Interins 24/25

02/02/2024

Convocatòria al BOIB

Inscripció del 2 de febrer al 25 de març de 2024: tràmit

Tràmit específic per registrar la formació permanent: tràmit

*Són dos tràmits: un per fer la inscripció a la borsa i un altre per registrar la formació