Arxiu de la categoria: General

[ESTABILITZACIÓ] Indemnització interins

Segons la informació facilitada per la Conselleria, NO SERÀ NECESSARI PARTICIPAR DE TOT EL PROCEDIMENT D’ESTABILITIZACIÓ SI NO ES CONVOQUEN PLACES DE L’ESPECIALITAT PRÒPIA.

[Ampliarem informació sobre el procediment]

/INFORMACIÓ PUBLICADA A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ/

Els docents només hauran de participar en el procés d’estabilització que ofereixi places de la seva especialitat per tenir dret a indemnització

\ L’Advocacia de la Comunitat Autònoma ha elaborat un informe a petició de la Conselleria d’Educació i FP

\ En els casos de docents que hagin fet la inscripció a un procés en el que no tenen plaça de la seva especialitat se’ls tornarà la taxa abonada

L’Advocacia de la Comunitat Autònoma ha remès un informe jurídic a la Conselleria d’Educació i Formació Professional sobre els dubtes interpretatius sorgits en relació amb la Llei de Temporalitat en la seva aplicació en l’àmbit educatiu per poder optar a la indemnització establerta en els casos de no superar el procés d’estabilització de places.

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública estableix que quan un interí ha fet més de tres anys de feina ha d’estabilitzar la seva plaça o se l’ha d’indemnitzar. La indemnització és de 20 dies per any treballat fins a un màxim de 12 mesos.

La Llei fixa com a condició que “la no participació en el procés selectiu d’estabilització no donarà dret a compensació econòmica en cap cas”.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha convocat dos processos d’estabilització el 2023: concurs de mèrits i concurs d’oposició. El dubte interpretatiu és si els aspirants s’han de presentar als dos processos per poder tenir dret a la indemnització ja que la llei no ho especifica. A més, es dona la circumstància que en el segon procés, el de concurs oposició, no s’han convocat places de totes les especialitats i, per tant, hi havia casos d’aspirants que s’havien d’inscriure a places que no eren de la seva especialitat.

L’informe jurídic analitza la normativa i conclou que només és exigible la participació en els dos procediments extraordinaris en cas que en ambdós processos es convoquin places de l’especialitat docent de l’aspirant.

En vista de les conclusions de l’informe jurídic, la Conselleria d’Educació i Formació Professional retornarà les taxes d’aquells docents que s’hagin presentat a un procediment en el que no hi ha places de la seva especialitat.

Sorteig participació oposicions estabilització

Avui, 2 de febrer de 2023, hem assistit a l’acte de sorteig de l’ordre d’actuació dels aspirants en les oposicions reduïdes del procés d’estabilització.

 

La lletra per la qual començaran els aspirants a ser cridats i a actuar és la P. Aquesta lletra correspon al nº 16, tret de manera aleatòria, de les 26 lletres de l’alfabet.

 

També s’ha celebrat el sorteig del funcionari de carrera a partir del qual es formaran els tribunals de la mateixa oposició. En aquest cas, hi ha 2754 persones, ja han estat descomptades les persones que tenen algun motiu d’exclusió, segons la normativa. Tots aquests docents són de les especialitats convocades. Han estat ordenades alfabèticament amb el seu corresponent número d’ordenació. 

De manera aleatòria ha sortit el nº  508 corresponent al senyor Carrió Garau, Bartomeu. A partir d’aquesta persona, s’aniran configurant els tribunals, tret del president o presidenta que és nomenada directament per Conselleria.

Interins i estabilització

El passat mes de novembre ja vam traslladar al Conseller d’educació la possibilitat de crear un pla postestabilització pels interins que no quedin estabilitzats, ja sabem que només quedarà un 8% d’interins en el sistema educatiu per cobrir substitucions, jubilacions….i això significa que quedaran molt poques places pels interins que no siguin estabilitzats. 

És per això que des d’Alternativa, ja vam demanar, i tornam a demanar, al Govern establir un pla postestabilització per protegir tots els docents que després d’anys de feina quedin aturats. Hem proposat les següents mesures, per tal d’incrementar les plantilles i a l’hora contribuir a la millora de la qualitat educativa:

Ampliació de plantilles:

  • Primària: reducció d’hores lectives i aplicació del reforç +1.
  • Secundària: reducció d’hores lectives i augment d’hores de tutoria i coordinació.
  • Reducció valenta de ràtios.
  • Possibilitar prejubilacions i reduccions horàries als majors de 55 anys.

-Condicions laborals dels interins:

  • Recuperar el pagament, la contractació i la puntuació de l’estiu dels interins i de la part proporcional en cas de no tenir una vacant o substitució de tot l’any.
  • No fer canvis al barem d’interins.
  • Recuperació d’oposicions i interinatges per illa (Mallorca – Menorca – Eivissa – Formentera), no per comunitat autònoma. És a dir, recuperar l’autonomia política perduda.

Volem afegir que compartim la preocupació del col·lectiu d’interins que ara inicia mobilitzacions i que hem fet les mateixes peticions fa temps, però ara volem recordar que des del Sindicat Alternativa ja vam demanar la suspensió cautelar del pagament de taxes, el dia 27 de desembre, mentre no s’hagi resolt el concurs de mèrits. Comunicat 

La setmana passada també vam denunciar que pagam les taxes més cares de la Comunitat Autònoma. Comunicat 

Recordem que a finals d’octubre vam treure un estudi sobre la quantitat que deixam de percebre els docents pel que fa a la carrera professional comunicat 

Finalment, recordar que el Sindicat Alternativa va presentar les seves propostes i reivindicacions en el congrés de diputats reunint-se amb representants de diferents partits polítics. Notícia

Malauradament, no ens han escoltat, sembla que hi havia altres interessos.