Arxiu de la categoria: General

És necessari reobrir el tràmit d’interins per canviar les opcions d’illes i jornada en el tràmit  de selecció de places d’interins

Les condicions contractuals dels docents interins patiran modificacions de gran abast a partir del proper curs a partir de la regulació imposada des del Govern estatal. Així, a partir del curs 22/23 les adjudicacions de places vacants deixaran de ser anuals i passaran a ser per un màxim de 3 anys (el docent serà cessat quan s’incorpori a la plaça un funcionari de carrera).

D’altra banda, de moment i a l’espera d’obtenir progressos en les negociacions, les substitucions  ja no es donaran durant els mesos d’estiu tenint conseqüències contractuals i econòmiques (es perd el complement compensatori de l’estiu dels interins substituts).

Ens trobem davant d’un nou paradigma que el Govern de les Illes Balears ha desplegat després de posar en marxa la tria d’illes dels interins i jornades dels docents.

És per això que, donats els múltiples canvis i l’excepcionalitat de la situació, demanem a la Conselleria d’Educació que permeti canviar les opcions d’illes i jornada en el tràmit  de selecció de places d’interins per poder ajustar la situació personal a la nova realitat.

No és responsabilitat dels treballadors i treballadores el canvi de normativa i legislació.

[RESUM] Mesa sectorial: coneixement de llengües oficials i modificació en la contractació d’interins

La Mesa sectorial d’educació s’ha reunit avui amb caràcter extraordinari per tracar el següents temes:

1. Coneixement de les llengües oficials per a ocupar una plaça pública en la docència a les Illes Balears.

A partir d’ara, per poder obtenir una plaça com a funcionari de carrera serà necessari demostrar la capacitació de català (C1 + FOLC – o equivalent-) abans de les proves selectives* o del concurs de mèrits. 

És una passa endavant per protegir l’ús de la llengua entre els docents i per establir un requisit que els docents de les Balears fa temps que han de demostrar.

Valorem positivament aquesta passa de la Conselleria. Recordem que Alternativa va lluitar per evitar-ne la desaparició i ara ha resultat ser un punt molt important per protegir els docents en els futurs processos.

*no afecta a les oposicions convocades per a aquest curs

2.Canvi en el model de contractació dels interins. Degut al gran canvi de plantejament que suposa la normativa provinent del govern estatal, el model de contractació de docents interins es veurà afectat:

-Vacants: s’ocuparan durant tres anys consecutius (sempre que un docent de carrera no reclami la plaça). A més, aquestes places sortiran sempre en concursos-oposicions per imperatiu legal. L’interí tornarà a la llista per fer cobrir altres places.

-Substitucions: Es cobriran durant el temps mínim imprescindible amb data màxima a 30 de juny. A més, no tindran cap mena de compensació econòmica durant els mesos d’estiu.*

*No afecta als interins contractats durant aquest curs. 

La nostra votació ha estat en contra perquè, malgrat s’arribin a estabilitzar moltes places, no coneixem el conjunt de les normes que regiran el procés i que, per tant, poden donar resultats inesperats. A més, els treballadors i treballadores que treballen durant tot el curs, tenen el dret de cobrar també la indemnització d’estiu com vam aconseguir en l’anterior legislatura, revertint les retallades de l’època Bauzá.

Mesa sectorial: coneixement de llengües oficials i modificació en la contractació d’interins

Mesa Sectorial d’Educació de caràcter extraordinari, que tendrà lloc dijous 9 de juny, a les 12.30 h

1. Modificació del Decret 15/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula
l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.

Download

2. Modificació de la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Download

Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat