Arxiu de la categoria: General

Quines renúncies has fet aquest curs?

Quines renúncies has fet aquest curs?
A causa de la pandèmia de la Covid_19, els centres han de seguir nous protocols de seguretat, control i salut.
Els recursos que ha posat la Conselleria, són totalment insuficients…i tots hem hagut de fer renúncies.

Pots respondre fins dijous 8 d’octubre!

 

ENQUESTA

 

 

 

Mesa extraordinària: Permisos

Hem assistit a la mesa extraordinària per tractar els permisos dels docents guardar infants amb COVID:

-Proposta d’acord pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A la mesa sectorial la  conselleria ha exposat la proposta per poder donar una  resposta als docents que s’han de fer càrrec de familiars que han de quedar a casa per qüestions relacionades amb la COVID i que fins ara no tenien cap possibilitat per demanar algun tipus de permís.

Els docents que es veuen afectats directament, ja sigui per ser positius de COVID o estiguin obligats a guardar quarantena, ja tenen reconegut el permís i la retribució , fins i tot sense tenir una baixa mèdica, només presentant una declaració jurada d’haver d’estar en quarantena. Aquest tipus de baixa, son substituïdes per la Conselleria. 

Per part d’Alternativa hem demanat que:

  • Que aquest permís sigui retribuït.
  • Que es doti de mitjans telemàtics als docents que hagin de fer treball a distància..
  • Que els interins tenguin reconeguts els dies per assumptes propis ,que fins ara només es reconeixen als funcionaris de carrera. Es un tipus de permís que també donaria flexibilitat per solucionar problemàtiques personals que d’altre forma no es poden resoldre. A la vegada s’equipararia la situació dels interins. 

La Conselleria ha reconegut que actualment no pot retribuir aquest tipus de permís , però s’ha compromès a modificar aquesta resolució quan el Ministeri tregui la normativa referent a la conciliació familiar. En breu el Ministri treurà aquesta normativa.

La Conselleria s’ha compromès a estudiar la forma jurídica per reconèixer els assumptes propis als interins.

Consulta aquí l’esborrany de resolució.

 

Què ha passat amb el WEIB?

Arran del tancament del Web Educatiu de les Illes Balears (WEIB) ens hem posat en contacte amb el departament corresponent de Conselleria perquè ens informessin dels motius. Volem agrair la seva amabilitat i reconèixer la feina que han estat fent durant molt de temps, a la vegada que ens lamentam que no s’han dedicat recursos per a poder mantenir el seu funcionament.

Sembla ser que aquesta web mai ha estat oficial però com moltes direccions generals els facilitaven informació i tenien personal i mitjans per mantenir-la ho havien fet fins ara sabent que era popular i el món educatiu hi recorria amb freqüència, però diversos factors han provocat el seu tancament.

  • No hi apareixia tota la informació que Educació publicava a altres bandes, per tant no era fiable com a web de referència.
  • El seu funcionament requeria recursos humans dels que ara no disposen ja que era una web html i el seu manteniment era manual.
  • Cada servei ha de ser responsable de penjar la informació que li pertoqui a la seva web.

Us posam alguns exemples perquè pogueu buscar la informació:

Canvi de contrasenya, Moodle, Abbies… Si estàs treballant a un centre contacta amb el coordinador TIC, ells tenen la informació. De tota manera pots accedir a ieduca.caib.es

https://intranet.caib.es/Intranet/canviapassword.do

Adjudicacions, interins, concursos de trasllats, Xestib… Tot això ho trobaràs a la web de la DG personal docent, que és una de les més completes.

Currículums, depenen de la DG de Planificació, ordenació i centres.

Portal del Personal