Arxiu de la categoria: General

Plenari de la Junta de Personal Docent d’Eivissa-Formentera

Des d’Alternativa portaven més d’un any demanant mobilitzacions conjuntes de tots el sindicats que formen la JPDnU, per fi, la Junta de Personal Docent no Universitari d ́Eivissa i Formentera, reunida en Plenari el 14 de febrer, ha acordat crear una plataforma reivindicativa per tal d ́exigir al conseller Martí March una negociació per millorar l’educació a les Pitiüses i les condicions sociolaborals del professorat. 

Ara, s’ha acordat iniciar de nou mobilitzacions, que començaran amb concentracions atotes les illes el proper 22 de febrer, a les 18h.

En el cas d ́Eivissa i Formentera, les concentracions estan convocades al Passeig de S’Alamera (Vara de Rey) de Vila i a la Plaça de la Constitució de Sant Francesc.

A petició d’Alternativa s’ha acordat no portar emblemes de cap sindicat sino cartels relatius a les reivindicacions.

Els punts bàsics de la Plataforma Reivindicativa són els següents:

 • Augment del pressupost d’educació
 • Flexibilització i formació per al desplegament de la LOMLOE
 • Negociació de les instruccions d ́avaluació de la LOMLOE
 • Disminució de ràtios
 • Augment del nombre de docents, especialment d’atenció a la diversitat
 • Reducció de l ́horari lectiu en tots els cossos docents
 • Augment del complement d ́insularitat, adaptat a la realitat de les Pitiüses, atesa la carestia de la vida i de l ́habitatge a Eivissa i Formentera.
 • Solucions efectives al problema de l ́habitatge per als docents a Eivissa i Formentera
 • Reducció i racionalització de les tasques burocràtiques
 • Millora i augment de l ́oferta de formació permanent del professorat, especialment per al pla digital i les seves acreditacions
 • Execució de totes les infraestructures pendents a Eivissa i Formentera i millora i actualització de les ja existents
 • Millora de les condicions econòmiques del personal docent. Abonament de totes les pujades salarials que encara resten pendents
 • Rebuig del ROC (Reglament Orgànic de centres)
 • Implantació de la carrera professional docent
 • Tribunals d ́oposició a totes les illes on hi hagi aspirants
 • Mesures efectives per la conciliació real de la vida laboral i familiar
 • Estabilització de tot el personal que es troba en frau de llei
 • Recuperació del cobrament de l ́estiu per a professorat interí i equiparació de tots els drets amb el personal funcionari
 • Solució per al PTFP. Readmissió dels acomiadats i solució del cos a extingir
 • Reducció de les taxes a les oposicions
 • Recuperació de les llicències per estudis retribuïdes
 • Rebuig del desplegament normatiu dels perfils educatius
 • Negociació de dies d’assumptes propis retribuïts
 • Possibilitat de demanar un any sabàtic retribuït cada cinc anys treballant els quatre  anys anteriors amb la reducció salarial corresponent

Plenari de la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca

El dia 15 es va celebrar el Plenari de la Junta de Personal Docent de Mallorca. Abans, els representats dels sindicats que hi formen part, van trobar-se amb els membres de Més per Mallorca, que van demanar una reunió per conèixer les peticions dels docents.

Vam recordar que, com a membres del Govern, han d’assumir la seva part de responsabilitat malgrat no formin part de la Conselleria d’Educació i vam traslladar la necessitat d’implementar millores salarials i de condicions de feina que s’han estancat en aquesta legislatura.

PLENARI

En aquest sentit, durant el plenari es va coordinar l’acció reivindicativa del proper 22 de febrer. Es tracta d’una mobilització unitària. Només SIAU, fent-se enrere, ha decidit no formar-ne part per no poder formar part de les negociacions directament.

Alternativa ha volgut prioritzar les reivindicacions que beneficiaran el conjunt dels docents com la reducció de ràtios i la implementació d’una carrera professional digna que s’equipari amb els altres funcionaris de la mateixa categoria de les Illes Balears. De moment, la proposta feta és gairebé un insult als professionals de la Conselleria d’Educació.

La mobilització serà unitària en tots els sentits. A proposta d’Alternativa, només es duran les reivindicacions i una única pancarta.

