Arxiu de la categoria: General

Vacunació dels docents: resposta de la Direcció General de Salut pública

Després de la petició fet des d’Alternativa, compartim la resposta que ens fa arribar la Directora General de Salut Pública, Maria Antònia Font Oliver.

Vam fer una petició formal per tal que TOTS ELS DOCENTS, treballadors de la Conselleria d’Educació, fossin vacunats per igual, sense distingir entre cossos, especialitats o etapes.

Aquesta és la resposta:

Download

Comissió paritària de prevenció de riscos laborals: vacunació dels docents

Ahir es va produir la reunió trimestral de la paritària del SPRL (Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal docent). A continuació us en feim cinc cèntims de les qüestions més importants. Com sempre, si us sorgeixen dubtes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i intentarem resoldre’ls.

 • Aprovació dels primers protocols d’actuació del SPRL: 

 No confoneu els protocols 7 (revisions voluntàries) i el 13 (revisions obligatòries).

 • Informació de PREVIS

Petició al SPRL que vigilin els documents que ha enviat l’empresa subcontractada perquè hi apareixen qüestions que generen dubtes. Aquestes actuacions s’han de coordinar i PREVIS haurà de funcionar amb els criteris que s’acordin i estableixin al SPRL.

 • Campanya de vacunació
  • Que els docents de CEPA, EOI i altres ensenyaments no obligatoris no siguin vacunats a la vegada que la resta de docents suposa un greuge. Ens han explicat que això està al protocol del ministeri i que es desconeix per què en algunes comunitats, o fins i tot dins les Balears també, s’ha incomplert el protocol en alguns casos.  
  • Si heu passat la COVID. Es recomana que us poseu en contacte amb Infovacunes ja que els docents menors de 55 anys només han de rebre una dosi de la vacuna.
  • Atesos els canvis en els criteris de subministrament d’Astrazeneca, en breu es començarà la vacunació de docents entre 55 i 65 anys.
  • Valoració positiva del suggeriment que els opositors i tribunals (unes 7000 persones) no es vacunin durant el procés o just abans per evitar que els efectes secundaris puguin impedir la participació en el procés. La Directora General de Personal Docent s’ha compromès a enviar el llistat d’opositors i tribunals a Salut en breu per coordinar-ho.
  • En cas de no residir a l’illa on s’ha rebut la primera dosi en el moment de subministrament de la segona dosi, s’ha d’avisar amb la major antelació possible a Infovacunes per poder fer els canvis pertinents.
 • EPI:

Durant aquesta setmana i la vinent es farà el subministrament als centres dels equips de protecció individual i les partides pressupostàries estan ja autoritzades.

Més informació a EDUCOVID

 

Informació Professorat Tècnic FP

A petició de les Juntes de Personal Docent, el Director General de Formació Professional i la Directora General de Personal Docent han convocat una reunió informativa:

Toni Baos informa que van rebre la petició de les juntes per tenir informació sobre LOMLOE i els Professors Tècnics de Formació Professional. Esperen que el ministeri faci desplegament de la llei per a FP. De moment, no poden afirmar res més, però preparen normativa suficient per donar estabilitat als docents de cara al curs vinent. 

El que sí han de fer és que els docents amb requisits, passin al grup A1, però no saben quina manera establirà el Ministeri per fer el canvi.

Rafi Sánchez, de personal docent, diu que esperen el desplegament de la llei i com abans millor per evitar incerteses. Sobretot en aquelles especialitats que no tenen un grau universitari associat.

S’han compromès a enviar l’esborrany quan el Ministeri l’enviï.

Hem demanat:

-Que tots els docents que tinguin els requisits, adquireixin la nova categoria de manera ràpid, àgil, segura legalment i de forma retroactiva a l’inici de la llei i que aquells que no en tenen, tinguin un període per poder-los adquirir.

-Que es crei un període transitori per no perdre cap docent en aquesta transició.

-Que se solucioni urgentment.

-Que es tingui en compte la falta de docents en algunes especialitat de Formació Professional.

-Que estableixin un calendari clar.

-Que cap docent perdi la categoria laboral. 

Seguim pendents de les decisions del Ministeri d’Educació. 

Vídeo explicatiu de la nova llei específica de FP