CORONAVIRUS: ACTUALITZACIÓ

  • *Aquesta pàgina s’anirà actualitzant a mesura que arribi nova informació.
27/3/2020

Noves Instruccions de la  Conselleria d’ Educació i Universitat

Download

 

26/3/2020

Informació dePrevenció de Riscos Laborals

Download

24/03/2020

a) Els representants dels sindicats hem assistit avui a una reunió informativa per tractar la qüestió de les beques menjador mentre es mantengui l’estat d’alarma

Llegeix el resum

b) El Departament d’Inspecció Educativa ha elaborat unes breus orientacions sobre propostes per al treball de l’alumnat des del seu domicili.

Orientacions

23/3/2020

El Govern distribuirà targetes prepagament als beneficiaris ajuts menjador

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-governnbspspanel-govern-distribuiragrave-targetes-prepagament-als-beneficiaris-dels-ajuts-de-menjadorstrong0

 

20/3/2020 13:30

Noves instruccions de la Conselleria d’Educació i Universitat, en vigor a partir del 23 de març.

Instruccions

Actualització 19/03/2020 17:02

Acabada la reunió online amb el Conseller: Demà el Consell de govern aprovarà unes noves instruccions per aclarir diversos punts i introduir modificacions per poder fer front a la situació . El Conseller ha agrit la feina i l’esforç dels docents d’aquest dies.

Com a principals novetats a les instruccions s’establirà:

-Els equips directius una vegada acabades les tasques organitzatives ja no hauran d’anar als centres.

-No desplaçamet interilles del docents.

-S’establiran indicacions per flexibilitzar, modular les tasques que han de fer els alumnes, per evitar carregar-los de feina i tenint en compte la bretxa digital.

-Establir que les qüestions de caire pedagògic es tractin directament amb la inspecció de cada centre.

-Indicacions sobre reunions i claustres.

-Les qüestions sobre oposicions, sentència europea sobre interins, i altres s’aniran tractant en successives reunions i s’han compromès a informar puntualment de les novetats.

En tenir les instruccions definitives les publicarem.

Actualització 19/03/2020 10:00

Malgrat les peticions de totes les juntes de personal docent, els EQUIPS DIRECTIUS hauran de continuar oferint servei als centres. És una incongruència i una contradicció en aquest estat d’alarma sanitària i amb les moltes possibilitats de fer la feina des de casa.

Davant la petició de les Juntes de personal docents de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera de permetre que els equips directius poguessin atendre les necessitats bàsiques dels centres que dirigeixen aplicant el teletreball, la comissió de sanitat ha respost el següent:

Autoritat sanitària

Direcció general de treball 

 

18/3/2020 a les 14:30

La Conselleria d’Educació ha habilitat una pàgina per l’actualització del Coronavirus

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4112264&coduo=7&lang=ca

17/3/2020 a les 18h00

El Ministeri d’Educació i FP,  el d’Universitat de l’estat i els representants d’Educació de les autonomies han acordat posposar les proves d’Accés a la universitat i estan treballant en el calendari. Un altre acord que han pres és el de flexibilitzar les practiques de l’alumnat de Formació professional.

En el següent enllaç teniu tota la informació

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200317-reunionevaufp.html

17/3/2020 a les 14h00

Conselleria ens informa de:

“En aquests moments els professors destinats en una illa diferent d’on tenen el seu domicili habitual, no estan obligats a desplaçar-se al centre on tenen la destinació i poden romandre al seu domicili habitual. Han d’estar a disposició dels equips directius a distància, per canals telemàtics.”

Dintre de poc les directives rebran el correu i us el tralladaran.

16/3/2020 23:00 hrs

Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, en el marc del que disposen el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la COVID-19

BOIB

 

16/3/2020 14:38h

Des del Sindicat Alternativa donem suport i recolzament a tot el professorat que des de casa està fent possible que  davant aquesta situació excepcional l’alumnat dels centres de les Illes Balears estigui atès, rebent informació, material per anar treballant i obtenint respostes als dubtes que van sorgint mentre fan les tasques encomanades… D’aquesta manera es  garanteix que els alumnes puguin seguir, dins de la situació en que ens trobem, les activitats lectives.

