Instruccions curs 2023-2024

Instruccions

Instruccions definitives.Setembre 2023: aquí

Esborranys de les instruccions d’avaluació del curs 2023-2024: aquí

Esborranys d’instruccions per a la planificació del curs 2023-2024 (aquí)

– Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics de segon cicle d’educació infantil i educació primària, i d’educació secundària per al curs 2023-2024

– Instruccions sobre l’horari general, l’horari de l’alumnat i l’horari dels docents dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics

– Criteris de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, batxillerat i/de formació professional, d’ensenyaments de persones adultes i de règim especial

Instruccions per als ensenyaments artístics superiors per al curs acadèmic 2023-2024  aquí

Instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en modalitat virtual per al curs 2023-2024 aquí

Instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en modalitat virtual aquí