Arxiu de la categoria: General

Obertura llistes d’interins

S’ha publicat al BOIB la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2015-2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Es pot presentar la sol·licitud amb la documentació necessària entre el dia 30 d’octubre i el 3 de novembre de 2015 (ambdòs inclosos).

Document: formulari

 

Especialitats objecte de la convocatòria

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590

0590010 Francès

0590012 Alemany

0590107 Informàtica

0590109 Navegació i Instal·lacions marines

0590124 Sistemes electrònics

0590125 Sistemes electrotècnics i automàtics

0590803 Cultura clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591

0591201 Cuina i pastisseria

0591202 Equips electrotècnics

0591203 Estètica

0591205 Instal·lacions i manteniment d’equips tèrmics i fluids

0591206 Instal·lacions electrotècniques

0591209 Manteniment de vehicles

0591218 Perruqueria

0591226 Serveis de restauració

0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592

0592001 Alemany

0592002 Àrab

0592004 Xinès

0592008 Francès

0592012 Italià

0592017 Rus

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594

0594402 Arpa

0594405 Clavecí

0594407 Cor

0594410 Flauta Travessera

0594414 Guitarra

0594422 Percussió

0594423 Piano

0594427 Trompa

0594435 Dansa Espanyola

0594436 Dansa Clàssica

0594441 Cant aplicat a l’Art Dramàtic

0594460 Llenguatge Musical

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596

0596605 Ebenisteria Artística

0596615 Tècniques de Joieria i Bijuteria

0596618 Tècniques de Metall

logo alternativa

Mesa tècnica 28-10-15

La Direcció General de personal Docent ens havia convocat avui a una mesa tècnica per iniciar la tramitació de diversos procediments i informar-nos d’altres. La reunió d’avui només pretenia ser una primera presa de contacte i una sessió informativa. Properament, en Meses Sectorials, es tancaran tots aquests apunts. És per això que totes les informacions no són definitives a hores d’ara.

 • Criteri de plantilla orgànica

Ens han fet arribar els criteris que faran servir per crear la plantilla orgànica del sistema educatiu. És la primera vegada que es negociarà després de 3 anys. La podeu consultar a continuació:

plant1plant2plant3

 

S’hi poden presentar esmenes fins al proper 4 de novembre.

S’ha de tenir en compte que aquesta plantilla es completa posteriorment amb la quota de professorat, de la qual ens faran arribar també els criteris per establir-les. Es negociarà més endavant.

 • Procediment contradictori

La Conselleria d’Educació i Universitat, a petició del Cos d’Inspectors, s’ha posat a treballar en un nou procediment per tal d’avaluar la idoneïtat de la tasca dels docents interins. A falta del document definitiu, el procediment d’avaluació l’iniciarà el centre, a través del director, i tindrà en compte l’activitat docent, el sistema d’avaluació, la gestió de l’aula, la participació en el centre, etc. Si després del procés d’avaluació s’emet un informe negatiu i, passant per comissió i Mesa sectorial, el docent  serà exclòs de les llistes durant un curs.  En tot moment, però, la persona afectada tindrà dret a al·legacions i a la defensa pròpia.

Quan  en tinguem més informació, us la farem arribar.

 • Adjudicació de substitucions

Davant de la dificultat per cobrir la totalitat de les places a través del sistema telemàtic, l’Administració es planteja mantenir l’optativitat per participar en el procés telemàtic, però, l’obligatorietat d’acceptar la plaça en cas d’aconseguir-la en l’adjudicació.

Quan tinguem més informació, us la farem arribar.

 • Obertura de borses de 37 especialitats

A partir de divendres, estarà obert el procediment per completar les borses d’interins de 37 especialitats que coneixerem demà en el BOIB.

 

Deficiències en els centres educatius d’Eivissa

Des de la Delegació d’Alternativa Docent hem valorat la situació d’alguns centres educatius d’Eivissa durant el primer mes del curs 15/16.

