Arxiu de la categoria: General

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 2019-2020

Atenció funcionaris en pràctiques!

S’han publicat els següents documents:

-Regulació de la fase de pràctiques: http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/set19/10.pdf

-Nomenament dels funcionaris en pràctiques: http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/set19/9.pdf

-Guia per al docent funcionari en pràctiques. Curs 2019-2020: http://www.caib.es/sites/inspeccioeducativa/ca/guia_per_al_docent_funcionari_en_practiques_curs_2019-2020/

 

CONSULTA SOBRE FITXAR O NO FITXAR

Davant la diversitat d’opinions sobre el fet de fitxar als centres educatius,des del Sindicat docent Alternativa,  volem compartir amb vosaltres la informació que tenim així com unes quantes consideracions.

QUÈ DIU LA NORMATIVA?

*La Resolució de 28 de desembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l’administració …. diu al punt 1.2

Las normas contenidas en la presente Resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas, al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni al personal de las entidades citadas en el apartado anterior destinado en instituciones penitenciarias, en instituciones y establecimientos sanitarios ni al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia.

Para estos colectivos así como para aquellos otros que la naturaleza singular de su trabajo lo requiera, se aplicarán las regulaciones específicas que procedan, determinadas conforme a los mecanismos y ámbitos de negociación derivados del EBEP y que serán preceptivamente comunicadas a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

*A les Instruccions 11/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d’entrades i sortides, el compliment de l’horari i les justificacions de les absències, del govern de les Illes Balears de 24 de juliol de 2017. Aquest document també especifica el control horari i com es farà.

EN QUÈ HA FALLAT CONSELLERIA?

– DG de Planificació i Centres ens ho va presentar com un instrument pels equips directiu que es facilitaria la feina de control d’assistència del personal docent.

– No ha convocat Mesa sectorial per negociar aquest punt.

– Se’ns va dir que hi hauria una reunió per explicar el sistema. Encara no s’ha fet. Ens hem vist obligats a sol·licitar una Mesa específica.

QUÈ HA FET ALTERNATIVA?

-Hem recollit i estudiat la normativa sobre el tema.

-Hem fet consultes d’aclariment.

-Hem recollit problemàtica i casos específics que ens van demanant.

-Hem debatut molt en la Junta directiva i entre els alliberats.

-Dijous 12 de setembre hem registrat una sol·licitud de Mesa específica.

QUÈ PODEU FER?

Després d’aquestes dues setmanes on les directives han utilitzat aquest instrument de control de diverses maneres, necessitem la vostra opinió per dur la vostra veu.

El formulari es tancarà dimecres 18 a les 12:00 hrs.

Moltes gràcies per contestar el formulari adjunt. Com sempre les respostes seran tractades de manera anònima.

FORMULARI: FITXAR O NO FITXAR? https://forms.gle/ykqnnDyokjqHF8Wx8

Educació a les Pitiüses

Ahir vam poder llegir a noudiari.es la següent notícia:
https://www.noudiari.es/2019/09/el-pp-califica-de-lamentable-y-decepcionante-el-inicio-del-curso-escolar-en-ibiza/

Com a docent i representant del Sindicat Alternativa a les Pitiüses no hi puc estar més d’acord. L’inici de curs ha estat lamentable i decebedor; però no ens confonem, senyors i senyores, no és una cosa nova. Els docents de les Illes fa molts anys que ho sabem, no necessitam que cap polític vengui ara a dir-mos-ho.

Segons l’article, la Delegación de Educación de Eivissa no tiene ningún tipo de peso en el Govern. I quan l’ha tengut? I quan educació ha tengut algun pes en qualsevol dels Governs de les Illes Balears en els últims 20 anys (al manco en el temps que una servidora porta dedicant-s’hi?).

L’article també fa referència als centres amb necessitat de millores i la manca d’infraestructures. De qui és la culpa? Per un costat de la pressió migratòria que pateixen Eivissa i Formentera; per altra de la manca de planificació i sobretot de la poca sensibilitat dels governants, que s’estimen més culpar-se uns a altres en lloc de posar-se d’acord i agilitzar tots els processos. Què està passant a Santa Eulàlia amb la nova escola? Per què els permisos d’obra tarden tant a concedir-se? Per què els Ajuntaments dels municipis tenen tants problemes a l’hora de facilitar terrenys per a la construcció de centres nous? Senzillament perquè l’educació no és una prioritat de cap Govern.

Podria continuar recordant que les competències de la gestió de Sa Coma pertanyen al Consell (ara en mans del PP) i no sabem quin serà el destí de l’Escola d’Arts (esperem que no sigui necessari mai enviar-hi serveis d’urgència que no caben pel camí); l’escola d’Hoteleria o l’EOI (jo record quan era alumna de la mateixa allà per l’any 2004 i ja ens deien que s’havien de traslladar a Sa Coma).

Però dedicaré les meves darreres paraules a desmentir una afirmació de l’article. Torres ha denunciado la nula transparencia del Govern, quien “ha ocultado los datos de las ratios de los centros a pesar de la solicitud de sindicatos en este concepto. Dispensin vostès, però això no és cert. La setmana passada jo mateixa vaig acudir a una reunió on la Delegació Territorial d’Educació ens va facilitar tota la informació que vam demanar pel que fa a aquesta qüestió i d’altres que van sorgir durant la reunió.

Així que, senyors polítics, des del Sindicat Alternativa els demanam que facin un favor als ciutadans i deixin de llançar-se la pilota. L’educació ha de ser una prioritat, sigui quin sigui el color del partit que representen. Deixin de marejar al públic i posin-se a treballar de veritat.

A premsa:
https://www.noudiari.es/2019/09/senyors-politics-leducacio-ha-de-ser-una-prioritat-per-agueda-rodriguez-molina-alternativa-a-les-pitiuses/

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/16/1106709/sindicato-alternativa-pitiusas-critica-mala-gestion-educacion.html