Arxiu de la categoria: General

Mesa sectorial d’educació: No al NOU ROC

La posició d’Alternativa, en la Mesa Sectorial d’Educació sobre el nou Reglament Orgànic de Centres (ROC) d’avui, és que encara que agraïm que s’hagin celebrat reunions bilaterals per a definir el document, considerem que per a poder aplicar aquest reglament la Conselleria d’Educació ja hauria d’haver baixat la ràtios (15 Primària, 20 ESO, Batxillerat i FP), com ja hauria d’haver recuperat també les 18h lectives, ja que així es van comprometre a fer-ho fa 8 anys.

A més, haurien de reconèixer la carrera professional i insularitat reflectint-se en la nòmina dels docents, més que merescut després de dos cursos Covid.

També, hem insistit que no sigui un únic reglament per a tots els centres d’Infantil, Primària i Secundària, sinó que sigui diferenciat segons etapes educatives. I que el Claustre recuperi la seva rellevància, que sigui democràtic per a poder decidir sobre marcatge horari o l’elecció del director o directora. Així com limitar la funció directiva a 8 anys i que l’avaluació externa als centres no es converteixi en un rànquing de centres i l’inspector/a assignats als centres no tinguin cap vinculació amb el centre al qual han d’avaluar.

Per a acabar, hem demanat respectar els projectes lingüístics com estan i tornar a les taules sectorials presencials.

Informació de la Conselleria: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4879251&lang=ca&coduo=7 

És urgent actualitzar el salari del docents: 2’9% i complement de residència.

Comunicat de premsa sobre la negociació del Factor d’Insularitat a la comissió mixta d’economia i hisenda

És urgent actualitzar el salari del docents: 2’9% i complement de residència.

Des de fa anys, el Sindicat Alternativa Docent ha reiterat, a tots els àmbit on tenim representació, els problemes generats per la pujada dels preus i especialment de la vivenda, així com la congelació de la nòmina dels docents. Aquest fet, especialment greu a les illes menors, fa que moltes places i substitucions quedin sense cobrir deixant alumnat sense docents.

Per començar, volem que se’ns pagui el 2% del sou que, amb formes pròpies de trilers, se’ns nega des del primer de la seva aprovació. A més, ha de ser de forma retroactiva. No entenem aquest menysteniment i perjudici: som els únics docents de l’Estat que no han actualitzat el salari.

D’altra banda, contínuament hem exigit equiparació del complement de residència, amb el que tenen a les illes Canàries, cal tenir en compte que hi ha fins uns 500 euros mensuals de diferència (veure documentació addicional).

Ara que la presidenta Armengol ha anunciat que dijous, a la comissió mixta d’economia i hisenda, amb la presència de la ministra Maria Jesus Montero, negociarà i compensarà el factor d’insularitat, i que els propers pressupostos estatals inclouran aquesta compensació per fer front als costos de la insularitat, volem recordar el greuge comparatiu que patim respecte als docents canaris i per això exigim deixar d’estar discriminats i que s’atorgui l’ equiparació del complement de residència i es pagui el salari complet.

Si tenim en compte l’encariment del nivell de vida, amb una inflació interanual del 3.3%, queda clar que el col·lectiu docent de les Illes Balears és un dels més afectats per la retallada encoberta del salari. 

Documentació addicional :

Volem l’equiparació del complement de residència!! | Alternativa (sindicatalternativa.cat)

 

Sardines amb mascareta

Fa uns anys, vam llançar la campanya de l’Aula de les sardines per denunciar la manca d’espais i les elevades ràtios d’alumne per aula amb les quals els docents havien de dur a terme la tasca.

Passat el temps i, amb una dura situació de per mig, com ha estat la pandèmia, hem de tornar a denunciar que, lluny de millorar, aquestes dades han empitjorat.

Ara, no només va contra el paradigma del sistema educatiu on volem arribar, sinó que contradiu les principals normes de control de la pandèmia i aconseguir uns centres educatius segurs: l’espai interpersonal. 

Com vam denunciar la setmana passada, el número d’alumnes no para de créixer, mentre que el de docents s’ha estancat. 

Ara, la nostra classe s’ha de dir “La classe de les sardines amb mascareta” perquè és la mesura que s’aplica entre els alumnes i perquè és la mesura en la qual el Govern de les Illes Balears no ha d’invertir un sol euro.

Denúncia del 2017