Fons d’acció social: recuperació de bestretes

La Comissió de Fons d’Acció Social, reunida ahir, va actualitzar la situació de les ajudes. Es poden demanar les següents ajudes:

RECUPERADES EL 23 DE SETEMBRE DE 2016

Bestreta ordinària  per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 2 mensualitats (a retornar amb un màxim de 10 mensualitats)

Bestreta extraordinària per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 6 mensualitats (a retornar amb un màxim de 24 mensualitats) per atendre necessitats de carácter urgent.

Download

 

RECUPERADES ANTERIORMENT

– Ajuts per fills menors de divuit anys. (38,57€ mensuals)

– Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat. (173,55€ mensuals)

– Ajuts per a estudis del personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills:

– Ajut matrícula curs 2015-2016 (fins a 462,83€ anuals)

– Ajut llibres relacionats curs 2015-2016 (fins a 155,75€ anuals)

ENCARA SENSE RECUPERAR

-Ajut per orfandat

-Ajut de viduïta per als cònjuges del personal docent no universitari.

A més, es va sol·licitar una Comissió General de Funció Pública per poder unificar criteris per a tots els treballadors/res públics/ques.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *