Arxiu de la categoria: General

Mesa sectorial extraordinària 27/5/2021

El proper dijous 27 estam convocats a una mesa sectorial extraordinària sobre:

-Comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa.

Esborrany de la resolució aquí

Bàrem aquí

-Esborrany del protocol  per gestionar la formació de
Certificats de Professionalitat en Centres Propis Educatius Públics. Document

Podeu enviar les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat fins dimecres horabaixa

Adhesió a la Plataforma de Solidaritat amb el poble palestí d’Eivissa

Després de la consulta realitzada entres les afiliades i els afiliats, el Sindicat Alternativa s’adhereix a la Plataforma de Solidaritat amb el poble palestí d’Eivissa. Un 76’9% han votat a favor, mentre que un 23,1% ha optat per NS/NC.

 

Planificació del curs 21/22: la coneix tothom, menys els docents!

Com ja vam denunciar al seu moment, la premsa coneix  abans les delicades condicions amb les quals s’ha de començar a organitzar el curs 21/22.El passat 29 d’abril vam registrar una petició a la Conselleria d’Educació sobre aquest tema, encara no tenim resposta.

L’actual Conselleria d’educació menysté el paper constructiu dels docents en el procés d’organització i l’experiència viscuda als centres més enllà de les dades que obtenen dels múltiples formularis i avaluacions, omplint de burocràcia la tasca docent.

Segons hem conegut, les mesures que es plantegen són insuficients per fer un curs completament segur i recuperar la presencialitat plena de l’alumnat. Ja vam advertir que, malgrat la urgència,prescindir dels mestres especialistes i la semipresencialitat no era una bona solució ja que molts alumnes es perdrien pel camí, fet que han denunciat entitats representants de famílies darrerament. 

Com sempre, el pressupost és el problema: la nostra proposta passa per reduir la ràtio de docent/alumne i, òbviament, per la contractació de més docents. (…) A més, de la reducció d’horari lectiu dels docents per poder dedicar més hores a la coordinació entre docents i a la comunicació amb les famílies, que facilitarien molt la recuperació de molts alumnes perduts durant aquest curs.

Conselleria. https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4709892&coduo=7&lang=ca

Alternativa a IB3 Ràdio