EL PORTAL D’OPOSICIONS 2018

AVÍS IMPORTANT: El termini perquè els opositors puguin triar places és del dia 27 de juliol a les 10:00h a.m. fins al 30 de juliol a les 12:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears)

http://www.caib.es/sites/concursoposicions2018/ca/presentacia/?campa=yes

Full de verificació del format de la programació didàctica

Download

4.865 persones participaran el 23 de juny a la convocatòria d’oposicions per a docents del 2018

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3399317&coduo=7&lang=ca

Seus i aules de les oposicions

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3399178&coduo=38&lang=ca

Programa de Gestió d’Oposicions Docents (GOD)

Hi trobareu dues opcions:

PORTAL DELS ASPIRANTS

Consultar les convocatòries, comunicats, llistes de puntuació, llistes provisionals i definitives, puntuació provisional i definitiva de la Comissió de Valoració de Mèrits de la vostra illa especialitat i tribunal.

Accedir posant el núm. del vostre DNI i clicant a ‘No teniu codi o l’heu oblidat’. De manera immediata rebreu un correu electrònic amb el codi de seguretat a l’adreça electrònica que vàreu posar a la sol·licitud de participació a les proves selectives.

Una vegada fet  d’això, podreu entrar a l’aplicació amb el vostre DNI i el codi de seguretat de quatre xifres durant tot el procediment selectiu.

TAULELL D’ANUNCIS DE LES PROVES SELECTIVES

Consultar la informació pública que abans s’exposava als taulells d’anuncis de les seus. (llistes d’aspirants, llistes de puntuació, llista de la puntuació dels mèrits..

https://www.caib.es/oposedu04front/aspirants/landingPagePublic.jsp

 

CORRECCIÓ D’ERRORS DE LA LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS

Download

NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS SINDICALS COM A COL.LABORADORS EN LA VIGILÀNCIA PEL BON FUNCIONAMENT DE PROCÉS SELECTIU

Download

 

RECTIFICACIÓ DE LES ERRADES EN LA COMPOSICIÓ DE TRIBUNALS

Download

Download

CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ

Download

LLISTA DEFINITIVA DELS TRIBUNALS

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10821/seccio-ii-autoritatsi-personal/473

LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIVA 

http://www.caib.es/sites/concursoposicions2018/ca/l/llistes_definitives_admesos_i_exclosos_/

TEMARIS

http://www.caib.es/sites/concursoposicions2018/ca/temaris/

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNALS, provisionals

http://www.caib.es/sites/concursoposicions2018/ca/l/composicia_del_tribunals/

INSTRUCCIONS PER LES ABSÈNCIES I PERMISOS PER LA REALITZACIÓ DE LES PROVES

http://www.caib.es/sites/concursoposicions2018/f/251869

Enllaç per demanar el permís:

http://www.caib.es/sites/M170421083513629/ca/que_concedeix_la_direccia_del_centre/

 

SEUS PER LA REALITZACIÓ DE LES PROVES SELECTIVES

http://www.caib.es/sites/concursoposicions2018/f/251870

 

INFORMACIÓ GENERAL

http://www.caib.es/sites/concursoposicions2017/ca/portada/?campa=yes