Arxiu de la categoria: General

8M 2022

En el Dia Internacional de les Dones volem posar el focus en el treball no remunerat que tradicionalment s’ha assignat a la dona, i que encara desenvolupa majoritàriament: tasques domèstiques, cures d’infants i majors, acompanyament emocional i escolar, etc.

Totes aquestes tasques requereixen d’una energia i d’un temps considerable i alimenten una economia submergida no reconeguda i sense retribució ni contribució a la Seguretat Social cosa que impedeix que les dones tinguin la pensió de jubilació que realment els hi pertocaria.

D’ altra banda, les dones, reivindicant el seu dret legítim a tenir una carrera professional, pateixen la manca de conciliació professional i familiar. La qual cosa les aboca a tenir una doble i triple jornada laboral creant un desequilibri social entre els membres que conformen la nostra societat.

La dualitat dels rols estereotipats, “el masculí” versus “el femení”, ancorats en una societat patriarcal demana una transformació. No podem continuar en una societat que, per una part, demana un paper actiu de la dona en el sistema productiu i, alhora, la manté com a pilar de l’atenció de les cures i la llar familiar.

Cal un reconeixement i un repartiment equitatiu de les tasques domèstiques i cal, també, quantificar-les i remunerar-les econòmicament.

Una llei d’educació insuficient i innecessària

El Parlament de les Illes Balears demà té com a ordre del dia l’aprovació de la Llei Educativa de les Illes Balears, una llei educativa que és innecessària i no aporta cap benefici al conjunt del sistema educatiu de les Illes Balears.

-Pressupost: No preveu un increment fins al 5% del PIB en 8 anys quan ja l’havien anunciat fa anys i que no arriba mai.

-Llei Estatal: apuntala la LOMLOE com a llei de referència. Llei que regala i degrada les titulacions a l’alumnat i que (imposa metodologies als docents.)

-Autonomia de centre: Preferiríem autonomia de claustre i democratització del centre, no només atorgant poder de decisió als equips directius.

-Ràtios: No afronta el problema real de les ràtios elevades, una de les reclamacions més persistents entre els docents per millorar la qualitat educativa de manera efectiva.

-Segregació: No aborda un dels problemes més greus que té actualment el sistema educatiu balear. Manté el privilegi de les escoles privades subvencionades (=concertades) en el repartiment equitatiu d’alumnes. No es trenca la doble via educativa.

-Religió: la nova llei no aposta per una escola laica.

-Docents: Lluny de millorar les condicions laborals amb un carrera professional digna, s’augmenta la pressió amb un sistema d’avaluació sobre la tasca docent sense oferir cap benefici o millora: càrrega lectiva, hores de coordinació, ràtio… 

-Català: es manté el decret de mínims que era de gran consens social. Era el moment per apostar per una política lingüística valenta que defensés la llengua pròpia del territori. 

Convé també promocionar i normalitzar el català en altres àmbits. 

-Etapa 0-3: La conciliació es facilitaria en una  ‘Etapa 1-3’ i ens preocupa la concertació de les escoletes privades sense crear, de base, una vertadera xarxa pública.

Sense consens: malgrat la repetició per part del Govern, la LEIB no té res a veure amb document ‘Illes per un pacte’. En les dues reunions mantingudes amb la conselleria, cap sindicat ha votat favor d’aquest document.

Amb l’arribada d’aquesta llei, que no millora la situació educativa, s’ajornen novament les promeses que podrien beneficiar veritablement el conjunt d’alumnes matriculats a les Illes Balears.

Al·legacions al nou currículum i avaluació d’Educació Infantil

S’ha obert el termini de 5 dies per presentar al·legacions al nou currículum i al drecret d’avaluació per a l’etapa d’educació infantil.

Ens les podeu fer arribar a info@sindicatalternativa.cat

Download

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5108121&coduo=36&lang=ca