Entre els centres eivissencs, dos arrosseguen greus problemes des de fa massa temps. Com per exemple, l’Escola d’Arts i Oficis, que porta 19 anys de forma provisional en un espai vell amb mancances que requereixen una intervenció urgent: canonades oxidades, finestres que no tanquen, goteres, pistes poliesportives insuficients, manca de gimnàs i vestuaris, espais exteriors abandonats, aules velles sense tancaments aïllants, falta de pissarres digitals (només disposen de dues), tallers que han sofert alguna adaptació però que segons el IBISEC segueixen necessitant millores, i, tot i que, des de la direcció del centre fan meravelles amb l’escàs pressupost del que disposen, no s’arriben a cobrir recursos bàsics com laa calefacció, la neteja, llum, material per a classes de pintura, forja, ebenisteria, etc. Fa 6 anys que no reben partides pressupostàries per a la millora de l’ Escola d’Arts i Oficis. El més destacable és el fet d’estar situats provisionalment a l’edifici amb adreça en carrer des Riu Duero nº5 de Ca Cifre, Sant Josep, encara, després de 19 anys, no els han proporcionat una ubicació definitiva.

Una altre cas similar és el de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa, que des de fa 22 anys no disposa de centre propi. Les classes s’imparteixen en l’IES BlancaDona a les tardes i als matins en l’IES Sa Serra, aquesta situació perjudica greument  l’alumnat perquè per fer accions diàries com ara realitzar consultes, formar part dels grups de pràctiques orals, utilització de biblioteca, etc, s’ha de desplaçar doblement. A més, aquesta situació no afavoreix la integració dels estudiants  privant-los de poder realitzar activitats culturals, com exposicions que romanguin de forma permanent en algun lloc del centre . També és un perjudici per a la directiva de la EOI i dels instituts en els quals imparteixen classes, ja que si bé gràcies a la seva bona comunicació i coordinació han anat salvant la situació, es troben amb el problema de no poder utilitzar materials didàctics a les aules que siguin permanents, o que el curs proper en l’IES Sa Serra no podran cedir les aules com ho han estat fent aquests últims anys, ja que veuran augmentat el seu alumnat i no quedaran aules lliures.

El CEIP Sant Ciriac porta des del curs 2008/09 sol·licitant que se solucionin els problemes d’infraestructures que sofreixen a causa de les modificacions que s’han anat fent des de la seva creació fins a aquest curs amb la finalitat de poder acollir a l’alumnat i poder resoldre així els problemes d’escolarització del municipi. Les necessitats més urgents són:

 • El tancament dels passadissos del 1r pis i finestres de baix, amb correderes, cobriment dels sostres de la planta baixa de la part vella.  
 • La col·locació de rajoles noves a la planta baixa de la part vella del centre (s’haurien de llevar les que hi ha perquè sovint es rompen i els nens es tallen).
 • La reforma dels banys dels alumnes d’Educació Infantil, d’Educació Primària, dels mestres i la construcció de banys nous al pati d’EP.
 • Canviar la ubicació o remodelar les oficines per a fer-les més funcionals.
 • La construcció d’un gimnàs.
 • Ampliar o canviar de lloc el menjador perquè l’aula que s’utilitza és massa petita.
 • Ampliar l’aula d’informàtica.   
 • Construcció d’espais per a tutories, desdoblaments, reforç…
 • Construcció de noves porxades als patis i remodelació de la que hi ha a la sortida del pati d’EP.
 • La reforma dels patis d’EP (Educació Primària), perquè no estan en bones condicions, presenten barreres arquitectòniques i són perillosos pels alumnes.
 • Canviar les tanques de l’escola per unes altres més adequades i segures.
 • Reforma de les instal·lacions de fontaneria i electricitat perquè sovint presenten problemes.
 • Reforma de la climatització de tota l’escola (la calefacció no arriba bé a totes les aules i fa molt de fred a l’hivern i molta calor a l’estiu perquè s’ha de tenir tancat per mor de la remor).
 • Adaptar el centre a la normativa vigent quant a seguretat i suprimir totes les barreres arquitectòniques.

I, dels centres de recent creació, el CEIP Sa Joveria  preocupa perquè el seu l’alumnat ve d’estar anteriorment en barracons 5 cursos, i just els grups d’alumnes de 4t de primària cada any continuen patint problemes a l’inici de curs, els mateixos alumnes que quan tenien 3 anys varen patir l’obertura de l’escola en barracons.

