Arxiu de la categoria: General

Més alumnes, els mateixos docents…

És cert que l’èxit en educació no depèn d’un únic factor. Hem de tenir en compte metodologies, motivació, adequació de curriculums al moment actual… i sobretot una ràtio més baixa que afavoreixi l’implementació d’altres mesures.

La lluita per les ràtios ve de lluny i ha de continuar. És una mesura tan efectiva com imprescindible per aconseguir una educació pública de qualitat en la qual tot l’alumnat rebi l’atenció que necessiti.
A les Balears, a cada nova matrícula, s’incrementa el total d’alumnat matriculat en un sistema que manté,en termes generals, els mateixos docents que en cursos anteriors.

Segons les xifres publicades per la mateixa Conselleria d’Educació i Formació Professional, tindrem 3100 nous alumnes. D’aquesta manera, la ràtio d’alumne/aula s’incrementa considerablement.

La falta persistent de pressupost i d’infraestructures no fa més que impossibilitar una millora necessària per poder començar a comparar-nos amb les grans potències educatives europees. S’ha demostrat que una ràtio més baixa és la gran innovació educativa que el sistema necessita.

 

Fase de pràctiques dels funcionaris en pràctiques

Publicada al BOIB  la regulació de la fase de pràctiques per a aquells docents que van obtenir plaça en les anteriors oposicions.

Download

I el llistat de docents en fase de pràctiques

Download

Comprova el teu horari

Primària

37,5 hores setmanals:

30h de permanència al centre

25h lectives (docència directa a grups d’alumnes, suports, esplai i dedicació a càrrecs)

5h complementàries

 7,5h no necessàriament al centre: preparació de les activitats docents, a la formació permanent o a qualsevol altra activitat pedagògica complementària i no s’han de fer necessàriament al centre.

Secundària 

37,5 hores setmanals

30 hores al centre, distribuïdes en 5 dies.

26 hores (28 períodes) activitat lectives i complementàries (classes, guàrdies i vigilàncies de pati, tutoria dels alumnes i atenció a les famílies, reunions de departament i coordinacions, manteniment de laboratoris, tallers i aules específiques, activitats de suport i d’ampliació, etc.)

(18-21 períodes lectius. Per cada períodes per sobre de 18, un CHL de reducció.)

 4 hores dedicades a les reunions d’equips docents, tant en sessió ordinària com en sessió d’avaluació, reunions de claustre i altres activitats en el centre degudament programades i verificables, si bé no sotmeses necessàriament a horari fix.

7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a activitats relacionades amb la docència i la formació permanent, que poden no fer-se necessàriament al centre.

+informació https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2639009&coduo=1&lang=ca 

Mitja jornada

L’horari dels professors amb mitja jornada és el següent:

– Educació infantil i primària: 12/13 períodes lectius i 3/2 de complementaris. 

– Educació secundària: 9/10 períodes lectius i 5/4 de complementaris. 

Es pot augmentar un període lectiu amb la corresponent compensació (CHL). 

Els horaris dels professors amb mitja jornada hauran de ser al més compactes possibles, tret que la plaça es generi una vegada hagi començat el curs.

+informació https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2639009&coduo=1&lang=ca  

Places compartides i itinerants

+informació: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2638649&coduo=38&lang=ca