Arxiu de la categoria: General

ESTIU INTERINS

ESTIU INTERINS

El dia 30 de juny s’acaben els contractes de molts docents interins que han fet substitucions i/o han tingut una substitució de tot el curs escolar, no és el cas de les vacants, que mantenen contracte en vigor fins al 31 d’agost. 

En la mateixa data, 30 de juny, també s’acaben els contractes dels interins que han tengut plaça Covid renovada cada trimestre.

-LIQUIDACIÓ 

La finalització del contracte comporta el cobrament de la liquidació inclosa en la nòmina del mes de juny. En aquesta liquidació, es cobra la part proporcional de les vacances del mes d’agost.

-INDEMNITZACIÓ ESTIU

Amb la finalització del contracte, s’accedeix a una compensació econòmica d’estiu sempre que s’hagin acumulat 5’5 mesos (165 dies) de feina durant el curs de manera continuada o interrompuda. Això equival aproximadament a una nòmina mensual.

El pagament correspon al sou del mes de juliol i no s’ha de fer cap tràmit per percebre’l.

Recordem que apuesta indemnització la va aconseguir el nostre sindicat quan es recuperà el dret a cobrar l’estiu que durant tants d’anys s’havia cancel·lat a causa de les retallades. 

-ATUR

El cobrament d’aquesta indemnització del juliol, és compatible amb la petició del subsidi d’atur que s’ha de demanar, com a màxim, 15 dies després de la finalització del contracte.

S’ha de sol·licitar el certificat d’empresa a través del Portal de personal i demanar cita al SOIB.

PETICIONS DE MILLORA

Aquesta indemnització la va aconseguir ALTERNATIVA per recuperar el dret a cobrar l’estiu que tants d’anys no es va cobrar i va suposar una millora substancial, ara bé la situació és millorable.

Des d’ALTERNATIVA, hem demanat en innumerables ocasions la millora d’aquesta situació amb mesures com la puntuació i la cotització  de l’estiu que, a hores d’ara, no es produeixen o el pagament proporcional per a tots els docents interins que no arribin als 165 dies treballats.

Comissió Paritària de riscs laborals

Avuí hem assistit a la Reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de riscs laborals de personal docent.

S’ha aprovat el Procediment per a la notificació i investigació de malalties professionals. Aquest document especifica quin organisme investiga i notifica que un treballador pateix una possible una malaltia professional segons el quadre de malaltia del Reial decret 1299/2006.

En el cas d’un funcionari de carrera, l’organisme és MUFACE i en el cas d’un funcionari interí és la Mutua Balear.

Aquest document també inclou en el seu annex 1 un diagrama d’actuació així com un formulari per una sol·licitud de visita mèdica.

 

El cap del Servei de Riscs laborals, Rafel Castells, ha facilitat diverses informacions d’interès.

Servei de Riscs Laborals:

  • aviat hi haurà 4 persones al servei i podran començar a planificar visites tècniques als centres. Hi haurà un/a especialista en logopèdia a mitja jornada que farà formació en cuidar la veu als centres docents a partir de setembre.
  • s’ha iniciat les prescripcions per obrir un centre a Manacor. Caldrà veure si aquest local compleix els requisits.
  • Malauradament a Menorca i a Eivissa, encara no hi ha local disponible.

 

Persones vulnerables:

  • les persones vulnerables amb la pauta de vaccinació completa podran començar el curs 21-22 de manera presencial, també les dones gestants amb pauta de vacunació completa. 
  • per les dones gestants del grup 2 (ed. infantil, primària i ed. especial)  valoraran si es fa una IT.
  • Es tornarà a fer una avaluació individualitzada a mitjans agost.

 

Pla d’igualtat:

Tots els sindicats han demanat que Conselleria desenvolupi un protocol propi contra l’assetjament sexual.

Rafaela Sánchez, directora  general de personal docent, s’ha compromès a crear un grup de treball per treballar en la redacció d’aquest protocol. Els sindicats ens hem compromès a participar-hi.

A més, Alternativa ha expressat el malestar dels docents que formen part dels tribunals d’oposicions quant a la manca de descans entre els dies 14 i 26 de juny a causa de la realització de les proves en dissabte i diumenge al matí. La directora general ha pres nota i ha respost el calendari limitava i que en pròximes edicions s’intentaria arribar a un acord perquè no torni a passar.

Final de curs: prou promeses!

PROU PROMESES

Acabam el curs i es hora de passar comptes amb la Conselleria!

– On és el nostre 2,9% que es va aprovar i s’ha aplicat a tot l’Estat excepte a les Illes Balears  des de el gener de 2020?

-On és el plus COVID que reben altres sectors quan els docents hem desenvolupat la nostra tasca durant tota la pandèmia emprant recursos propis?

-On és el compliment de l’acord Marc de la reducció d’hores lectives de 18/23 hores secundària i primària respectivament?

-On és la reducció de ràtios?

-On és la negociació de la Leib quan ha anat ja a procés parlamentari sense meses sectorials ni grups de treball promesos? 

– On és el reconeixement de la Professió docent quan totes les normatives van a generar un model on es promocioni amb independència del nombre d’assignatures suspeses la qual cosa va en detriment de la qualitat educativa i de la nostra tasca docent?

-On és el dret de descans del personal quan es convoquen oposicions en període encara lectiu i es fa el procés en dissabte i diumenge eliminant dret de descans dels tribunals?

-Tots hem patit aquest curs un anar i venir de canvis de normatives amb relació al COVID.

Tots hem vist com l’únic interès principal era que els docents estiguéssim sempre disponibles i, en contra del que passava a la resta de sectors, gairebé mai érem contactes estrets.  Han volgut convertir els centres educatius en l’única via de conciliació laboral i familiar.

Volem un Govern que defensi i respecti els seus treballadors. Prou promeses i aplaudiments i més millores substancials i tangibles.