El curs ha començat amb problemes en diversos àmbits: 

 • La manca de  mobiliari de les dues aules noves de 4t de primària, cosa que sorprèn respecte a la falta de previsió per part de l’Administració, ja que som un centre que va creixent cada curs escolar, i es poden preveure les necessitats per a la seva planificació i poder dotar del mobiliari requerit abans que comenci el curs perquè el professorat pugui situar-se i organitzar les aules pertinentment amb data anterior al començament del curs. I perquè  l’alumnat  disposi de l’ambient adequat i necessari per estar a l’aula.

Actualmlent ja han arribat les taules i cadires dels alumnes, però encara ha  d´arribar les pissarres, el tauló de suro, la taula i cadira dels docents, i els   penjadors. La resposta rebuda des de l’Administració va ser que en produir-se el canvi de govern es necessitava que l’equip de govern autoritzés la partida pressupostària. Amb la peculiar situació que l’empresa que va guanyar el concurs per dotar el mobiliari aquest any és una empresa portuguesa,ja que el concurs era d’àmbit europeu. Considerem que la Conselleria ha de preveure amb temps la planificació del pròxim curs, ja que hi haurà dues classes noves de 5è EP, i evitar que torne a succeir el mateix amb els mateixos alumnes, tema que es tracta en les taules sectorial amb temps suficient perquè la dotació arribe als centres abans de l’1 de setembre de 2016.

 • Problemes d’infraestructures, el centre encara no té línea telefònica fixa, tot   pendent de que Teleco faci el darrer tram per instal·lar el cablejat. No tenir línea fixa, repercuteix en altres aspectes del centre: xarxa interna, control de la refrigeració de l’aire de les aules, fax, ascensor.
 • El  manteniment dels jardins, les competències dels jardiners són mínimes i no dóna per fer un bon manteniment ja que hi ha males herbes des del curs passat.
 • L’augment de dotació de recursos personals d’atenció a la diversitat,ja que sense aquesta dotació  l’educació inclusiva no és viable. Ara per ara l’Administració ha respost que ja no contracten a ningú més, i amb les noves matrícules a vegades augmenta el nombre d’alumnes NESE i les dotacions de recursos personals es fan en funció dels alumnes que ja tenen dictamen a finals del curs anterior, no amb totes les dades reals d’un centre, ja que hi ha tots aquells alumnes que s’està fent un seguiment i/o observacions.

Valoració resultats ‘Acord global’

Després de conèixer els resultats de les votacions sobre l’acord Marc per desconvocar la vaga indefinida que proposava la Conselleria d’Educació i Universitats i que els Sindicats STEI i CCOO van donar per suficient (ratificat en Mesa Sectorial amb la votació a favor d’ANPE), Alternativa Docent vol expressar la seva enorme satisfacció per la gran participació dels docents. Cal tenir en compte que han sigut les Assemblees de centre les quals, coordinades per l’Assemblea Docent, han preparat tot allò necessari per poder dur a terme aquestes votacions de manera transparent i democràtica.

Un total de 4768* docents van decidir posar el seu vot en una urna, aquest gran nombre dóna als resultats una legitimitat i una representativitat molt elevada que ens apropa al semblar general de mestres i professors.

Els docents que han expressat la seva opinió ho han deixat ben clar. Amb un 69’09% dels vots, rebutgen aquest acord per ser completament insuficient i poc valent. S’han trobat a faltar mesures que reduïssin els efectes de les politiques de l’anterior govern en qüestions econòmiques, però sobretot en elements que afecten directament en l’educació de l’alumnat de les Illes balears: aules massificades, hores lectives del professorat, etc.

Alternativa Docent pren nota d’aquestes dades i defensarà davant del Govern la veu dels docents. A més, instarà a la Conselleria a fer una nova proposta perquè continuï el diàleg  i s’arribi a un acord que sigui satisfactori per a totes les parts i que sigui beneficiós al conjunt del sistema educatiu.

cartell gracies

*DADES no definitives:

187 URNES

Sí a l’acord: 1223 (25’65%)

No a l’acord: 3294 (69’09%)

Blanc: 227 (4’76%)

Nul: 24 (0’5%)

Concurs de trasllats d’àmbit autonòmic:

Diapositiva1

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 14 d’octubre de 2015 al 30 d’octubre, ambdós inclosos.

