Interins curs 2023-2024

INTERINS CURS 2023-2024

07/06/2023

Llista provisional de la pròrroga de la llista d’interins 

Tràmit de reclamacions del 8 al 14 de juny

Les reclamacions relatives als mèrits corresponents a les activitats de formació permanent del professorat per al curs 2023-2024 s’ha de fer únicament i exclusivament a través del tràmit telemàtic que trobareu a la pàgina web sfhc.caib.es

Les persones que han estat tutoritzades aquest curs, ho veuran més endavant, ja que el procés de tutorització acaba dia 19 de juny i després surt una resolució sobre els docents que han superat la tutorització.

Més informació : aquí 

06/06/2023

Novetats: llista de desistiment de la formació presentada.

S’ha de consultar el document 8 Aquí

Requeriment d’esmenes a la documentació per: FORMACIÓ_TRÀMIT INTERINS 2023-2024

 

  • Les persones que figuren a l’Annex I que han d’esmenar la documentació aportada per mancances o deficiències.
  • Termini per presentar les esmenes 5 dies hàbils comptadors des de l’endemà del dia de la publicació d’aquest requeriment.
  • Per presentar les esmenes CAL SEGUIR LES  INSTRUCCIONS

Més informació: aquí

 

09/05/2023

Informació sobre el  procés de tutorització del curs 2023-2024

És el mateix procediment que s’ha duit a terme durant els darrers cursos.

Comença dia 1 de setembre del 2023 i acaba dia 17 de juny de 2024

Són trenta dies consecutius, o un mes administratiu, de treball efectiu i continuat en el mateix centre públic.

Des del Sindicat Alternativa hem defensat que la tutorització sigui fins 30/6 ja que les tasques que es duen a terme formen part dels indicadors d’avaluació. També demanam que la tutorització sigui sumativa i no mínim de 30 dies al centre.

Més informació: BOIB

26/04/2023

Informació sobre el tràmit d’aportació de formació a interins curs 2023-2024.

Hi ha dos tràmits diferenciats: un tràmit per canviar illes, jornades, funcions i afegir titulacions. I un altre tràmit per afegir formació anterior al 31 d’agost del 2022.

Qui ha d’aportar formació permanent?

Les persones que vulguin aportar formació anterior a 31/8/2022 excepte:

a. persones que ja tenen el màxim de puntuació en l’apartat de Formació Permanent del Professorat.
b. persones que ja tenen al seu portal del personal les activitats formatives de les quals volen demanar reconeixement.
c. persones que vulguin aportar activitats formatives finalitzades amb posterioritat al 31 d’agost de 2022.

Com?

A través del tràmit telemàtic específic; aquí

S’ha de fer amb un zip i seguir aquestes instruccions.

Després s’ha de comprovar el llistat per saber si cal esmenar.

Download

 

25/04/2023

Tràmit informàtic llista d’interins
-Es prorroga la llista d’interins per als docents que ja en formen part. Tancada a nous aspirants.

-El dia 25 d’abril es publica la llista provisional que es podrà esmenar. Ja s’inclou la integració del grup d’FP a Secundària.

-L’accés al tràmit es fa amb certificat digital o @clave. En cas de dubtes o consultes, crideu al 060.

-Durant la primera setmana de juny s’obrirà el termini per poder renunciar a places vacants i TP de tres anys.

-D’ofici, la Conselleria t’inclou en la llista d’interins de cara al curs vinent. En cas de no voler formar-ne part, s’ha d’entrar al tràmit i indicar-ho en la pantalla corresponent.

-Si tens plaça per tres anys SENSE ELS REQUISITS s’ha d’esmenar la situació per poder seguir ocupant la plaça.  En cas d’haver obtingut la plaça en un tràmit urgent, s’ha d’esmenar al tràmit extraordinari de la primera setmana de juny. En cas de no esmenar la situació, el docent cessa a dia 30 de juny.

-Es poden modificar illes, jornada i especialitats, excepte aquelles de les quals n’estàs ocupant una vacant de tres cursos.

-No s’ha integrat la informació presentada en el concurs de mèrits. Per tant, s’ha de comprovar tota la formació realitzada a partir del 31/8/22.

La formació s’ha de registrar en un tràmit diferent al de la llista d’interins. Tràmit per registrar la formació AQUÍ

-Els que hagin obtingut el FOLC durant aquest curs i ja formin part de la llista d’interins, poden presentar-lo en el termini corresponent al mes de juliol. Si ja s’ocupa una plaça, durant el mes de juny en el tràmit extraordinari.

-La previsió de publicació de la llista definitiva d’interins per al curs 23/24 és la primera setmana de juliol.

-El darrer tràmit registrat serà el vàlid.

Accés al portal de baremació

Tràmit aquí

Publicada al BOIB la pròrroga de la llista d’interins per al curs 23/24: BOIB

 

14/04/2023

Esborrany pròrroga interins

Download

Esborrany tutorització curs 2023-2024

Download

Des del Sindicat Alternativa entenem que la situació d’estabilització suposarà un canvi de paradigma pel que fa a les borses d’interins però sol·licitam que s’obri tal com s’ha fet els darrers anys per tal de donar oportunitats a tots els futurs docents i no només als que han de cobrir les places urgents , en les què només es demana titulació: recordem que el màster CAP i que el FOLC no són requisists per cobrir aquestes places.