Arxiu de la categoria: General

Constitució de la Junta de Personal Docent NO Universitari (Mallorca)

La Junta de Personal Docent NO Universitari de Mallorca s’ha constituït en el plenari que regeix la normativa per tal que els delegats siguin nomenats en el nou plenari. Es tracta d’un acte que recull les dades de les actes del resultat electoral del passat 1 de desembre de 2022.

El nou plenari està format per les entitats sindicals: STEI, ANPE, SIAU, UGT, UOB, ALTERNATIVA i CCOO.

A més, es van triar els càrrecs representatius i funcionals de la Junta de Personal Docent. Només l’STEI va presentar candidatures per a presidència i secretariat. Així, Catalina Bibiloni (STEI) serà la presidenta i Montserrat Nadal (STEI), en serà el secretari.

Properament, es convocarà la primera Mesa permanent de la Junta, que triarà dia i hora del primer plenari ordinari.

 

Per què a educació tenim les taxes de les oposicions més cares?

Per què a educació tenim les taxes de processos selectius més cares?

Actualment i arreu de l’estat, hi ha en marxa els diferents processos d’estabilització, que són mitjançant concurs de mèrits o concurs-oposició.

Pel que fa a Balears, com ja sabem, les taxes a educació són les més cares de tot l’estat espanyol però també són les més cares de tota l’Administració autonòmica.

Consultades diferents Conselleries, creim que és necessari fer una breu comparativa amb els mateixos requisits de titulació per participar a processos selectius d’oposició:

Sanitat (Conselleria de Salut i Consum) : 28’89 euros 

Administració general i especial de la CAIB: 28’89 euros.

Educació: 83,72€ euros.

Des del Sindicat Alternativa hem demanat a la Conselleria d’Educació i FP i la Conselleria d’Hisenda que ens expliquin aquesta diferència.

Volem recordar també que vam demanar la suspensió de les taxes de les oposicions d’estabilització mentre no s’hagi resolt el concurs de mèrits. Llegeix el comunicat