Arxiu de la categoria: General

Mesa sectorial d’Educació: Programa del Departament d’Inspecció i Comissió de serveis per cobrir places a Inspecció Educativa.

La Mesa Sectorial d’Educació ha estat convocada per tractar els següents temes:

-Esborrany programa del Departament d’inspecció

-Convocatòria de comissió de serveis per a Inspecció Educativa. (1 plaça a Eivissa)

Podeu consultar la documentació aquí

Malgrat haver demanat en moltes ocasions que es retorni a la Mesa Sectorial habitual i la negociació presencial. La Conselleria ho denega contínuament.

Podeu fer-nos arribar aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Infraestructures i qualitat en l’educació!

La Conselleria d’Educació i Formació professional ha de resoldre els problemes d’infraestructures acumulats en aquests darrers anys  i que perjudiquen greument la qualitat educativa.

La falta d’espais no permet que els Centres puguin establir les ràtios adequades per dur a terme les activitats lectives.

A més, i es dona de manera sostinguda el temps, la població escolar augmenta. Les matrícules extraordinàries fan pujar el número d’alumnes que necessiten una atenció específica per fer que s’integrin ràpidament al centre. Això només s’aconsegueix reduint ràtios. Tenir pocs alumnes per aula permet que l’atenció sigui personalitzada per tal que sigui eficaç. 

Si la situació de la pandèmia ha tingut alguna cosa positiva és comprovar que una ràtio baixa redueix conflictes a les aules i, en conseqüència, generi possibilitats reals d’aprenentatge.

En espais concrets, com Palma o Eivissa, s’agreuja la situació encara més. La falta d’inversions històrica provoca trastorns en la matriculació deixant en mans de l’escola privada subvencionada (concertada) l’escolaritat de molts alumnes que crea segregació i disrupció social impròpia d’una democràcia moderna.

Calendari d’aplicació de la LOMLOE

L’entrada en vigor de la nova llei educativa (LOMLOE) va ser el passat mes de gener, però l’aplicació completa es farà seguint aquest calendari:

Curs 20-21

-Participació i competències del Consell Escolar, claustre i direcció.

-Autonomia de centres docents.

-La selecció de la direcció als centres públics.

-Admissió d’alumnes.

Curs 21-22

-Avaluació i condicions de promoció de les diferents etapes educatives.

-Condicions de titulació de l’ESO, Cicles formatius de grau bàsic i Batxillerat.

-Titulació d’ensenyament professionals de Música i Dança.

-Condicions d’accés als diferents ensenyaments.

Curs 22-23 i 23-24

Modificació del currículum, organització i objectius d’ensenyaments.

22-23: Cursos imparells d’Educació Primària (1r, 3r, 5è), ESO (1r, 3r), Batxillerat (1r) i CF Grau bàsic (1r)

23-24: Cursos parells d’Educació Primària (2n, 4t i 6è), ESO (2n i 4t), Batxillerat (2n) i CF Grau bàsic (2n)