Arxiu de la categoria: General

50M d’euros, més docents?

Els recursos que arriben del Govern estatal del fons COVID per a l’educació a les Balears són insuficients. Dels 2000 milions d’euros generals, només ens arriben uns 50M d’euros.

Com fa temps venim reclamant és el moment d’invertir aquesta quantitat extra en docents per a l’escola pública per tal de reduir veritablement les ràtios de totes les etapes educatives i aconseguir així un curs presencial amb la màxima seguretat possible que la pandèmia ens obliga.

En l’escenari B, amb el qual la Conselleria ha decidit començar el curs, la semipresencialitat estarà supeditada a la doble feina dels docents: a l’aula i amb plataformes online de qualsevol tipus per tal que els alumnes puguin seguir el curs. Els docents no poden assumir aquesta càrrega de feina. És per això que cal ampliar la plantilla.

Només així s’aconseguirà que els centres escolars siguin el més segurs possible per a docents, alumnes i famílies, assegurant el dret a l’educació dels infants i joves de les Illes Balears.

Comunicat de premsa: “Inici de curs 20/21, incertesa, inacció i inseguretat”

Incertesa, inacció i inseguretat són les 3 paraules que millor descriuen l’inici del curs 2020/21. Tots sabem que ens trobem davant d’una situació mai viscuda per la majoria de nosaltres, que el virus és un desconegut a hores d’ara per als científics i que no es sap com es comportarà quan arribi el fred. L’OMS ja ha avisat que ens esperen encara dos anys per a començar a recuperar la nostra vida anterior. Per tant, és cert el que ens diuen i tots hi podem estar d’acord: el curs 2020/ 21 està ple d’incerteses que s’aniran destapant a poquet a poquet amb el pas de les setmanes i els mesos.

I què fan els governants davant d’aquesta situació? Com dirien alguns, estan “ a verlas venir”: Inacció. Pareix que fan molt perquè anuncien moltes coses, pengen moltes infografies a les xarxes, convoquen moltes reunions, ens diuen que contracten gairebé 400 docents més… Però la realitat és que el curs es posarà en marxa amb una xifra de docents si fa no fa igual a la del curs passat, els equips directius i claustres s’han vist obligats a fer uns plans de contingència sense tenir clar si tendran més recursos o no i el més important, sense ser experts en previsió de riscos ni sanitaris.

La realitat és que els docents han acabat la feina a finals de juliol sense saber com han d’organitzar el curs que ara comença, perquè els senyors que manen s’han excusat constantment en el fet que el futur epidemiològic és incert, en lloc de treballar amb els ajuntaments de les Illes, amb els hotelers i qualsevol altre organisme que disposi d’espais per a redistribuir l’alumnat; perquè els senyors que manen saben que no ens podem reunir amb més de 10 persones de la nostra família, però volen que estem amb 20 persones de 20 famílies diferents dins un espai reduït; perquè els senyors que manen saben que cal una gran inversió econòmica si volen que el curs 20/21 sigui el més segur possible i moltes coses més que els senyors que manen no han fet i haurien d’haver fet.

RESULTATS DE L’ENQUESTA A AFILIATS “LA TEVA VEU COMPTA”

Alternativa ha fet una enquesta per saber, per una part com havien estat percebudes l’elaboració i l’aprovació del Pla de contingència, i per l’altra saber quines mesures volen les afiliades que Alternativa prengui davant la deterioració de les condicions de treball.

AQUESTS SÓN ELS RESULTATS

PLA DE CONTINGÈNCIA

La directiva del teu centre ha fet participar els docents en la redacció del Pla de contingències?

51,6 % SÍ. 32 % NO. 16,1 % NO HO SAP.

T’has sentit coaccionat/coaccionada per votar favorablement el Pla de contingències?

61,3 % NO. 19,4 % SÍ. 19,4 % NO HO SAP.

Quin ha estat el resultat de la votació?

74,2,6 % A FAVOR. 16,1 % EN CONTRA. 9,7 % a FAVOR PER IMPERATIU LEGAL.

ALTRES.

Creus que a part de protestar en Mesa sectorial i fer comunicats calen mesures més contundents?

64,5 % SÍ. 19,4 % NO HO SAP. 19,4 % NO

Si has respost SÍ a la pregunta anterior, quines creus que serien més adients?

34,8 % CONCENTRACIÓ. 26,1 % VAGA. 39,1 % ALTRES

Estàs disposat/disposada a recolzar i participar de les accions/mobilitzacions que es puguin acordar?

58,1 % SÍ. 29 % NO HO SAP. 12,9 % NO

PROPOSTES DE MESURES DIFERENTS A LA VAGA O LA CONCENTRACIÓ

Majoritàriament les propostes són tenir més presència en la premsa explicant bé el tema de les ràtios d’alumnes, el número de professorat, etc. També demanen que es presentin queixes a Conselleria inclús utilitzant la via judicial.