Acces al tràmit telematic: TRÀMIT

Normativa de referència: Resolució concurs de trasllats

Mesa Sectorial 9/10/15: Ratificació d’Acord Global

En la Mesa Sectorial d’avui, dia 9 d’octubre de 2015, hi havia un únic punt de l’ordre del dia:

-Ratificació en Mesa Sectorial de l’Acord Global signat per STEI i CCOO per desconvocar la vaga indefinida.

Les posicions han estat les següents:

Vots Favorables:

STEI, CCOO i ANPE: Han ratificat l’acord que veuen com un ”punt de partida que s’haurà de seguir negociant en les Meses Sectorials d’Educació.” Els comitès de vaga de STEI i CCOO donen per desconvocada la seva vaga.

Vots NO favorables:

Alternativa: No hem ratificat l’acord. Volem saber la decisió dels docents, que es pronunciaran  en les votacions de la propera setmana.

UOB: No han ratificat l’acord i s’han posicionat clarament en un NO a aquest acord.

FETE-UGT: No han participat en la votació sobre l’acord perquè consideren que el document està massa tancat i només és vàlid per sortir de la vaga indefinida. A més, creuen que se’ls exclou de futures negociacions perquè hi ha decisions preses en aquest document que no es podran modificar punt per punt.

D’aquesta manera, tres dels sis sindicats de la Mesa Sectorial d’Educació no han votat favorablement en la ratificació d’aquest document d’acord global.

Així, encara queda la vaga convocada per l’Assemblea de Docents, a qui representem,  i, per tant, continua obert el període de negociació.

logo alternativa

 

 

Informació i documentació per organitzar les votacions als centres.

Reproduïm el comunicat del comitè de vaga de l’Assemblea de docents i vos animam a organitzar les votacions al vostre centre.

“Ha arribat l’hora que entre totes i tots demostrem que l’Assemblea de Docents, a més d’un instrument de lluita indispensable, també ha estat una eina de participació i decisió com mai havíem tengut els docents de les Balears.

Cal que posem urnes en els nostres centres i que duguem a discussió i votació la proposta d’acord de la Conselleria d’Educació. Cal que demostrem que les decisions importants no les podem deixar en mans dels altres i que, com actors principals, expressem la nostra opinió en relació a les retallades i la recuperació dels nostres drets i dels drets del nostre alumnat.

Per això us deixam una sèrie de documents:

 1. Cartell per tal d’anunciar i promocionar les votacions en els nostres centres. És una crida a la participació i la implicació. Cal imprimir-lo i difondre’l per tots els mitjans. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFYXNEWlVkcWZ2RU0/view?usp=sharing
 2. Reglament de funcionament de les votacions: consta de dos reglaments, un amb els aspectes generals per totes les illes i un específic per a l’illa de Mallorca (cada illa gestiona els detalls de la participació d’acord a la seva indiosincràcia). https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFV3BwRmtFTVN1ckk/view?usp=sharing
 3. Acta per emplanar el dia de les votacions (acta que després s’enviarà al comitè de vaga). https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFX3ZPbnZybHN3Rkk/view?usp=sharing
 4. Llistat per emplanar amb el nom i les dades de les persones votants a cada centre. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFM1JwLWdUaEFqY2M/view?usp=sharing
 5. Paperetes per a les votacions, per imprimir, amb la pregunta de la consulta.https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFTkJ3eEtJekdoUjQ/view?usp=sharing
 6. Comparativa dels diferents documents de la negociació que va fer el comitè de vaga, amb la seva valoració. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFZ1RjX1ZLYmFXWE0/view?usp=sharing

Per a realitzar les votacions, tenim la cobertura que ens dóna l’operativitat de les assemblees de treballadors a cada centre. Només cal que ho acordem com a Assemblea de centre i designem unes persones i un lloc per a fer la votació en els dies indicats, sense interferir el desenvolupament de les classes.

En els propers dies tornarem insistir i tornarem enviar aquesta documentació per si algú no repara en aquest correu. Cal que entre tots facem un esforç per a que aquesta sigui la consulta que cap altre actor en aquest conflicte ha volgut fer.

POSAU URNES EN ELS VOSTRES CENTRES!!