Ens han arribat queixes en relació a la disparitat d’informacions i d’exigències que, des de cada centre educatiu, s’estan fent arribar al professorat -sabem que hi ha Autonomia de Centres però recordem que les instruccions marquen que :

“5. Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se
centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un
enfocament competencial.
6. Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a l’alumnat de
batxillerat, preferentment al de 2n que s’ha de presentar a les proves
d’Avaluació de l’Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.
7. Aquelles famílies que ho demanin, podran ser ateses presencialment als
centres, amb cita prèvia.”

Demanam a Conselleria, al centres, als equips directius i inspecció que enlloc de qüestionar la tasca docent donin recolzament, flexibilitat i suport al seu professorat i que no exigeixin el que no es exigible en l’estat d’excepcionalitat en què ens trobem. 

Tot el professorat que pugui tenir alguna queixa o suggeriment i que ens ho vulgui fer arribar per enviar-ho a Conselleria pot fer-ho a través del nostre email: info@sindicatalternativa.cat 

16/3/2020

La Conselleria informa:
1) Segons els Reial Decret 463/2020 de 14 de març, es suspenen tots els terminis administratius dels procediments que restaven oberts: Oposicions, Interins, Especialistes, Laborals, etc.
Aquests terminis es reprendran en el moment en que perdi vigència aquest Reial Decret.

2) L’atenció telefònica de la direcció general de Personal Docent quedarà reduïda al mínim per la qual cosa us pregam que feu ús dels correus electrònics següents:

Dades Econòmiques: nomines@dgpdocen.caib.es
Personal de Primària: primaria@dgpdocen.caib.es
Personal de Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es
Provisió Educativa: provisio@dgpdocen.caib.es
Compatibilitats: compatibilitats@dgpdocen.caib.es

Web

15/03/2020 11:03  La Conselleria acaba d'informar als equips directius:

“A conseqüència de la publicació del R.D 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es deixa sense efecte l’aclariment de les instruccions enviat el passat divendres dia 13, el que suposa:

1. No és necessari que el professorat acudeixi als centres educatius el proper dilluns dia 16 de març.
2. En qualsevol cas els docents han d’estar disposició dels equips directius.
3. Els equips directius hi han d’anar però es podran establir torns.

Considerem una bona recomanació,però insuficient. Els equips directius, com la resta de docents, no ha d’anar si no és imprescindible.

14/3/2020 00:00

Publicat el BOE amb la normativa que regiran l’estat d’alarma:

BOE

14/03/2020 21:30h

Aprovat el ” Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ”

Entre moltes altres recomanacions els  articles 8 i 9 són els que afecten de forma més clara a l’activitat docent. De la seva redacció i de l’esperit d’aquest Real Decreto, queda clar que l’activitat als centres educatius queda totalment suspesa . Aplicant aquest RD i la flexibilitat que ja preveien les instruccions de la conselleria, entenem que el proper dilluns els docents ja no han d’anar als centres educatius.

Romandrem a l’espera de la concreció per part de la Conselleria.

Artículo 8. Medidas de contención en el ámbito laboral
Los empleadores, tanto públicos como privados, estarán obligados a facilitar medidas que
permitan la prestación laboral o funcionarial de los empleados por medios no presenciales
siempre que ello sea posible.
Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo
Quedan suspendida la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos,
grados, cursos y niveles de enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.

Des del Sindicat Alternativa hem traslladat als responsables autonòmics d’educació la necessitat que els docents han de fer feina telemàtica i online des de casa seva per evitar així el major nombre de desplaçaments possibles.

 

14/03/2020 16:00h

Decretat l’Estat d’alarma sanitària al conjunt de l’Estat i donades les circumstàncies extraordinàries i les múltiples recomanacions de totes les autoritats sanitàries i polítiques, creiem que és un risc innecessari fer que els docents vagin als centres a fer qualsevol tasca. Som una professió responsable i no farem res als centres, que no es pugui fer des de casa. Ens sembla una total incongruència i contradicció.

Per tant, demanem als responsables polítics i escolars que desconvoquin qualsevol acte presencial i que el transformin en telemàtic i, en cas que no sigui possible, es postposi. 

Esperem une noves instruccions d’aplicació immediata a partir de dilluns.

Entenem que ara la prioritat és la SALUT DEL CONJUNT DE LA SOCIETAT.

14/3/2020 11:00h

Publicació al BOIB de les Mesures extraordinàries que afecten el conjunt de la societat.

