Instruccions curs 2021-2022

Aquí anirem actualitzant les instruccions del proper curs 2021- 2022

Actualització 8/6/2021
  • Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022.
  • EOI: Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de 31 de maig de 2021, per la qual es dicten les instruccions per a regular provisionalment l’organització i el funcionament dels ensenyaments d’idiomes en la modalitat semipresencial a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022