Arxiu de la categoria: General

Mesa Sectorial: Programa inspecció educativa i convocatòria en comissió de serveis d’una plaça per a inspecció a Eivissa

La Mesa Sectorial d’Eduació s’ha reunit avui per tractar els temes següents:

Programa d’actuació del departament d’Inspecció Educativa

A la documentació aportada pel Departament d’Inspecció Educativa, hem trobat a faltar marcar com a prioritari alguns aspectes com el seguiment de l’aplicació del Projectes lingüístics dels centres, el control dels espais i les mesures de prevenció, les ràtios, etc.

A més, hem instat al Departament d’Inspecció a ser part de la resolució dels problemes i facin la funció d’orientació i suport legal per al conjunt del sistema.

Comissió de serveis per al Cos d’Inspecció a Eivissa

Es convoca 1 plaça per formar part del Cos d’inspecció educativa a Eivissa per necessitats del sevei.

Els dos document es publicaran al BOIB a principis de novembre.
(Podeu consulta els esborranys aquí)

Al torn obert de paraula, hem recordat alguns temes que ens afecten directament: 2’9%, oposicions, Icetazo, acord de millora…entre d’altres.

La Directora General de personal docent ens ha avançat que ens convocaran a una Mesa Sectorial amb el Conseller d’Educació per tractar diversos temes.

Mesa sectorial d’Educació: Programa del Departament d’Inspecció i Comissió de serveis per cobrir places a Inspecció Educativa.

La Mesa Sectorial d’Educació ha estat convocada per tractar els següents temes:

-Esborrany programa del Departament d’inspecció

-Convocatòria de comissió de serveis per a Inspecció Educativa. (1 plaça a Eivissa)

Podeu consultar la documentació aquí

Malgrat haver demanat en moltes ocasions que es retorni a la Mesa Sectorial habitual i la negociació presencial. La Conselleria ho denega contínuament.

Podeu fer-nos arribar aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Infraestructures i qualitat en l’educació!

La Conselleria d’Educació i Formació professional ha de resoldre els problemes d’infraestructures acumulats en aquests darrers anys  i que perjudiquen greument la qualitat educativa.

La falta d’espais no permet que els Centres puguin establir les ràtios adequades per dur a terme les activitats lectives.

A més, i es dona de manera sostinguda el temps, la població escolar augmenta. Les matrícules extraordinàries fan pujar el número d’alumnes que necessiten una atenció específica per fer que s’integrin ràpidament al centre. Això només s’aconsegueix reduint ràtios. Tenir pocs alumnes per aula permet que l’atenció sigui personalitzada per tal que sigui eficaç. 

Si la situació de la pandèmia ha tingut alguna cosa positiva és comprovar que una ràtio baixa redueix conflictes a les aules i, en conseqüència, generi possibilitats reals d’aprenentatge.

En espais concrets, com Palma o Eivissa, s’agreuja la situació encara més. La falta d’inversions històrica provoca trastorns en la matriculació deixant en mans de l’escola privada subvencionada (concertada) l’escolaritat de molts alumnes que crea segregació i disrupció social impròpia d’una democràcia moderna.