseller i altres DG, especialment Planificació; i insistim en la necessitat d’un calendari de reunions per convertir-les en una rutina i no una excepcionalitat.

 

COMITÉ SALUT LABORAL

 

 • La presidenta explica que en aquesta reunió de dia 4 se’ns va fer saber de manera informal que Eivissa ja té una tècnic de prevenció de riscos, però que encara està rebent formació. 
 • Decidim mantenir la resolució i enviar-la com a JPDNU ja que no se’ns ha informat de res oficialment.
 • El Comité de salut laboral redactarà una petició també d’informació, amb punts més concrets ja que des de la reunió en la que es va conformar no hem tornat a tenir cap comunicació de cap tipus des de Palma.
 • Tractam la qüestió el coronavirus. Sabem que els centres han rebut informació i les famílies també, però pensam que de la mateixa manera que s’han fet reunions amb riscos laborals a altres sectors se n’han de fer amb els docents. I és inacceptable que els membres d’un comité de riscos laborals no tenguin més informació  que la que es rep pels companys que estan als centres.

 

DEMANDES OPOSICIONS

 

 • Abans de començar amb l’ordre del dia, la presidenta i els assistents a la reunió del 4 de febrer expliquen que el punt d’aquesta al que més temps es va dedicar van ser les oposicions (gairebé 2 hores). Així i tot, després de fer-ne un resum i considerant que volem una resposta per escrit amb les justificacions pertinents, decidim enviar la resolució afegint algunes qüestions que es van parlar a la reunió (pagament de trasllats als membres del tribunal que venen de Formentera, possibilitat de formar tribunals amb membres de totes les Illes encara que siguin a Mallorca, quan actuen com a tribunal per places a altres illes).

POSICIONAMENT LLEI EDUCACIÓ

 

 

 • Ens adherim al document redactat  per la JPDNU de Mallorca, al qual també s’ha adherit la JPDNU de Menorca.

 

RECLAMACIONS ECONÒMIQUES

 

 • Aprovam la resolució en la que rebutjam l’actuació de Conselleria pel que fa a la gestió econòmica dels centres, especialment perquè en la negociació posterior no s’han tengut en compte els sindicats fins al final de les negociacions, i considerem que qualsevol acord a què s’arribi amb les associacions de directors  ha de ser negociat i ratificat a mesa sectorial.
 • Exigim també la pujada immediata del 2% del sou que va anunciar el Govern Central a principis d’any.
 • Reclamam la necessitat d’inversió per a dur a terme l’execució de noves infraestructures educatives.
 • Aprovam una resolució en la que demanam que el “complement d’insularitat” es revisi i s’ajusti al cost de la vida a cada una de les Illes de la Comunitat.

 

PUNT OBERT

 

 • Alternativa proposa l’adhesió al Manifest en suport de la llengua catalana. S’aprova amb l’abstenció dels representants d’ANPE.

Plenari 15/10/2019

Ahir es va portar a terme la reunió en sessió ordinària de la JPDNU d’Eivissa i Formentera. A banda de qüestions formals com l’aprovació d’actes i els canvis en els delegats que representen els diversos sindicats; el punt que va ocupar la major part del temps va ser el debat de l’esmenes presentades i la final aprovació del reglament de la Junta i de la icona que ens representarà. Ens hagués agradat posar-mos d’acord amb les juntes de Mallorca i Menorca per fer un logotipus consensuat que es diferenciés per la imatge de la silueta de les illes, però no és una qüestió de màxima importància.

Pel que fa al funcionament del plenari, ja a la comissió permanent vam decidir que els membres en redactaríem les propostes prèviament per així agilitzar la sessió. Per tant es va treballar a partir de documents prèviament redactats, que encara s’han d’acabar de perfilar i que publicarem un cop siguin definitives.  Les qüestions tractades van ser:

Valoracions sobre l’inici de curs: 

 • places sense cobrir, problemes de transport escolar, ràtios, vivenda, manca de recursos per a l’educació inclusiva, infraestructures i com no el marcatge.
 • en aquest aspecte, com a organisme col·legiat volem fer saber als docents que cap membre de la Conselleria d’Educació s’ha posat en contacte amb la JPDNU com a òrgan col·legiat, ni tan sols per a interessar-se pel funcionament, necessitats o simplement felicitar-mos per la posada en marxa.

Sol.licituds a Conselleria:

 • en primer lloc, la Presidenta va informar que de totes les sol·licituds realitzades a Conselleria durant el curs anterior només s’ha rebut resposta a una en la que es demanava que la Conselleria es fes càrrec de l’import dels trasllats dels representants de Formentera (recordam que pateixen doble insularitat) i de les despeses de material d’oficina de la mateixa. La resposta ha estat que no se’n fan càrrec, però permetran que es facin fotocòpies a la Delegació Territorial.  Per tant, vam acordar tornar a enviar les sol·licituds no respostes (que en són moltes) juntament amb les noves.
 • en segon lloc,  gràcies a la informació aportada per CCOO, vam acordar demanar informació a Conselleria per a poder trametre als docents de Pitiüses respecte a la situació de la demanda de certs partits polítics per visitar alguns centres educatius d’Eivissa i Formentera i també al procediment d’actuació en cas que es produeixin. En aquest punt demanarem com actuar en el cas de la campanya que porta a terme la plataforma “Hazte oír”.
 • a més vam acordar també demanar que membres de la Conselleria d’Educació (Directors Generals i Caps de Servei) tenguin la responsabilitat de reunir-se amb la JPDNU d’Eivissa i Formentera per a fer-los arribar directament la informació. Tenim la sensació que la creació de juntes per illes és simplement testimonial.

La religió a les aules:

 •   es va acordar fer també un escrit mostrant la postura de la JPDNU d’Eivissa i     Formentera, no sols pel que fa a l’inclusió de l’Islam a les aules sinó la rebuig que qualsevol doctrina religiosa s’imparteixi com a tal. Demanam una escola laica on tengui cabuda el coneixement de la història de les religions com a fet social i com a manera d’entendre i respectar la diversitat fomentant així que els nostres alumnes siguin persones amb seny i capacitat de raonament. Però mai com a dogma i qüestió d’espiritualitat, que pensam que ha de romandre a l’àmbit privat i familiar. Hem de dir que en aquest punt tots els sindicats vam estar d’acord, llevat d’ANPE que es va abstenir.

 

 

 • la JPDNU farà arribar aquest escrit al CEIE (Consell Escolar Insular d’Eivissa) perquè famílies i governants també s’hi puguin adherir

Formació:

 

 

 • com a últim punt i a petició de CCOO, vam acordar demanar la possibilitat d’obrir la formació en l’ús i les utilitats de GESTIB a tots els docents i no només a equips directius.