Arxiu de la categoria: General

Comissions de servei: ATD

El proper dimecres ens han convocat a una mesa sectorial sobre les comissions de servei de les places : ATD (assessor tècnic docent)

Ens podeu fer arribar les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Podeu consultar l’esborrany aquí

Europa, interins i estabilitat: prou abús!

La Comissió Europea ha llançat un ultimatum al Govern Espanyol per tal de reduir l’alt percentatge d’interinitats en el conjunt dels cossos de funcionaris públics.

A l’Estat, en el sector educatiu, un 30% de la plantilla és interina i temporal. Segons la Comissió Europea, s’ha d’aconseguir arribar al 8% abans del 2022, dins del marc de reformes associades als Fons europeus COVID. Notícia El País

En altres sectors, què faria Iago Negueruela com a inspector de treball?

Si el Conseller de Treball del Govern de les Illes Balears arribés a un centre educatiu i apliqués la normativa dels treballadors a l’administració pública, que incompleix sistemàticament l’esperit de la normativa dels treballadors pel que fa a la temporalitat, fent un abús sistemàtic de la contractació reiterada de contractes temporals, la falta d’indemnització en cas d’acomiadament, etc.. 

El conseller-inspector de treball  els faria  fixes de cop, obligaria a pagar indemnització en cas d’acomiadament entre d’altres drets dels treballadors i imposaria una sanció milionària a l’empresa que dugués a terme aquestes pràctiques.

Des del Sindicat Alternativa, simplement demanem que els interins tinguin un tractament semblant al que recull l’Estatut dels treballadors quan els treballadors son contractats abusant de la temporalitat. 

La solució a aquest greu problema, que ha creat la pròpia administració,  ha de venir donada per un canvi de model d’accés a la funció pública, la convocatòria pertinent d’oposicions i a la vegada resoldre la situació dels interins contractats fraudulentament. La solució no pot passar únicament per la convocatòria massiva d’oposicions  sense tenir en compte la situació creada als interins, perquè això faria recaure la solució doblement en els treballadors i no en el culpable de crear aquesta situació.

Des d’Alternativa, ja fa temps que treballem amb altres sindicats a nivell estatal, per arribar a una solució satisfactòria de consolidació dels interins contractats en plantilla de manera ràpida i aplicant la normativa europea i respectant el dret d’aquests treballadors de l’educació. Aquesta és un problemàtica a nivell de l’Estat i per això  estem en converses directe amb els ministeris i els grups parlamentaris responsables.

Mesa Sectorial d’Educació: Oposicions 2021

A la mesa sectorial d’educació d’avui, 18 de març de 2021, la Directora General de Personal Docent ha aclarit diversos aspectes de la convocatòria d’oposicions als cossos docents:

Tota la normativa aquí

-Es tracta de la convocatòria ajornada de l’any passat. La normativa aplicable és la mateixa.

-La programació didàctica serà la que s’indica en aquesta normativa.

-Les dates de la 1a part (tema i pràctica) serà el 19 i el 20 de juny. La Conselleria obligarà a opositors i a membres de tribunal a seguir amb les tasques als centres escolars mentre duri el període lectiu, excepte si es veuen obligats a canviar d’illa, que podran optar a tenir un permís del centre els dies 18 i/o 21 de juny.

-Les lletres del sorteig es mantenen tant per a opositors com per a tribunals. S’actualitzarà per jubilacions, etc…

-S’elimina l’excepció per haver estat membre de tribunal l’any anterior, però tindran en compte les baixes mèdiques per vulnerabilitat COVID.

-Educació i Salut treballen conjuntament en una resolució que estableixi els protocols de seguretat durant les proves.

-En la fase de concurs, es valoraran els mèrits que s’hagin aconseguit abans del 16 de març de 2020.

-HI ha5000 opositors repartits en 130 tribunals (95 Mallorca, 16 Menorca i 19 a Eivissa). Cap tribunal tindrà més de 60 aspirants.

Hem demanat que preparin un pla B per si les condicions de la pandèmia no permeten desenvolupar les proves amb normalitat. Hem confirmat que, en cas de no tancar-se les proves durant aquest 2021, es perdrien les places.