Arxiu de la categoria: General

Comissió paritària de prevenció de riscos laborals: vacunació dels docents

Ahir es va produir la reunió trimestral de la paritària del SPRL (Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal docent). A continuació us en feim cinc cèntims de les qüestions més importants. Com sempre, si us sorgeixen dubtes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i intentarem resoldre’ls.

 • Aprovació dels primers protocols d’actuació del SPRL: 

 No confoneu els protocols 7 (revisions voluntàries) i el 13 (revisions obligatòries).

 • Informació de PREVIS

Petició al SPRL que vigilin els documents que ha enviat l’empresa subcontractada perquè hi apareixen qüestions que generen dubtes. Aquestes actuacions s’han de coordinar i PREVIS haurà de funcionar amb els criteris que s’acordin i estableixin al SPRL.

 • Campanya de vacunació
  • Que els docents de CEPA, EOI i altres ensenyaments no obligatoris no siguin vacunats a la vegada que la resta de docents suposa un greuge. Ens han explicat que això està al protocol del ministeri i que es desconeix per què en algunes comunitats, o fins i tot dins les Balears també, s’ha incomplert el protocol en alguns casos.  
  • Si heu passat la COVID. Es recomana que us poseu en contacte amb Infovacunes ja que els docents menors de 55 anys només han de rebre una dosi de la vacuna.
  • Atesos els canvis en els criteris de subministrament d’Astrazeneca, en breu es començarà la vacunació de docents entre 55 i 65 anys.
  • Valoració positiva del suggeriment que els opositors i tribunals (unes 7000 persones) no es vacunin durant el procés o just abans per evitar que els efectes secundaris puguin impedir la participació en el procés. La Directora General de Personal Docent s’ha compromès a enviar el llistat d’opositors i tribunals a Salut en breu per coordinar-ho.
  • En cas de no residir a l’illa on s’ha rebut la primera dosi en el moment de subministrament de la segona dosi, s’ha d’avisar amb la major antelació possible a Infovacunes per poder fer els canvis pertinents.
 • EPI:

Durant aquesta setmana i la vinent es farà el subministrament als centres dels equips de protecció individual i les partides pressupostàries estan ja autoritzades.

Més informació a EDUCOVID

 

Informació Professorat Tècnic FP

A petició de les Juntes de Personal Docent, el Director General de Formació Professional i la Directora General de Personal Docent han convocat una reunió informativa:

Toni Baos informa que van rebre la petició de les juntes per tenir informació sobre LOMLOE i els Professors Tècnics de Formació Professional. Esperen que el ministeri faci desplegament de la llei per a FP. De moment, no poden afirmar res més, però preparen normativa suficient per donar estabilitat als docents de cara al curs vinent. 

El que sí han de fer és que els docents amb requisits, passin al grup A1, però no saben quina manera establirà el Ministeri per fer el canvi.

Rafi Sánchez, de personal docent, diu que esperen el desplegament de la llei i com abans millor per evitar incerteses. Sobretot en aquelles especialitats que no tenen un grau universitari associat.

S’han compromès a enviar l’esborrany quan el Ministeri l’enviï.

Hem demanat:

-Que tots els docents que tinguin els requisits, adquireixin la nova categoria de manera ràpid, àgil, segura legalment i de forma retroactiva a l’inici de la llei i que aquells que no en tenen, tinguin un període per poder-los adquirir.

-Que es crei un període transitori per no perdre cap docent en aquesta transició.

-Que se solucioni urgentment.

-Que es tingui en compte la falta de docents en algunes especialitat de Formació Professional.

-Que estableixin un calendari clar.

-Que cap docent perdi la categoria laboral. 

Seguim pendents de les decisions del Ministeri d’Educació. 

Vídeo explicatiu de la nova llei específica de FP 

Mesa sectorial: Places ATD

Avui, dimecres 24 de març, hem assistit a la sessió ordinària de la Mesa Sectorial d’Educació. L’objectiu era el d’aprovar la convocatòria que proveirà les comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d’Assessor Tècnic Docent. Han estat presents per part de la Conselleria d’Educació el Secretari General d’Educació, Sr. Tomeu Barceló Rosselló i la Directora General de Personal Docent, Sra. Rafaela Sánchez Benítez. 

Per la nostra part, hem demanat que es permeti la presència dels representants dels sindicats educatius, per a garantir la transparència en les seleccions i en els seguiments d’aquestes. Se’ns ha assegurat que això es durà a terme, així com es produeix a altres comissions de selecció. 

També hem reivindicat el fet que a la plaça de Programes internacionals es demani també nivell amb llengua francesa per no discriminar els docents d’aquesta especialitat, i més tenint present que la mateixa Conselleria manté un conveni amb França a través del Bachibac i del Delf Scolaire. 

S’han fet aclariments de l’esborrany com:

 • Les sol·licituds es podran tramitar de forma telemàtica. 
 • Les places s’ofereixen per ser ocupades per a funcionaris de carrera en comissió de servei. En cas que la plaça no sigui coberta per aquesta via, podrà ser ocupada pel docent interí que hi està destinat actualment. 
 • Les titulacions docents internacionals, així com les referides a llengües estrangeres, són acceptades sempre que s’hagin tramitat les convalidacions corresponents. 
 • Les places referides a assessors de convivència escolar inclouen titulacions de PTSC.
 • Els requisits per a  algunes places d’assessors informàtics inclouen docents amb experiència en TIC.
 • Quan es demanen docents amb formació concreta (per exemple en Dret o Nivell de llengua estrangera), és perquè és necessari pel lloc de lloc de feina de la plaça que s’ofereix. 
 • Hi ha requisits que presenten un ventall ampli, no es vol limitar massa per oferir la possibilitat d’accés a més docents. És el cas per exemple dels docents que hagin format part de les Comissions d’Escolarització del centres educatius, coordinadors TIC…