Arxiu de la categoria: General

Reunió informativa sobre els professors tècnics de formació professional.

La nova Llei educativa, LOMLOE, modifica substancialment la situació del professorat tècnic de FP i això ha generat molts dubtes entre el col·lectiu, tant funcionaris de carrera com interins.

Des del Sindicat Alternativa sol·licitàrem una reunió amb el Director General de FP, Toni Baos per tractar aquesta situació. Avui ha convocat una reunió informativa per traslladar-nos com està la situació actual i recollir les nostres reivindicacions.

La LOMLOE estableix que aquestes especialitats que fins ara tenien la consideració de A2 , ara passen a tenir categoria de A1 i això fa que per accedir-hi s’haurà d’estar en possessió d’una titulació universitària de grau superior. Aquest canvi suposa una millora, però alhora genera tota una sèrie de preguntes respecta a quina situació administrativa tendran els companys que fins ara imparteixen aquestes especialitats.

El Director General ens ha facilitat la carta que els ha enviat el ministeri d’educació  i ha explicat que s’ha de constituir una mesa estatal per tractar aquest tema i que a la futura llei de FP també s’ha de tractar.

Per part d’Alternativa, hem valorat positivament l’equiparació i els beneficis que això comporta , però hem reivindicat que aquest canvi no pot deixar d’un dia per l’altre a companys sense feina i que s’han d’establir els mecanismes administratius adequats per no deixar indefensos a aquests companys que fins ara han impartit aquestes especialitats. Ens preocupa especialment la situació que tendran els interins el pròxim curs. També ens preocupa que algunes especialitats acabin amb contrates laborals per hores o qualsevol altre tipus de precarietat.

Alternativa també ha plantejat la necessitat d’afrontar l’equiparació de mestres que imparteixen al primer cicle de ESO i també iniciar un procés d’equiparació dels mestres que també accedeixen a la docència mitjançant un grau.

El Director General s’ha compromès a informar-nos puntualment de l’evolució de les negociacions del Ministeri amb les CCAA.

Carta del Ministeri

Download

 

Entrada en vigor de la LOMLOE

La LOMLOE, més coneguda com a Llei Celáa, entra en vigor avui, dia 19 de gener de 2021, malgrat que moltes de les modificacions no tindran efecte fins al setembre del 2021 en l’inici del nou curs escolar.

Aquesta llei ve a substituir la LOMCE tan combatuda pels docents i, per tant, és una petita passa, que presenta alguns aspectes positius:

-L’etapa 0-3 esdevé etapa educativa cosa que pensem millorarà molt la seva condició.

-Català a l’escola: Esmenta totes les llengües i les reconeix com a llengües vehiculars.

-Religió. Encara que no s’elimina completament de l’escola pública, sí minva la seva presència i importància.

-Recuperació “democràcia” als consells escolars. 

-Contempla la insularitat per a programes de cooperació.

-Inclou aspectes relacionats amb l’actualitat i que cal treballar a les aules: la igualtat de gènere i la prevenció de les violències masclistes, la importància del desenvolupament sostenible i l’agenda 2030, digitalització, TIC o els Drets dels infants.

En canvi, també té aspecte que ens veiem obligats a valorar negativament:

– No especifica la baixada de ràtios.

-Li ha faltat consens de la societat i dels partits polítics.

-No han consultat els docents. Directament no se’ns ha preguntat ni hi ha hagut debat entre els professionals que som els docents.

-EscolaConcertada. No ha estat prou valenta per eliminar els concerts i apostar més per l’escola pública.

-Promoció de curs: es perd l’oportunitat de revalorar la cultura de l’esforç.

En definitiva, una petita passa endavant, lluny de l’ideal de llei educativa i que caducarà amb el proper govern.

 

 

Reunió extraordinària del servei de prevenció de riscos laborals: fred a les aules

La reunió extraordinària de la Paritària del SPRL (Servei de Prevenció de Riscos Laborals) s’ha dut a terme arran de la petició d’un dels sindicats que en formen part amb motiu de les queixes dels docents provocades per les condicions laborals d’aquesta primera setmana lectiva del curs 2020/21.

