Arxiu de la categoria: General

Som docents, no psicòlegs!

La salut mental dels joves no pot ser un tabú a la societat.

El Sindicat Alternativa demana la incorporació de psicòlegs als centres educatius.

Les xifres són esgarrifoses: 11 suïcidis diaris. La cura de la salut mental dels integrants de la societat actual ha de ser una prioritat, i més si pensem en els joves, el futur de la societat.

L’espera mitjana per atendre un nen o adolescent dins el circuit de la sanitat pública és de 3 mesos, i això pot ser tard. Les conductes autolítiques han augmentat de forma preocupant, i s’estan produïnt fins i tot als centres educatius. Els docents no som psicòlegs ni infermers. No tenim capacitat  per atendre certes situacions i no n’hem de tenir, per això som docents, no sanitaris.

Si bé és cert que s’estan fent petites passes i des dels diferents elements del sistema educatiu ja s’han fet demandes (Associacions de pares, Consells Escolars Municipals, Ajuntaments…) i hi ha disposició per part de la Conselleria amb el conveni signat recentment per Convivèxit; el problema és molt més greu.

Cal una aposta ferma per part de totes les Conselleries implicades: educació, afers socials, Salut…fins i tot Mobilitat i Habitatge,  per establir la figura de l’infermer  escolar i personal especialitzat en psicologia infanto-juvenil. La responsabilitat de detectar i tractar aquests aspectes no pot recaure en els docents.

Aprofitem per recordar que si no es solventa el problema de l’habitatge, s’augmenten els complements de residència del personal essencial i es creen incentius que afavoreixin que docents i sanitaris vulguin venir a les Illes (especialment Eivissa i Formentera), per molts convenis que es signin no hi haurà personal per dur els projectes a terme.

Ha arribat el moment de projectar vivendes de protecció oficial, des de l’IBAVI,  en règim de lloguer a un preu assequible per aquests treballadors.

Des del Sindicat Alternativa demanam, des dels inicis del curs passat, la incorporació d’aquests professionals als centres educatius de tots els nivells i etapes.

ESBORRANYS: Comissions de serveis 23-24 i canvis al procés d’adjudicacions 22-23

Aquí teniu la proposta i la documentació que properament es negociaran

1. Proposta de resolució de comissions de serveis per al curs 2023-24.

2. Calendari de processos de la Direcció General de Personal Docent.

3. Proposta de modificació de la Resolució de la directora general de Personal
Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023,
el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de
carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca
d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud
de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en
pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres
públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que
l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés
d’adjudicació de substitucions.

CONSULTA LA DOCUMENTACIÓ AQUÍ!

Aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Som docents, no turistes!

El Sindicat Alternativa denuncia, una vegada més, el problema d’habitatge que pateixen els docents desplaçats d’illa. 

Durant els darrers dies hem vist com han aparegut a la premsa local i estatal, casos de docents interins que no es poden permetre el lloguer d’un habitatge digne a les illes d’Eivissa i Formentera…i desgraciadament, comença a Menorca. 

Des del 2016, el sindicat Alternativa ja demana  solucions a aquesta problemàtica i la revisió i actualització dels complements de residència, així com el cobrament complet d’aquest complement a les mitges jornades. Sabem que la solució a aquesta problemàtica recau en un conjunt d’institucions públiques.

Des de fa anys els docents que accedeixen a una plaça a les illes Pitiüses tenen dificultats serioses per accedir al lloguer d’un habitatge i especialment els companys que accedeixen a una substitució una vegada començat el curs acadèmic. L’elevat preu i les condicions abusives dels lloguers a Eivissa i Formentera dificulten cobrir les substitucions a les escoles Pitiüses.

Al darrer curs la situació ha empitjorat greument. Els preus dels lloguers s’han incrementat molt i, en molts casos, el contracte de lloguer no inclou els mesos de juny i setembre. A més, es demana pagar molts de mesos per endavant. Tot plegat fa que els docents no puguin trobar un espai digne de residència  a un preu adequat mentre ocupa la plaça adjudicada.

El fet s’agreuja en les substitucions durant el darrer trimestre escolar: esdevé gairebé impossible trobar un allotjament en condicions i a preu raonable, fet que, en alguns casos, provoca la renúncia a la plaça adjudicada i, en conseqüència, el decaïment de la borsa d’interins.

Aquesta situació  no només genera dificultats als docents, sinó també als centres que veuen com algunes substitucions són difícils de cobrir i els alumnes romanen sense substitut, Alguns docents han deixat d’optar a places a les Pitiüses a causa de l’accentuació d’aquesta problemàtica en els últims anys. Això fa que s’incrementi l’elevada rotació als claustres d’aquestes illes, fet que impossibilita desenvolupar els projectes de centre i mantenir la continuïtat que l’educació necessita.

Els companys que accedeixen a una plaça de mitja jornada, a més, obtenen  la meitat de quantitat en concepte de complement per residència.

Des del sindicat Alternativa demanam, una vegada més, que des del Govern de les Illes Balears es faci front a aquesta problemàtica i es pugui dotar als docents de vivenda digna o d’un increment salarial elevat, tal com es fa amb altres col·lectius, per tal que els docents puguin fer front a aquestes despeses.