Arxiu de la categoria: General

Resum Mesa Sectorial 27 de Maig de 2021

A la Mesa Sectorial Extraordinària s’han tractat els següents punts l’ordre del dia :

1- Proposta de convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa.

La nova cap d’inspecció educativa, Camila Tudurí, ha explicat les novetats d’aquesta convocatòria i que bàsicament corresponen a l’actualització de les referències normatives pel que fa a la LOMLOE. La resta de la convocatòria es manté igual a les darreres convocatòries.

En aquest punt des d’Alternativa hem demanat una explicació sobre la situació de la plantilla d’Inspecció i una previsió de la seva evolució.

 

2-Esborrany d’Instrucció Conjunta del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB i del Conseller d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aprova el protocol per gestionar la formació de Certificats de Professionalitat en Centres Propis Educatius Públics.

A partir del proper curs els centres educatius impartiran la formació professional ocupacional, que fins ara desenvolupava el SOIB. Aquest canvi suposarà un increment de les plantilles de FP d’aproximadament 35 vacants i un increment de la dotació econòmica dels centres. Els certificats de professionalitat seran impartits pel professorat ordinari dels centres educatius.

Per part d’Alternativa hem considerat positiu aquest canvi, però hem remarcat la necessitat de millorar l’apartat pel que fa a l’organització dins els centres d’aquests estudis. Especialment en l’assignació dels grups, horaris, hores de coordinació , etc..

Aquest canvi també implica la introducció dins dels centres d’un nou perfil d’alumnat i una part burocràtica que fins ara no es feia. Per aquest motiu hem proposat que la Conselleria organitzi un curs de formació per als docents que finalment imparteixin aquestes formacions. La Conselleria  ha considerat oportuna aquesta proposta d’Alternativa i juntament amb els tècnics del SOIB l’organitzaran .

Torn obert de paraules :

Tot i ser una mesa extraordinària la directora general de personal docent va obrir un torn de paraula.

Des d’Alternativa vàrem plantejar una vegada més la nostra queixa pel que fa a la congelació dels sous dels docents del 2,9% i la solució que ha proposat el Govern Balear. Els docents no tenim carrera professional com els altres funcionaris i d’aquesta forma anem acumulant greuges salarials que ens fan perdre poder adquisitiu any darrera any .

Com ens havíem assabentat que la Llei Educativa Balear iniciava el seu procés parlamentari, vam demanar si es tractaria a mesa sectorial, així com el Conseller s’havia compromès en el mes de gener o si ja donaven per acabada la negociació amb els sindicats.

Com ens paguen el 0’9%?

La setmana passada es va publicar al BOIB l’increment del 0’9%  els salaris del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma. Aquest augment correspon a aquell aprovat pel Govern Central en gener i aplicable a tots els funcionaris de l’Estat per a 2021. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ja va fer cas omís a les instruccions de 2020 segons les quals s’havia d’incrementar un 2% el sou dels funcionaris.

Després de les negociacions a la Mesa de funció pública,  la Comunitat Autònoma segueix fent cas omís de les instruccions de Madrid i continua endavant amb el frau de llei mitjançant el qual han augmentat algunes partides un 2%, però n’han minorades d’altres el mateix percentatge. Recordam que aquest ajust es va produir a la nòmina del mes de març.

Segons aquest decret, en la nòmina del mes de juny es percebran les quantitats corresponents a l’increment del 0’9% en el salari base i els triennis amb caràcter retroactiu des del mes de gener de 2021.  Perquè us en feu una idea, un funcionari del grup A1 percebrà durant el 2021 uns 130€ més en concepte de sou base i uns 5€ per cada trienni.

Des del Sindicat Docent Alternativa, encara que valoram positivament aquesta petita passa per recuperar els nostres drets, no estarem satisfets fins que el Govern de les Illes Balears no reconegui que la seva actuació suposa un greuge comparatiu i les nostres remuneracions s’equiparin a les de la resta de funcionaris de l’Estat amb efecte retroactiu des de gener de 2020.

Reunió bilateral: nou ROC

El passat dijous ens vam reunir de forma bilateral amb el Director general de planificació i centres, Antoni Morante, i amb la Cap de departament de planificació i centres, Antònia Serra.

Van respondre a les nostres al·legacions, vam fer intercanvi d’opinions i també ens vam anunciar que el proper esborrany del nou ROC anirà directament a mesa sectorial cap a mitjans de juliol.

Us informarem i recollirem les vostres aportacions