Comitè de Vaga.

Comunicat Coordinadora Professorat Preocupat

L’Assemblea de Docents d’Eivissa i la Coordinadora de Professorat Preocupat comunica que els dia 13 i 14 d’octubre de 2015 es duran a terme les votacions en els centres educatius d’Eivissa perquè els i les docents decidisquen sobre la proposta d’acord presentada al Comitè de Vaga de la Assemblea de les Illes Balears, en l’última taula de negociació, per part de la Conselleria d’Educació, d’igual manera que van decidir el començament de la lluita al setembre de 2013. Considerem que la decisió ha de ser democràtica i transparent pel que correspon al col·lectiu docent votar i decidir.

A aquells que els siga impossible realitzar la votació aqueixos dies als centres podran exercir el seu dret a decidir el dia 15 d’octubre de 2015 en el CEIP CAN MISSES entre les 18h i les 19h. A les 19h es tancaran les votacions i es començarà el recompte. El mateix dia, a la mateixa hora de forma simultània es realitzarà el recompte en totes les Illes.

Prèvia, es realitzarà una Assemblea General informativa sobre l’anàlisi comparatiu de les propostes presentades per la Conselleria d’Educació i l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, que tindrà lloc el dia 8 d’octubre a les 18:30h en el CEIP CAN MISSES.

Pel que esperem que el professorat, una vegada més, demostre la seua responsabilitat i acudisca informat a les urnes.

Comissió de Comunicació d’Assemblea de Docents d’Eivissa i Coordinadora de Professorat Preocupat.

coord

Mesa Sectorial Educació 2/10/2015

En la convocatòria de Mesa Sectorial de dia 2/10/2015, s’han tractat els següents temes:

1. Proposta de reserva de places de funció pública de l’any 2015: Amb la normativa vigent a l’Estat, només es pot fer una reposició de 50% del total de les places que deixen de tenir titular per jubilació, per canvi de plaça pública, defunció, etc. Així, es conservaran 83 places (166 places sense titular) per a cossos docents durant 3 anys per poder convocar oposicions abans que acabi aquest període.

Les places dels anys anteriors s’han perdut per no fer el tràmit administratiu corresponent.

La quantitat de places podria augmentar lleugerament, però depèn de l’administració central.

2. Convocatòria Resolució del Concurs de Trasllats AUTONÒMIC 2015-2016: 

-En aquesta convocatòria només podran participar aquells docents que tinguin plaça definitiva a la Illes Balears.

-El mestres amb plaça a secundària només podran concursar a places d’aquesta tipologia.

-Alguns cursos universitaris no computables per a la baremació i puntuació per a sexennis no estan inclosos en el Portal de Personal. Si es volen afegir per al concurs, caldrà presentar-los una altra vegada.

-En cas de supressió de plaça, l’administració donarà preferència dins de la mateixa localitat als titulars perjudicats.

-El calendari PROVISIONAL és el següent:

IMG_20151002_203615

3. Altres informacions:

– Davant la impossibilitat d’alguns centres concertats per trobar personal amb la titulació necessària per impartir algunes matèries, la conselleria, sempre amb el permís dels docents, facilitarà la informació per posar en contacte Centres i personal de la borsa d’interins en espera de ser nomenats. No implicarà res més que facilitar la informació personal i les dades de contacte.

-Màster FP. A falta de la resolució definitiva, ens han informat que a partir del gener es podrà cursar el màster de Formació professional a la UIB. Serà bàsicament a distància i el mòdul de pràctiques es convalidarà amb la feina als centres. Per complir la normativa vigent, inclourà un mòdul d’anglès. Els detalls es donaran a conèixer més endavant. Us mantindrem informats.

-Degut a la dificultat de cobrir un gran nombre de substitucions per la possibilitat de renunciar amb justificació, estan mirant un altre sistema perquè això no passi. Segons ens han informat, gairebé un 30% de places queden sense docent substitut.

-Hem demanat per algunes places amb perfilacions no afins que es queden vacants durant molt temps. Ens han contestat que estant treballant dia a dia amb els directors perquè això no passi i crearan un catàleg  específic de places.

Si teniu algun dubte o voleu ampliar la informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres: info@sindicatalternativa.cat