Arxiu de la categoria: General

Llista d’aprovats en les Oposicions d’Estabilització i les Oposicions “Normals” i Adquisicions de noves especialitats

Dissabte 5 d’agost s’han publicat les resolucions amb les llistes de les persones aprovades en les oposicions tant d’Estabilitzacions com les “Normals”, així com les adquisicions de noves especialitats. Cal que les persones aprovades presentin documentació.

El termini per presentar la documentació requerida és del 7 d’agost al 21 d’agost, ambdós inclosos.

OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

En aquest enllaç teniu la Resolució d’oposició d’estabilització. https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11784/676367/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

Al punt 8 trobareu els documents que haureu de lliurar a través del Registre.

OPOSICIÓ D’ACCÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS

En aquest enllaç teniu la Resolució.

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11784/676369/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

Al punt 6 trobareu els documents que haureu de lliurar a través del Registre.

 

MODEL DECLARACIÓ JURADA.

Aquest document és com una instància. Ha de constar dels apartats següents:

 Nom, DNI, domicili

DECLARA SOTA JURAMENT o PROMET a efectes de ser nomenada funcionària de carrera del cos X de … que …. (aquí podem copiar la frase del BOIB segons quina Declaració jurada és.)

Lloc, data

Signatura

Permís de conciliació per al període d’adaptació escolar

Des del Sindicat Alternativa demanam al  Govern que contempli el període d’adaptació escolar com a aspecte de conciliació de vida laboral i familiar i s’inclogui dins aquest permís. També demanam que si es manté com assumptes propis, sigui per tots els docents, sense fer diferències entre funcionaris de carrera i interins.

Reintegrament de taxes per a tothom!

En un any en què s’han vist diversos processos d’accés a la funció pública de forma simultània (concurs de mèrits, oposicions d’estabilització i oposicions ordinàries), els docents han hagut de sufragar un important quantitat de doblers per poder tenir el dret de presentar-se a qualsevol dels processos.

A més, la Conselleria va fomentar la inscripció a les proves selectives que, finalment, s’ha vist que no era necessari. Vam proposar una solució com la de Catalunya, els candidats no han pagat el dret d’inscripció fins al moment en què s’ha fet efectiva la seva participació en les proves.

 

Recordem que, a més, a Balears hem pagat (i paguem) les taxes més altes de tot l’Estat per a aquest tipus de procediments.

És per tot això que demanem que es retornin les taxes a tots aquells docents que finalment no han hagut de participar en les proves selectives.

Per demanar el retorn de les taxes, només per als que van inscriure’s en oposicions d’una especialitat diferent.

https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/