Arxiu de la categoria: General

Som docents, no turistes!

El Sindicat Alternativa denuncia, una vegada més, el problema d’habitatge que pateixen els docents desplaçats d’illa. 

Durant els darrers dies hem vist com han aparegut a la premsa local i estatal, casos de docents interins que no es poden permetre el lloguer d’un habitatge digne a les illes d’Eivissa i Formentera…i desgraciadament, comença a Menorca. 

Des del 2016, el sindicat Alternativa ja demana  solucions a aquesta problemàtica i la revisió i actualització dels complements de residència, així com el cobrament complet d’aquest complement a les mitges jornades. Sabem que la solució a aquesta problemàtica recau en un conjunt d’institucions públiques.

Des de fa anys els docents que accedeixen a una plaça a les illes Pitiüses tenen dificultats serioses per accedir al lloguer d’un habitatge i especialment els companys que accedeixen a una substitució una vegada començat el curs acadèmic. L’elevat preu i les condicions abusives dels lloguers a Eivissa i Formentera dificulten cobrir les substitucions a les escoles Pitiüses.

Al darrer curs la situació ha empitjorat greument. Els preus dels lloguers s’han incrementat molt i, en molts casos, el contracte de lloguer no inclou els mesos de juny i setembre. A més, es demana pagar molts de mesos per endavant. Tot plegat fa que els docents no puguin trobar un espai digne de residència  a un preu adequat mentre ocupa la plaça adjudicada.

El fet s’agreuja en les substitucions durant el darrer trimestre escolar: esdevé gairebé impossible trobar un allotjament en condicions i a preu raonable, fet que, en alguns casos, provoca la renúncia a la plaça adjudicada i, en conseqüència, el decaïment de la borsa d’interins.

Aquesta situació  no només genera dificultats als docents, sinó també als centres que veuen com algunes substitucions són difícils de cobrir i els alumnes romanen sense substitut, Alguns docents han deixat d’optar a places a les Pitiüses a causa de l’accentuació d’aquesta problemàtica en els últims anys. Això fa que s’incrementi l’elevada rotació als claustres d’aquestes illes, fet que impossibilita desenvolupar els projectes de centre i mantenir la continuïtat que l’educació necessita.

Els companys que accedeixen a una plaça de mitja jornada, a més, obtenen  la meitat de quantitat en concepte de complement per residència.

Des del sindicat Alternativa demanam, una vegada més, que des del Govern de les Illes Balears es faci front a aquesta problemàtica i es pugui dotar als docents de vivenda digna o d’un increment salarial elevat, tal com es fa amb altres col·lectius, per tal que els docents puguin fer front a aquestes despeses. 

Xarxa contra la segregació escolar

El Sindicat Alternativa s’adhereix a la Xarxa contra la segregació escolar

Ahir es va presentar la Xarxa contra la segregació escolar a Palma. 

La «Xarxa contra la segregació escolar a Palma – Per a la inclusió real» és un moviment democràtic i participatiu que parteix de la preocupació compartida per la situació de segregació que es dóna entre els diferents centres educatius del municipi de Palma sostinguts amb fons públics. Pretén posar sobre la taula aquesta problemàtica amb la finalitat d’aconseguir una distribució equilibrada de l’alumnat a totes les escoles del municipi i garantir la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.

Segons el darrer Anuari de l’educació, només un 65% de l’alumnat total de les Illes Balears està escolaritzat a centres públics. Cal recordar també que un dels principis de la Llei d’educació de les Illes Balears és l’escolarització equilibrada de tot l’alumnat entre centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics

A les Illes Balears, ens els darrers anys s’ha evitat afrontar l’escolarització equilibrada de manera valenta i amb l’objectiu de racionalitzar la matriculació a fi d’evitar la segregació per motius econòmics o socials. Una assignatura pendent, és refer el mapa escolar de Palma per aconseguir la inclusió real a Palma.

En algunes zones, majoritàriament urbanes, com Palma o Eivissa, l’escola pública absorbeix un gran percentatge d’alumnat amb atenció educativa especial, contradient, fins i tot, la pròpia normativa de la Conselleria d’Educació, que estableix que poden superar un 30%.

A més, hi ha algunes zones que també superen el 10% d’alumnes amb atenció educativa especial per centre, superant la resta de centres de la seva zona sense oferir recursos extra per poder tractar l’alumnat.

Els docents de l’escola pública, any rere any veuen incrementada la càrrega de feina que comporta treballar a aules plenes i cada dia més heterogènies i diverses .

Des del Sindicat Alternativa, que som 100% escola pública, sempre hem defensat l’escola pública de qualitat i inclusiva, però per aconseguir-ho s’ha d’anar cap al decreixement/reducció d’escoles concertades i millorar la inversió i les infraestructures de l’escola pública.

Us convidam a llegir el manifest i adherir-vos, com a centre o a títol individual.

 

https://xarxacontralasegregacio.cat/

Com serà el procés d’adjudicació de places i de renúncies al concurs de mèrits?

Com serà el procés d’adjudicació de places i de renúncies al concurs de mèrits?

14/03/2023