L’objectiu principal era aclarir la prevalença de les mesures anticovid o la normativa que regula les condicions en el treball, a banda de fer una sèrie de propostes per combatre l’estrès tèrmic a les aules. A continuació teniu un resum de les qüestions plantejades pels sindicats (en què hem estat tots d’acord) i les respostes per part de Personal Docent, Planificació i Centres, SPRL i Servei de Salut, tots presents a la reunió:

 • Manteniment de les calefaccions enceses i pressupost
 • S’ha tractat el tema dels centres que tenen els sistemes de calefacció trencats. 
 • S’ha demanat un augment de la partida pressupostària perquè els centres puguin tenir les calefaccions enceses tot el temps que ho considerin necessari.

En aquest aspecte, els CEIP s’han de posar en contacte amb els Ajuntaments, que són els responsables del manteniment i els IES amb Conselleria. Tant personal docent com planificació i centres han afirmat que això no serà cap problema, i que si un IES té problemes amb la calefacció es posi en contacte amb Planificació.

 • Mesuradors Co2
  • Els centres han disposat de pressupost per fer la compra i ja n’haurien de tenir tots. De tota manera Conselleria n’ha adquirit i els ha distribuït entre els centres on encara no havien arribat.
  • S’ha demanat si hi haurà  empreses homologades que els instalin i facin revisions periòdiques, ja que hem vist que diversos mesuradors a un mateix lloc mostren resultats diferents. Conselleria no ho té previst perquè consideren que la seva posada en marxa és un procés senzill, però si algun centre necessita ajuda s’ha de posar en contacte amb Planificació.
  • Pel que fa a les xifres que apareixen als mesuradors, ens han garantit que fins a quantitats molt elevades, prop de 5000, no hi ha risc per a la salut, encara que per evitar problemes de concentració i una mínima merma en les capacitats físiques,  es recomana no sobrepassar els 800. 

En aquest punt, Alternativa ha expressat la seva preocupació ja que sembla que se’ns oblida que una de les necessitats fonamentals per poder fer la nostra feina és la concentració tant de professorat, com d’alumnat (a qui de per sí ja li costa) i entre fred i Co2 es complica la tasca.

 • Modernització de sistemes i revisió instal·lacions
  • Els experts asseguren que el virus ha vengut per quedar-se per tant, hem demanat que totes aquestes mesures que s’estan prenent es tenguin en compte en la construcció de centres nous i de forma urgent es porti a terme una revisió de l’estat de les instal·lacions dels centres antics per modernitzar-los i adaptar-los a aquesta situació.

En aquest punt s’ha evidenciat la manca d’inversió que ha patit el sector educatiu des de fa molts anys.

 • Altres mesures per mantenir temperatura als centres
   • Els sindicats hem proposat l’implementació de mesures com posar turbines d’aire calent a zones comunes o purificadors amb  filtres HEPA a zones de difícil ventilació.
 • Cribatge del sector docent
  • Davant la posada en marxa d’un cribatge poblacional a la ciutat d’Eivissa, hem demanat que els docents que hi treballen puguin participar de forma voluntària aportant el seu nomenament, com s’ha fet a altres municipis de les Illes ja que la informació que tenim és que el cribatge serà només per a persones empadronades al municipi. Esperam que la resposta de Salut sigui afirmativa.
  • Vacunació. Ara mateix la prioritat és el personal sanitari en primera línea, però hem preguntat si es planteja la vacunació voluntària dels docents com a grup de població prioritari.

Durant la reunió hem plantejat alguns dubtes més, però el més important és que el Servei de Prevenció de Riscos i la Direcció General de Planificació i Centres insisteixen que qualsevol docent i/o centre que tengui dubtes referents al funcionament dels mesuradors de Co2, als resultats que aquests indiquen, a com fer per ventilar les aules de forma segura, que la temperatura en cap moment superi els 15 graus … es posi immediatament en contacte amb els departaments corresponents i els facilitaran la informació necessària.