Arxiu de la categoria: General

Negociació de la mesa sectorial: convocatòria borsa d’interins

Negociació de la mesa sectorial d’interins? 

Després de la mesa tècnica, la conselleria d’educació ens va enviar un esborrany de convocatòria d’interins per al curs 20/21.

Les principals novetats:

Dates del tràmit per formar part de la borsa: del 15/1/2020 al 31/3/2020.

Continuïtat de la borsa i adjudicació única: és la manera de respectar la voluntat del docent i evitar dobles (o mitges) puntuacions, quan, a vegades, una mateixa plaça comparteix assignatures de diferents cossos.

-Integració automàtica: els docents interins que vulguin formar part de la llista i ja en formin part, no hauran de fer cap tràmit, excepte els casos en què es vulgui ampliar o modificar algun aspecte.

-Vam demanar que tant els requisits com els mèrits (cursos de formació) es valorin fins al tancament del tràmit per formar part de la borsa el 31/3/2020. Pendents de la resolució definitiva. 

No han volgut recuperar optativitat en el tràmit per cobrir places vacants, fet que beneficia tant a docents com a l’administració.

Nou tràmit urgent: s’ha creat un nou sistema per adjudicar places de manera urgent, quan les borses estiguin buides i que vol reduir el temps que es tarda en cobrir certes places. Només serà requisit tenir una titulació de l’Annex IV. Vam advertir la sentència contrària a poder treballar sense el MÀSTER de docència (o equivalent) de Catalunya. No sabem quin tipus de contracte tindrà i, si tindrà algun efecte sobre la llista d’interins…

-En l’adjudicació EXTRAORDINÀRIA es podrà renunciar sense justificació una vegada cada curs.

-En general, es conserva el BAREM. S’inclou una nova columna amb 5 punts per oposicions aprovades dels anys 2017, 2018, 2019 i les properes. Vam demanar que s’inclogués en els punts generals del barem i vam advertir de la problemàtica i inestabilitat jurídica que pot suposar que sigui retroactiu (tancat) i exclusiu de les Illes Balears -ja es va discutir els curs passar i ho van acabar retirant-. A la proposta inicial, es valorava fer-ho amb les oposicions del curs passat i les actuals.

És important valorar la feina dels docents: aprovar unes oposicions i quedar-se sense plaça no és de bon grat. Però també s’ha de fer de manera segura, sense estabilitat i, sobretot, que no sigui aparegui per sorpresa al barem.

Quedem, ara per ara, a l’espera de la resolució definitiva a la qual EL CONJUNT DE LA MESA SECTORIAL S’HI VA OPOSAR.

Vam intentar arribar a un punt de trobada, esperem que rectifiquin i escoltin el Conjunt de la Mesa Sectorial.

Podeu consultar-ne la documentació

2) Vam comentar les places d’oposicions que la conselleria va publicar el dia abans de la mesa sectorial i, tal i com van advertir, pot patir alguna petita modificació

Vam demanar totes les dades per poder valorar l’oferta (percentatge per especialitats, per illa, etc…) Amb aquesta oferta, es reduirà al 22% el número de docents interins.

Van explicar-nos que són les places d’estabilitat que si no es convoquessin aquest curs, es perdrien. A partir d’ara (2021), només sortiran taxa de reposició.

Vam recordar que aquest model d’oposicions massives, acumulen places d’especialitats a les quals hi poden optar el mateixos docents.

Indemnitzacions per residència…

Durant els darrers dies s’ha encetat la polèmica sobre el plus de residència, 22.000 euros
per habitatge, dels polítics de Podem Balears, tot i que viuen a Mallorca amb les seves
famílies. Un mestre amb destinació a Menorca o a les Pitiüses té un complement de
residència de 94,39 € al mes, en total uns 1.200 euros anuals.

Els docents de les Illes Balears rebem un complement de residència per minvar el
cost de la insularitat. Aquest complement, però, ha quedat desfasat en relació al
cost de vida actual a les illes que no ha fet sinó augmentar els darrers anys. Per això,
des de fa anys, Alternativa ha denunciat la dificultat que tenen els docents desplaçats a les
Illes per trobar un habitatge digne i a preu adient. Per això segueix demanant l’equiparació
del complement de residència amb el del professorat de les Illes Canàries.

Ens sembla indecent que no es faci cap esforç cap als docents o altres funcionaris de
serveis bàsics (sanitat, seguretat,…) i per contra, s’indemnitzi amb escreix als polítics.
Des del Sindicat Docent Alternativa demanam urgentment l’equiparació del complement de residència del professorat de les Illes Balears amb el de Canàries.

“LLEI EDUCATIVA”: ESMENA A LA TOTALITAT

Fa pocs dies el Conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, va presentar  l’esborrany de l’avantprojecte de Llei d’Educació.

En primer lloc volem manifestar la nostra sorpresa perquè encara és vigent la llei estatal, LOMQE, a la qual la llei autonòmica ha d’estar adequada. A més, el programa electoral del PSOE i els Acords de Bellver inclouen treballar a l’àmbit estatal per fer possible la derogació d’aquesta llei i, de moment, no en sabem res.

En segon lloc, trobem que abans de començar a elaborar una Llei Educativa cal que la Conselleria tracti i tanqui temes més fàcils de negociar i d’arribar a acords com és un nou Acord de Millora de les Condicions Sociolaborals del Professorat que té pendent de pactar amb els sindicats des de ja fa més de dos anys.

Després de fer-ne una lectura ràpida podem constatar que aquesta llei que segons diu pretén dignificar la tasca docent a penes menciona els claustres, els sindicats i les Juntes de personal docent. Estem convençuts que s’han de tenir en compte les seves aportacions perquè els professors són el motor essencial de l’aplicació de la llei educativa i, en aquest avantprojecte, es troba a faltar el paper rellevant  que cal donar al professorat.

Una altra mancança que trobem en l’avantprojecte de llei és el finançament. Tot el text es presenta com una declaració d’intencions sense concretar com es finançarà la seva aplicació. Encara estem esperant que el pressupost destinat a Educació sigui, com a mínim, del 5% del PIB.

A més, hi falta una aposta clara  per garantir i donar continuïtat del Decret de mínims de llengua catalana i promoure el seu paper com a llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears.

Altres aspectes que ens preocupen són l’autonomia de centres, la perfilació de places, l’avaluació del professorat, ja que poden atemptar directament contra drets sociolaborals dels docents.

Alternativa ha començat també un procés de revisió acurada de cada article de l’avantprojecte de la llei i hi farà les esmenes que consideri  amb les aportacions del seus afiliats.