Els punts bàsics de la Plataforma Reivindicativa són els següents:

 • Augment del pressupost d’educació
 • Flexibilització i formació per al desplegament de la LOMLOE
 • Negociació de les instruccions d ́avaluació de la LOMLOE
 • Disminució de ràtios
 • Augment del nombre de docents, especialment d’atenció a la diversitat
 • Reducció de l ́horari lectiu en tots els cossos docents
 • Augment del complement d ́insularitat, adaptat a la realitat de les Pitiüses, atesa la carestia de la vida i de l ́habitatge a Eivissa i Formentera.
 • Solucions efectives al problema de l ́habitatge per als docents a Eivissa i Formentera
 • Reducció i racionalització de les tasques burocràtiques
 • Millora i augment de l ́oferta de formació permanent del professorat, especialment per al pla digital i les seves acreditacions
 • Execució de totes les infraestructures pendents a Eivissa i Formentera i millora i

actualització de les ja existents

 • Millora de les condicions econòmiques del personal docent. Abonament de totes les

pujades salarials que encara resten pendents

 • Rebuig del ROC (Reglament Orgànic de centres)
 • Implantació de la carrera professional docent
 • Tribunals d ́oposició a totes les illes on hi hagi aspirants
 • Mesures efectives per la conciliació real de la vida laboral i familiar
 • Estabilització de tot el personal que es troba en frau de llei
 • Recuperació del cobrament de l ́estiu per a professorat interí i equiparació de tots els drets amb el personal funcionari
 • Solució per al PTFP. Readmissió dels acomiadats i solució del cos a extingir
 • Reducció de les taxes a les oposicions
 • Recuperació de les llicències per estudis retribuïdes
 • Rebuig del desplegament normatiu dels perfils educatius
 • Negociació de dies d’assumptes propis retribuïts
 • Possibilitat de demanar un any sabàtic retribuït cada cinc anys treballant els quatre  anys anteriors amb la reducció salarial corresponent

També es van nomenar els representants a la Comissió de seguretat laboral i vam acordar demanar la formació pertinent al responsable, la Conselleria d’Educació.

 

[ESTABILITZACIÓ] Indemnització interins

Segons la informació facilitada per la Conselleria, NO SERÀ NECESSARI PARTICIPAR DE TOT EL PROCEDIMENT D’ESTABILITIZACIÓ SI NO ES CONVOQUEN PLACES DE L’ESPECIALITAT PRÒPIA.

[Ampliarem informació sobre el procediment]

/INFORMACIÓ PUBLICADA A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ/

Els docents només hauran de participar en el procés d’estabilització que ofereixi places de la seva especialitat per tenir dret a indemnització

\ L’Advocacia de la Comunitat Autònoma ha elaborat un informe a petició de la Conselleria d’Educació i FP

\ En els casos de docents que hagin fet la inscripció a un procés en el que no tenen plaça de la seva especialitat se’ls tornarà la taxa abonada

L’Advocacia de la Comunitat Autònoma ha remès un informe jurídic a la Conselleria d’Educació i Formació Professional sobre els dubtes interpretatius sorgits en relació amb la Llei de Temporalitat en la seva aplicació en l’àmbit educatiu per poder optar a la indemnització establerta en els casos de no superar el procés d’estabilització de places.

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública estableix que quan un interí ha fet més de tres anys de feina ha d’estabilitzar la seva plaça o se l’ha d’indemnitzar. La indemnització és de 20 dies per any treballat fins a un màxim de 12 mesos.

La Llei fixa com a condició que “la no participació en el procés selectiu d’estabilització no donarà dret a compensació econòmica en cap cas”.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha convocat dos processos d’estabilització el 2023: concurs de mèrits i concurs d’oposició. El dubte interpretatiu és si els aspirants s’han de presentar als dos processos per poder tenir dret a la indemnització ja que la llei no ho especifica. A més, es dona la circumstància que en el segon procés, el de concurs oposició, no s’han convocat places de totes les especialitats i, per tant, hi havia casos d’aspirants que s’havien d’inscriure a places que no eren de la seva especialitat.

L’informe jurídic analitza la normativa i conclou que només és exigible la participació en els dos procediments extraordinaris en cas que en ambdós processos es convoquin places de l’especialitat docent de l’aspirant.

En vista de les conclusions de l’informe jurídic, la Conselleria d’Educació i Formació Professional retornarà les taxes d’aquells docents que s’hagin presentat a un procediment en el que no hi ha places de la seva especialitat.