Arxiu de la categoria: General

Treballadors! No places!

Davant la sentència del TSJE i de la urgència de la Comissió Europea per reduir l’alt nombre de funcionaris interins, el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears han pres una sèrie de mesures que afecten directament als docents que han estat contractats, segons la sentència, en frau de llei. El tribunal europeu va dictaminar aquesta sentència per evitar la contractació temporal abusiva en les administracions públiques.

El Govern d’Espanya, però, va decidir que, en comptes d’estabilitzar les persones, els treballadors contractats per l’administració pública de manera irregular, ho serien les places que aquests ocupaven. En el món docent, on els contractes són per cursos, les places poden haver estat ocupades per diverses persones al llarg dels anys cosa que no ha passat en altres àmbits. 

Així doncs, els governants han decidit protegir el sistema i no els treballadors que l’han sostingut en anys i anys en què s’han tret poques places a oposicions per ser ocupades de manera fixa. Han creat un sistema que s’allunya de la normativa exigida en el món de l’empresa privada.

Cal reconèixer que, la Conselleria d’Educació de les Illes Balears ha tret totes les places possibles, tal com dicta la normativa. No han fet el mateix totes les CCAA i es pot donar el cas que es donin les places de les Balears a docents d’altres comunitats deixant sense feina a molts professionals que han demostrat el seu compromís amb l’educació pública a les Illes Balears. I ens preguntem, quin mecanisme hi haurà per protegir els docents que han fet tota la seva carrera docent a les Balears? No ho sabem! 

Per tot això, Alternativa va demanar aturar tota la convocatòria d’oposicions al mes de novembre -la Conselleria va reduir les places ofertes en aquesta convocatòria-. A més, Alternativa va votar en contra de la relació de places que sortiran al concurs de mèrits. Ara mateix ens falta molta informació del procés: quin serà el barem que s’aplicarà? Es podrà participar en diverses comunitats a la vegada? Quines condicions reals hi haurà? 

Seria poc responsable no advertir que aquesta solució salvarà el sistema durant un o dos cursos, però els docents que obtinguin plaça tornaran als seus llocs de residència en dos o tres cursos generant novament el mateix problema.

Per tot això, és necessari que els treballadors docents de les Illes Balears siguin protegits amb tots els mecanismes existents davant aquesta situació que, en comptes de protegir-los, vol salvar el sistema.

Mesa sectorial d’Educació: Currículums Secundària i Batxillerat; Instruccions d’inici de curs 22/23

Mesa sectorial d’Educació: Currículums Secundària i Batxillerat; Instruccions d’inici de curs 22/23

Currículums 

Els dos primers punts de l’ordre del dia eren revisar i debatre el segons esborrany dels currículums LOMLOE d’ESO i Batxillerat amb algunes al·legacions acceptades pel Govern.

Vam destacar la premura i urgència amb què s’han d’aplicar aquests nous currículums. Els representants de la DG de Planificació van arribar a reconèixer que no es tindrà la versió definitiva fins als “mesos d’estiu” sense especificar. Ara per ara, els centres treballen sobre esborranys que, per tant, poden veure’s modificats.

Vam insistir en la necessitat de facilitar la nova realitat dels centres amb una flexibilització real en els tempos d’aplicació o un ajornament, així com atorgar als docents períodes lectius per poder posar en marxa la nova normativa sense deixar de fer la feina del dia a dia als centres i no sobrecarregar encara més la funció docent. A més, convé fer els canvis amb la paciència i el temps necessari per coordinar-los.

A més, vam mostrar la preocupació per la pèrdua d’hores que algunes especialitats poden sofrir. El Director general de Planificació va assegurar que en cap cas passarà això perquè les possibles pèrdues horàries queden compensen amb altres matèries de nova creació. 

Instruccions de funcionament i inici de curs

En aquest punt, donada la complexitat del document, vam demanar negociar punt per punt arribat el moment. No obstant això, vam insistir en la necessitat de revisar la càrrega lectiva dels docents i vam recordar que no hem vist cap millora de les condicions laborals en els darrers cursos. 

Podeu consultar tota la documentació aquí

Mesa sectorial: organització i funcionament dels equips d’atenció primerenca

Mesa Sectorial d’Educació, que tendrà lloc dijous 26 de maig de 2022, a les 9.30h

Propostes al Projecte d’ordre d’organització i funcionament dels
equips d’atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la
Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Download