Arxiu de la categoria: General

Avaluació LOMLOE. Documentació al BOIB

Primària
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11638/665512/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

Secundària
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11638/665516/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

Batxillerat
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11638/665572/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

Quan sabrem tota la informació sobre el procés d’estabilització?

Quan sabrem tota la informació sobre el procés d’estabilització?

Està previst que en els propers mesos la situació laboral i administrativa de molts docents s’estabilitzi passant de cobrir places sent funcionari interí a ser funcionari de carrera.

Segons els anuncis fets i publicats al BOE, durant el 2023 tindran lloc dos processos selectius diferents:

-Concurs de mèrits: únic i excepcional. La Conselleria d’Educació ha anunciat que hi haurà unes 2500 places. A hores d’ara no ha especificat quines places són, quines especialitats, quins cossos… Sí que ha informat que la data probable del tràmit telemàtic seria del 21 de novembre al 21 de desembre del 2022.

Ens queda per saber si serà per illes o si serà en el conjunt de les Balears.

-Oposicions extraordinàries: Seran dues parts no eliminatòries, amb més bolles en la prova escrita i l’experiència docent comptarà un 40% de la valoració total. Tampoc no sabem quines places sortiran.

A hores d’ara, tenim molt poca informació i ens agradaria traslladar informació concreta i real als afectats, recollir la seva opinió i traslladar-la a Conselleria així com fem sempre.

Davant aquest moment excepcional que marcarà el futur de tants docents, des del Sindicat Alternativa tornam a demanar a la conselleria que es pronunciï com abans millor i amb tota la transparència que requereix el moment.

 

 

 

Tota la informació: http://www.sindicatalternativa.cat/proces-estabilitzacio-interins/

 

https://www.arabalears.cat/societat/alternativa-docent-reclama-madrid-llei-d-estabilitzacio-protegeix-places-no-treballadors_1_4372980.html

 

http://www.sindicatalternativa.cat/alternativa-es-reuneix-amb-els-grups-parlamentaris-al-congreso/

El despropòsit de la LOMLOE: l’avaluació que no arriba

A hores d’ara, encara no s’han publicat els criteris d’avaluació definitius que s’haurien d’aplicar als cursos en què enguany ha començat la LOMLOE.

Ja fa un mes que l’alumnat va començar les classes i els docents no saben què han de fer per avaluar els seus alumnes i s’ha convertit en un tema preocupant perquè, malgrat tenir esborranys, no tots els centres han rebut la informació i, per tant, no saben com han d’actuar.

A més, el sistema oficial del GESTIB, encara no està disponible. Així, els centres que han optat per aquesta opció no poden incloure les notes tal i com demana tant la primera versió com el nou esborrany. 

Els docents sobreviuen el dia a dia a l’aula, amb la formació feta després d’aplicació de la LOMLOE i l’angoixa de no saber com actuar seguint la normativa que el Govern ha implantat. Recordem que la Conselleria d’eduació es va comprometre a resoldre tots els dubtes que sorgissin en la implantació del sistema.

Alternativa va ser la primera veu que es va alçar contra l’aplicació d’aquesta normativa i no és estrany que, cada dia més, s’articulin les assemblees de centre per combatre l’aplicació que tant ha complicat la tasca docent en aquest inici de curs 22/23.