Arxiu de la categoria: General

[RESUM] Mesa sectorial d’educació: concurs de trasllats

S’ha celebrat la Mesa Sectorial d’educació per presentar la convocatòria de concurs de trasllats autonòmic.

La Conselleria ha comentat les principals novetats:
-S’incorpora “Tecnologia” en l’àmbit científico-tecnològic. També es farà en el tràmit d’interins.

-S’elimina “Comunicació audiovisual” de l’ambit científico-tecnològic.

-Surten a concurs totes les places on hi ha docència directa amb alumnes: camps d’aprenentatge, per exemple. S’exceptua, però, l’IEDIB i el CEP per tenir una normativa pròpia i l’arxiu del museu-històric per no impartir docència directa. En cas que no es cobreixin per aquesta via, sortiran com a Comissió de serveis específica.

-Aquesta convocatòria no inclou concurs per al cos d’inspecció educativa.

El termini per fer el tràmit, pendent de la publicació al BOIB , és del 3 al 22 de novembre.

Per a resoldre dubtes info@sindicatalternativa.cat

Download

 

 

 

 

Mesa sectorial d’educació: concurs de trasllats

La Mesa Sectorial d’Educació s’ha convocat per tractar la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents

Consulteu-ne l’esborrany:

Download

Feu-nos arribar les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Mesa Sectorial: Programa inspecció educativa i convocatòria en comissió de serveis d’una plaça per a inspecció a Eivissa

La Mesa Sectorial d’Eduació s’ha reunit avui per tractar els temes següents:

Programa d’actuació del departament d’Inspecció Educativa

A la documentació aportada pel Departament d’Inspecció Educativa, hem trobat a faltar marcar com a prioritari alguns aspectes com el seguiment de l’aplicació del Projectes lingüístics dels centres, el control dels espais i les mesures de prevenció, les ràtios, etc.

A més, hem instat al Departament d’Inspecció a ser part de la resolució dels problemes i facin la funció d’orientació i suport legal per al conjunt del sistema.

Comissió de serveis per al Cos d’Inspecció a Eivissa

Es convoca 1 plaça per formar part del Cos d’inspecció educativa a Eivissa per necessitats del sevei.

Els dos document es publicaran al BOIB a principis de novembre.
(Podeu consulta els esborranys aquí)

Al torn obert de paraula, hem recordat alguns temes que ens afecten directament: 2’9%, oposicions, Icetazo, acord de millora…entre d’altres.

La Directora General de personal docent ens ha avançat que ens convocaran a una Mesa Sectorial amb el Conseller d’Educació per tractar diversos temes.