BOIB 13 de març
BOIB 12 de març

13/3/2020 18:32h

Download

13/3/2020 14:00h

Remitent: CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Missatge:
Aclariment a les Instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per a l’organització i el funcionament dels centres docents de les Illes Balears durant el període de suspensió temporal de l’activitat educativa presencial:

1. Atès que els equips directius dels centres han d’organitzar l’activitat educativa i de gestió, tot el personal docent i no docent, ha d’assistir als centres el proper dilluns 16 de març, amb la finalitat de planificar les tasques presencials i no presencials diàries del professorat per atendre adequadament l’alumnat durant la suspensió de les activitats lectives.
2. El Departament d’Inspecció Educativa supervisarà aquesta planificació.

13/03/2020 12:30

Instruccions de la Conselleria d’Educació i Universitat per a la suspensió temporal de les activitats lectives.

Download

13/03/2020 11:40

En declaracions a IB3, Antoni Morante, director general de planificació i centres, afirma:

-Tanquen escoles a partir de dilluns activitats presencials, de públics i concertats (per recomanació del Govern central, però ja ho tenien tot previst)
-Els docents i treballadors han d’estar a disposició de l’equip directiu, però fexibilitzaran la jornada i es facilitarà el teletreball.
-No s’ha de patir per la nòmina, però s’aturen les substitucions fins a nou avís.
-Les PBAU estan pendents d’una reunió amb el Ministerio i les altres CCAA per valorar la possibilitat de modificar les dates de les poves.

Encara estem pendents de les instruccions definitives i de la Mesa Sectorial de dilluns.

Actualització 13/3/2020 10:00h

La Mesa Sectorial d’Educació es reunirà el proper dilluns dia 16 de març a a les 10h amb un únic punt de l’ordre del dia: el funcionament dels centres i la suspensió  temporal i excepcional de les activitats educatives que comptarà amb la presència del Conseller d’Educació i Universitat, Martí March.

Actualització 13/3/2020 9:40


Mentre seguim a l’espera de rebre les instruccions definitives sobre el tancament de centres escolars a partir de dilluns, registrem una petició de Mesa Sectorial per resoldre els possibles dubtes i fer arribar les peticions i inquietuds que ens estan arribant: flexibilització de la jornada laboral, possibilitat de teletreball i seguiment del procés d’aprenentatge amb mètodes telemàtics sempre que sigui possible, saber qui és la persona de contacte per resoldre dubtes, etc…
A més, recordem que cal seguir sempre les indicacions oficials i no fer cas de rumors o de titulars de premsa.

Informació 12/03/2020 21:40

El Govern de les Illes Balears ha pres mesures de contenció per fer front al coronavirus.

Aquestes són les mesures que ens afecten directament com a docents:

  • Suspensió de classes presencials a tots els nivells formatius i escoletes durant 2 setmanes.
  • Suspesos viatges d’estudis
  • Suspeses durant 1 mes activitats extraescolars, visites a llocs específics, excursions, etc.

Hem traslladat al Conseller les inquietuds dels docents davant aquesta situació. Sabem que també s’està plantejant la possibilitat de teletreball també per a docents. Però de moment no en tenim confirmació.

En breu tendrem més instruccions. Estarem atents per tralladar-vos tota la informació.

Ens podeu enviar els vostre dubte per mail a info@sindicatalternativa.cat  i intentarem respondre o traslladar-los a Conselleria.

Aquí teniu un resum de la roda de premsa del Govern.

Mesures dràstiques, però temporals (algunes de 15 dies, altres més extenses)
Es prohibeixen les aglomeracions. Tota activitat que es pugui posposar, que s’ajorni.
El Govern demana que la Fira del Ram se tanqui.
Des de demà (13-03-2020) es contracten 60 persones més per reforçar 061
Ajornades proves ordinàries i nous filtrats de les cridades a PACs
Als Centres de Salut hi haurà 2 circuits: patologies respiratòries i altres patologies (per a evitar contagis)
SERVEIS SOCIALS
Suspesa activitat de Clubs de Gent Gran, Servei d’Atenció a la Dependència i altres
Restricció de visites a 1 persona per resident a centres
Esdeveniments religiosos s’hauran de restringir
MEDI AMBIENT
Tanquen refugis i altres indrets
ESPORTS
Fins dia 25 de març, suspeses competicions interinsulars
TRANSPORTS
Major control i neteges
SFM incrementarà freqüències
FUNCIONARIS
Ajornades proves selectives
Teletreball en casos específics
Flexibilització en cas de familiars afectats

Podeu consultar la informació del Govern aquí: CORONAVIRUS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *