Arxiu de la categoria: General

Mesa sectorial “Pla de formació quadriennal”

Avui hem assistit a la Mesa Sectorial d’Educació de l’11/03/2020: Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2020-2024.

Han assistit a la Mesa la Directora General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, i la Cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació, Carme Jaume, per presentar l’esborrany del Pla quadriennal de formació del professorat 2020-2024.

El nou Pla es basa en la memòria elaborada a partir, d’entre altres, de les diferents avaluacions de les activitats de formació que han tingut lloc entre 2016 i 2020. En el 2016, Conselleria va apostar per un canvi en les modalitats d’activitats de formació dels docents, donant quasi tota la importància en les formacions en els centres educatius.
En aquest enllaç trobareu una síntesi.
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4107058&coduo=944173&lang=ca

La intenció de la Direcció General de PI, Innovació és donar continuïtat al Pla quadriennal 2016-2020 afegint millores com són: la participació de les famílies; el lideratge distribuït en els centres constituint un equip impulsor (no forçosament equip directiu); atendre a les necessitats de formació específiques com són les del col·lectiu 0-3 o del professorat de FP.
Es farà un pla específic de coeducació que serà transversal de tot el govern. També es farà un pla específic de Salut.
Es crearà un centre destinat a Formació de Formació Professional que dependrà en part de la DG de FP.

Alternativa ha demanat que es mantingui i es millori la Formació a Distància perquè permet conciliar millor la vida laboral i familiar, que es proposi formacions durant el mes de juliol, que es recuperi l’any sabàtic per estudiar o fer estades llargues en altres comunitats o països. Hem demanat que s’inclogui formació en salut, formació en competència lingüística per docents per actualitzar coneixements.
Queda pendent de modificar punts però no es pot fer en el document presentat i es faran dintre de lo possible en l’Ordre que regula la Formació del professorat i en el Decret.

En torn obert de paraula, la Directora General de Personal Docent ha informat sobre:
Resolució d’Especialistes: falten docents d’alemany, català i matemàtiques.
Mesures coronavirus: depenen de Conselleria de Salut amb qui estan en contacte cada hora per tenir informació.

Plenari de la JPDnU de MENORCA

Dimarts, 10 de març vam participar en el Plenari de la JPDnU de Menorca en el qual aprovarem aquestes resolucions:

Resolució sobre la falta de voluntat negociadora de Conselleria 

La JPDnU trasllada el seu malestar davant la nul·la voluntat negociadora de la Conselleria d’Educació envers a les propostes sobre: oposicions, control assistència professorat, convocatòria interins, romanents…

Resolució sobre l’Avantprojecte de la Llei d’Educació de les Illes Balears. 

La Junta de personal docent de Menorca demana al conseller la suspensió de la tramitació d’aquest Avantprojecte de la Llei d’educació de les Illes Balears per diferents motius, d’ entre els quals son rellevants: arraconament català , carrera professional basada en l’avaluació, sistema gerencial, equips directius i perfilació de places, pèrdua poder decisió claustres , pèrdua poder negociació mesa sectorial, manca de finançament,no clarifica repartiment alumnat centres finançats amb fons públics,…. podeu veure tot el llistat d’ esmenes a la proposta resolució pdf adjunt

Resolució sobre augment salarial 

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca demana L’ APLICACIÓ IMMEDIATA DE LA PUJADA SALARIAL DE 2020

Resolució sobre la retirada del sistema de marcatge

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca reitera la seva petició de que s’elimini el sistema de marcatge que s’està imposant actualment i es torni al sistema que hi havia abans de les instruccions de dia 2 de juliol de 2019.

Resolució sobre els romanents dels centres 

La Junta de Personal no Universitari de Menorca expressa la seva disconformitat en el fons, i sobretot en les formes, amb en què la Conselleria d’Educació ha aplicat les mesures relacionades amb els romanents dels centres educatius, ja que això afectarà al funcionament d’aquests. Per això, la JPDnU sol·licita que aquest tema es negociï en mesa sectorial amb els representants dels treballadors i treballadores.

Resolució sobre el replantejament de la ubicació del nou CIFP de la zona de llevant

La Junta de Personal Docent No Universitari de Menorca eleva les protestes del professorat d’FP i dels Caps de departament de la zona de Llevant, així com també de l’Associació de Directors d’Ensenyament Secundari de Menorca per ignorar les peticions de diàleg que ha demanat reiteradament la comunitat educativa pel que fa a la ubicació del nou CIFP de la zona de Llevant. 

Adhesió al manifest en suport de la llengua catalana 

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca s’adhereix al Manifest Docent de suport a la Llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge al sistema educatiu de les Illes Balears. 

 

Aquí teniu el PDF dels esborranys i en breu us farem arribar les resolucions definitives.

Download

Reunió grup de treball sobre gestió econòmica de centres

Ahir assistirem a la reunió del grup de treball sobre la gestió econòmica dels centres i especialment sobre els romanents d’anys anteriors bloquejats per la Conselleria.

Per part d’Alternativa insistirem en les següents peticions :

  • Millora de la dotació econòmica dels centres per les despeses de funcionament i retorn de les quantitats retingudes
  • Clarificar les competències de la conselleria i dels ajuntaments a l’hora de fer inversions per evitar que els centres tenguin que fer front a inversions mitjançant l’estalvi i reducció de despeses de funcionament.
  • Reducció de la burocràcia als centres , millorant el programa ECOIB de comptabilitat dels centres i la formació.
  • Dotació de personal administratiu suficient a tots els centres.
  • Que la Conselleria negocii acords globals per la compra d’equipaments per reduir el preu i la burocràcia que implica la compra centre a centre.
  • Limitar les aportacions de les families als centres publics i concertats per evitar la segregació escolar per raó socioeconòmica.

 

Al grup de treball es va acordar un nou document de treball, una nota aclaratòria de les instruccions  i la posada en marxa de les mesures que s’hi contemplen.