Arxiu de la categoria: General

És urgent actualitzar el salari del docents: 2’9% i complement de residència.

Comunicat de premsa sobre la negociació del Factor d’Insularitat a la comissió mixta d’economia i hisenda

És urgent actualitzar el salari del docents: 2’9% i complement de residència.

Des de fa anys, el Sindicat Alternativa Docent ha reiterat, a tots els àmbit on tenim representació, els problemes generats per la pujada dels preus i especialment de la vivenda, així com la congelació de la nòmina dels docents. Aquest fet, especialment greu a les illes menors, fa que moltes places i substitucions quedin sense cobrir deixant alumnat sense docents.

Per començar, volem que se’ns pagui el 2% del sou que, amb formes pròpies de trilers, se’ns nega des del primer de la seva aprovació. A més, ha de ser de forma retroactiva. No entenem aquest menysteniment i perjudici: som els únics docents de l’Estat que no han actualitzat el salari.

D’altra banda, contínuament hem exigit equiparació del complement de residència, amb el que tenen a les illes Canàries, cal tenir en compte que hi ha fins uns 500 euros mensuals de diferència (veure documentació addicional).

Ara que la presidenta Armengol ha anunciat que dijous, a la comissió mixta d’economia i hisenda, amb la presència de la ministra Maria Jesus Montero, negociarà i compensarà el factor d’insularitat, i que els propers pressupostos estatals inclouran aquesta compensació per fer front als costos de la insularitat, volem recordar el greuge comparatiu que patim respecte als docents canaris i per això exigim deixar d’estar discriminats i que s’atorgui l’ equiparació del complement de residència i es pagui el salari complet.

Si tenim en compte l’encariment del nivell de vida, amb una inflació interanual del 3.3%, queda clar que el col·lectiu docent de les Illes Balears és un dels més afectats per la retallada encoberta del salari. 

Documentació addicional :

Volem l’equiparació del complement de residència!! | Alternativa (sindicatalternativa.cat)

 

Sardines amb mascareta

Fa uns anys, vam llançar la campanya de l’Aula de les sardines per denunciar la manca d’espais i les elevades ràtios d’alumne per aula amb les quals els docents havien de dur a terme la tasca.

Passat el temps i, amb una dura situació de per mig, com ha estat la pandèmia, hem de tornar a denunciar que, lluny de millorar, aquestes dades han empitjorat.

Ara, no només va contra el paradigma del sistema educatiu on volem arribar, sinó que contradiu les principals normes de control de la pandèmia i aconseguir uns centres educatius segurs: l’espai interpersonal. 

Com vam denunciar la setmana passada, el número d’alumnes no para de créixer, mentre que el de docents s’ha estancat. 

Ara, la nostra classe s’ha de dir “La classe de les sardines amb mascareta” perquè és la mesura que s’aplica entre els alumnes i perquè és la mesura en la qual el Govern de les Illes Balears no ha d’invertir un sol euro.

Denúncia del 2017

 

Resum Comissió de riscos laborals

A la primera sessió de la Paritària de riscos laborals del curs 21/22 ens han informat de l’estat de la tramitació de les possibles baixes dels docents vulnerables. En relació a la situació COVID, segons les indicacions de Sanitat, seran motiu de baixa directa en aquest curs les persones amb tractament actiu per càncer o altres tractaments immunosupressors.

Els sindicats membres d’aquesta comissió hem expressat de forma unànime dues queixes:

  • El servei subcontractat a l’empresa Previs està generant una sensació de desigualtat en relació al servei directe del Servei de Prevenció a les seves instal·lacions.
  • Les previsions d’implantació de les seus del servei propi de la Conselleria d’Educació fa que hi hagi un greuge en l’atenció que rebran els docents de Menorca, Eivissa i Formentera on no es preveu que hi hagi aquests serveis en els propers anys.

El director del Servei ha exposat la dificultat que s’està trobant el servei propi de Conselleria per dur a terme les actuacions que estan prevista tant pel que fa a les avaluacions als centes com als exàmens de salut i les activitats de formació degut a la manca de personal, especialment en els departaments d’administració i de medicina. Els membres de la paritària hem acordat elevar una petició formal a la mesa de funció pública perquè prengui les mesures necessàries per evitar que aquest servei que ha costat tant posar en marxa acabi desapareixent per manca de personal sanitari qualificat abans d’hora.

En el torn obert s’ha parlat dels problemes que tenen molts centres per garantir la distància de seguretat d’1,20 amb les ràtios que tenen. Si és el cas del vostre centre, contacteu amb la DG de Planificació i Centres.

Altra qüestió que hem plantejat és la possibilitat de prescindir de l’ús de mascareta a l’aire lliure i la resposta de la DG de Personal Docent és que des de Salut es considera una qüestió no negociable ja que les aules han de ser entorns segurs.

Hem preguntat per la distribució de filtres HEPA (a mesa se’ns va dir que es distribuirien en octubre), però la licitació ha estat impugnada i fins que no es resolgui no es podran adquirir.

Finalment, hem insistit en la necessitat de posar en marxa el Pla d’igualtat que inclogui els protocols d’assetjament. La DGPICE és l’encarregada i a la propera paritària se’ns ha ofert que un representant de la mateixa comparegui per informar del procés.