Arxiu de la categoria: General

CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA, PLENARI 11 D’ABRIL DE 2022

Hem assistit al plenari del Consell Escolar de Mallorca (CEM) on s’hi ha aprovat la Memòria 2021 del CEM. La podeu consultar dintre d’uns dies a la pàgina web del CEM.

https://consellescolardemallorca.wordpress.com/memories/

Se’ns ha informat que el president del CEM formarà part de la Comissió permanent del CEIB. 

S’ha aprovat la Proposta d’activitats per la resta de l’any 2022.

  • La Comissió Supramunicipal prepararà una reunió de regidories d’educació per tractar l’impacte de la pandèmia a les necessitats educatives municipals.
  • La Comissió de Planificació implantarà una coordinació amb el Consell Escolar de Palma per tractar el tema del mapa escolar, zonificació i escolarització equitativa.
  • La Comissió d’Informe elaborarà l’Informe anual de la situació educativa a Mallorca.
  • Durant l’últim trimestre de l’any prepararem la renovació dels membres del Consell Escolar de Mallorca

A més, es potenciarà el contactes amb els Consells insulars de les altres illes.

[Documentació] MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ: Proposta d’acord pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris

Convocada Mesa Sectorial d’Educació de caràcter extraordinari, que tendrà lloc dimecres 13 d’abril, a les 10 h, a la sala de juntes d’aquesta direcció general.

Download

Propostes a info@sindicatalternativa.cat

RESUM MESA TÈCNICA SOBRE ELS CURRÍCULUMS

Ahir, 7 d’abril, vam assistir a la Mesa tècnica de la DG de Planificació que havíem sol·licitat.

El director general de Planificació, Antoni Morante, ens va informar del procés de la publicació dels currículums.

El retard en la publicació dels Decrets estatal dels currículums ha endarrerit la publicació dels decrets autonòmics. Ha assegurat que van demanar que s’allargassin els terminis d’aplicació, però que el Ministeri d’Educació s’hi va negar.

Davant d’aquesta situació sols poden tramitar per via d’urgència els currículums de les Balears i han advertit al CEIB de la situació. Aquest ja hi està fent feina en comissió. 

Els centres poden començar a planificar el curs 22-23.

Donaran màxima flexibilització per l’aplicació de la normativa, dins dels límits de la legislació als centres.

Des del Servei de formació del professorat, Carme Jaume, ha informat que han augmentat el nombre de cursos de formació sobre situació d’aprenentatge de 25 a 40. A més, es faran aquests cursos fins al 15 de juliol perquè són presencials, però aviat els incorporaran en el programa de Formació a Distància. 

Des de la DG de Planificació han fet un esforç de difusió a través de la pàgina web on penjaran models.

Pel que fa al treball per àmbit, asseguren des de Planificació que és una decisió del Claustre, no una obligació.

Pel que fa als dubtes sobre la possible reducció de la plantilla que no n’hi haurà perquè es podrà redistribuir les hores en coordinacions, optatives que no tenen atribucions docents específiques, desdoblaments, etc. 

Pel que fa a la nova assignatura de “Recerca” de Batxillerat, el grup serà de 15 alumnes per professor.

Alternativa ha demanat que s’informi el més aviat de manera concreta sobre la flexibilització de l’aplicació dels currículum de la que disposaran els centres i els docents.

A més, hem tornat a reiterar que és necessari una reducció de ràtios i d’hores lectives dels docents per poder aplicar aquesta reforma de manera eficient.