Arxiu de la categoria: General

MESA SECTORIAL 28-01-21 CONCURS DE MÈRITS PER SELECCIÓ DE DIRECTORS

Resolució definitiva al BOIB
Enllaç

Hem assistit a la Mesa sectorial d’educació. DG Planificació i centres ens havia fet arribar prèviament la Resolució per la selecció de directors de centres. Tots els sindicats amb representació a la Mesa han votat favorablement la resolució que es publicarà en els propers dies.

Alternativa ha votat a favor perquè :

  • Augmenta la presencia de la comunitat educativa del centre en la Comissió de selecció. El claustre del centre elegeix els seus representants per la Comissió de selecció. 
  • Reforça la candidatura dels docents del centre al donar-los més puntuació.
  • S’elimina el requisit previ de la formació  a la funció directiva que sols serà exigida per ser nomenat director/a.
  • Tots els docents del centre poden optar a presentar la seva candidatura mentre que abans havien de fer docència directa.

Alternativa ha manifestat que  ens hagués agradat més presència de la comunitat educativa però reconeixem que aquesta resolució potser una primera passa.

A més, hem demanat que els representants sindicals puguin formar part de la Comissió de selecció, encara que sense vot però si amb veu com tenim en altres comissions de selecció (assessors CEP, inspectors, etc.)

En el torn obert de paraules la Directora general de personal docent ens ha assegurat que en breu convocarà una Mesa específica per tractar el tema de les oposicions. Aquestes es realitzaran en la forma que estaven convocades però amb més tribunals per poder respectar les mesures de prevenció COVID.

Reunió informativa sobre els professors tècnics de formació professional.

La nova Llei educativa, LOMLOE, modifica substancialment la situació del professorat tècnic de FP i això ha generat molts dubtes entre el col·lectiu, tant funcionaris de carrera com interins.

Des del Sindicat Alternativa sol·licitàrem una reunió amb el Director General de FP, Toni Baos per tractar aquesta situació. Avui ha convocat una reunió informativa per traslladar-nos com està la situació actual i recollir les nostres reivindicacions.

La LOMLOE estableix que aquestes especialitats que fins ara tenien la consideració de A2 , ara passen a tenir categoria de A1 i això fa que per accedir-hi s’haurà d’estar en possessió d’una titulació universitària de grau superior. Aquest canvi suposa una millora, però alhora genera tota una sèrie de preguntes respecta a quina situació administrativa tendran els companys que fins ara imparteixen aquestes especialitats.

El Director General ens ha facilitat la carta que els ha enviat el ministeri d’educació  i ha explicat que s’ha de constituir una mesa estatal per tractar aquest tema i que a la futura llei de FP també s’ha de tractar.

Per part d’Alternativa, hem valorat positivament l’equiparació i els beneficis que això comporta , però hem reivindicat que aquest canvi no pot deixar d’un dia per l’altre a companys sense feina i que s’han d’establir els mecanismes administratius adequats per no deixar indefensos a aquests companys que fins ara han impartit aquestes especialitats. Ens preocupa especialment la situació que tendran els interins el pròxim curs. També ens preocupa que algunes especialitats acabin amb contrates laborals per hores o qualsevol altre tipus de precarietat.

Alternativa també ha plantejat la necessitat d’afrontar l’equiparació de mestres que imparteixen al primer cicle de ESO i també iniciar un procés d’equiparació dels mestres que també accedeixen a la docència mitjançant un grau.

El Director General s’ha compromès a informar-nos puntualment de l’evolució de les negociacions del Ministeri amb les CCAA.

Carta del Ministeri

Download

 

Entrada en vigor de la LOMLOE

La LOMLOE, més coneguda com a Llei Celáa, entra en vigor avui, dia 19 de gener de 2021, malgrat que moltes de les modificacions no tindran efecte fins al setembre del 2021 en l’inici del nou curs escolar.

Aquesta llei ve a substituir la LOMCE tan combatuda pels docents i, per tant, és una petita passa, que presenta alguns aspectes positius:

-L’etapa 0-3 esdevé etapa educativa cosa que pensem millorarà molt la seva condició.

-Català a l’escola: Esmenta totes les llengües i les reconeix com a llengües vehiculars.

-Religió. Encara que no s’elimina completament de l’escola pública, sí minva la seva presència i importància.

-Recuperació “democràcia” als consells escolars. 

-Contempla la insularitat per a programes de cooperació.

-Inclou aspectes relacionats amb l’actualitat i que cal treballar a les aules: la igualtat de gènere i la prevenció de les violències masclistes, la importància del desenvolupament sostenible i l’agenda 2030, digitalització, TIC o els Drets dels infants.

En canvi, també té aspecte que ens veiem obligats a valorar negativament:

– No especifica la baixada de ràtios.

-Li ha faltat consens de la societat i dels partits polítics.

-No han consultat els docents. Directament no se’ns ha preguntat ni hi ha hagut debat entre els professionals que som els docents.

-EscolaConcertada. No ha estat prou valenta per eliminar els concerts i apostar més per l’escola pública.

-Promoció de curs: es perd l’oportunitat de revalorar la cultura de l’esforç.

En definitiva, una petita passa endavant, lluny de l’ideal de llei educativa i que caducarà amb el proper govern.