Arxiu de la categoria: General

Més places al cursos de formació FaD

Una vegada més, podem veure les llargues llistes d’espera dels cursos de Formació a distància de la Conselleria.

Des del sindicat Alternativa valoram molt positivament l’aposta per la formació a centres però pensam que cal reduir la llista d’espera dels cursos FaD ja que els docents mostren interès per aquest tipus de formació.

Els cursos que més llista d’espera tenen són els de competències cognitivo emocionals, el d’aprenentatge cooperatiu i el d’aprenentatge per projectes.  Els dos darrers solen aparèixer com a perfil i no tots els docents tenen l’oportunitat d’accedir a aquest tipus de formació.

Des d’Alternativa demanam que la Conselleria cree més places per fer les formacions FaD.

Per una escola laica!

Arrel de la notícia que va aparèixer ahir a premsa sobre l’ensenyament de la religió islàmica als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, volem recordar que Alternativa s’oposa a l’ensenyament de qualsevol religió a l’escola pública. 

Vivim a un estat aconfessional, per tant defensam l’escola laica. La religió contravé els principis científics i filosòfics que haurien de prevaler en els nostres centres escolars i, per tant, ha de quedar-se en l’àmbit privat. 

Alternativa Sindicat Docent proposa que s’augmentin les hores de classe de les disciplines de les Ciències Socials, que són aspectes del seu currículum: La influència de la religió als altres àmbits de la societat.

Volem recordar que ens trobarem una altra vegada davant la dubtosa forma de contractar el professorat. Igual que passa amb la Religió Catòlica, l’autoritat religiosa és qui tria el professorat, que aprofitarà aquest avantatge per incrementar la seva puntuació a la borsa d’interins sense respectar la igualtat d’oportunitat de la resta d’aspirants. Recordam que el nostre sindicat sempre  defensa una escola  pública, laica i inclusiva.

Més informació:
http://www.caib.es//pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongsignat-el-conveni-de-colmiddotlaboracioacute-entre-educacioacute-i-la-comissioacute-islagravemica-drsquoespanya-a-les-illes-balearsstrong0

 

ALTERNATIVA RECLAMA UN AUGMENT DEL COMPLEMENT DE TUTORIA I QUE TOTS ELS TUTORS I TUTORES EL COBRIN

ALTERNATIVA DEMANA A CONSELLERIA QUÈ PASSARÀ AQUÍ? (30/10/2019)

A Madrid ha sortit una sentència a  favor del cobrament íntegre del complement de tutoria dels  interins a mitja jornada.

Volem saber què passarà aquí?

Ho hem demanat a Conselleria!

https://www.eldiario.es/economia/sentencias-profesores-interinos-jornada-bilinguismo_0_957505061.html

ALTERNATIVA RECLAMA UN AUGMENT DEL COMPLEMENT DE TUTORIA I QUE TOTS ELS TUTORS I TUTORES EL COBRIN (30/9/2019)

Malgrat les recuperacions econòmiques que s’han dut a terme la passada legislatura, s’ha de fer una passa més i millorar les condicions laborals dels docents i reconèixer les tasques que es fan en un centre educatiu.

El complement de tutoria a les Illes Balears s’ha quedat antic i reduït a una mera gratificació per una de les tasques que més feina dona i que més dedicació laboral i personal requereix dins de l’àmbit educatiu. A Balears, el complement de tutoria és de 31,60€l, en més de dotze anys només ha augmentat en un 1’60 euros. Ridícul en comparació a altres comunitats, per exemple: al País Basc, cobren 57€/mes; i a Catalunya, 79€/mes. És necessari una actualització i un increment del complement de tutoria.

A més, es dona una injustícia i un greuge comparatiu molt gran:

Els TUTORS I TUTORES SUBSTITUTS de centres de secundària, infantil i primària NO COBREN per la feina de tutoria que fan dins del centre, quan en la realitat SÍ la fan, perquè s’encarreguen de totes les tasques de la persona que substitueixen.
El tutor/La tutora és una figura vital dins dels centres educatius ja que realitzen la funció de connexió entre alumnat, família, equips docents i centres, si no fos per la feina que duen a terme, el sistema educatiu no aguantaria.

Els docents amb mitja jornada, cobren la meitat del complement però és tutor a jornada completa. El complement s’ha de cobrar complet perquè o ets tutor, o no ho ets.

És per això que és TAN GREU que els docents no cobrin per aquesta feina tot i que existeix un acord sobre pagament de la funció tutorial del 2007, sense fer diferències entre funcionaris de carrera i funcionaris interins substituts.

Des del SINDICAT ALTERNATIVA, exigim que es deixi de menysprear la feina dels docents i es retribueixi la feina a tots els docents sense tenir en compte si són substituts o titulars de la plaça.
Demanam que la Conselleria es comprometi a revisar aquesta situació, un increment de l’import del complement de tutoria ja que l’actual quantitat no reflecteix el grau de responsabilitats que assumeixen els tutors i tutores  i fer efectiu el pagament per a tots els docents substituts que han exercit les funcions de tutoria i no ho han vist reflectit en la seva nòmina.