Arxiu de la categoria: General

Mesa Sectorial d’Educació: 14/01/16

La Mesa Sectorial d’Educació, convocada avui a les 10:00h, ha tractat els següentes temes:

  1. A demanda de la Junta de Personal Docent -proposta que va fer Alterantiva Docent en la sessió de la Mesa permanent de dia 13 de gener, el Govern ha donat les explicacions pertinents als rumors que corrien sobre la reducció pressupostària per a manteniment d’Escoles i Instituts. Durant aquesta setmana, ens faran arribar els criteris que ja van passar als centres a principis de desembre. Com a explicació general ens han comunicat que el pressupost ha passat de 8.650.000€ a 8.725.000€. No es nota aquest increment perquè també ha augmentat el número de centres i queda més repartida la partida pressupostària. Us farem arribar els criteris tan bon punt els rebem.  A més, han informat que treballen en poder donar partides extraordinàres per fer reformes en els centres a partir del curs 16/17.
  2. S’ha convocat concurs de trasllat d’inspectors com a passa prèvia per convocar les oposicions per a aquest cos. La data de publicació aproximada és el dia 21 de gener de 2016.
  3. Es reserven places d’ocupació pública de feina:  totes aquelles places que han deixat de tenir titular per qualsevol motiu, s’han reservat per tal de poder oferir-les en futures oposicions: el total de places reservades és de 187 (repartides així: 13 en el cos d’inspectors i 174 en la resta de cossos). Hem insistit en la necessitat de saber com abans millor els cossos que podran optar a una plaça en les properes oposicions.
  4. Ens han informat que es reobriran les converses sobre el pacte d’interins per actualitzar-lo, tal i com estava establert en el pacte.
  5. El Govern buscarà una fórmula que recifiqui la situació injusta d’alguns interins que, per motius administratius, no van poder participar en el procés telemàtic que es va fer entre els dies 30 de desembre i 4 de gener.

 

 

Oberta la matrícula al “Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent”.

S’ha obert la matrícula fins el 12 de gener al Curs de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent ( conegut com a Màster de FP).  Únicament podran accedir al COFPDE aquelles persones amb una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no puguin accedir als estudis de Máster regulats por l’ Ordre ECI/3858/2007.

 Podeu trobar la informació al següent enllaç: fueib.org

cuinafp

 

Bones festes!

Alternativa vol desitjar-vos que passeu bones festes i que gaudiu de les vacances que just demà comencen.

En tornar, ja en 2016, caldrà tornar a fer feina perquè l’eduació sigui la força de transformació que ha d’aconseguir una societat més justa i democràtica.

Esperem que el proper any sigui l’any de l’educació.

Bones festes!

postalAlt2

 

Mesa Sectorial 18/12/2015

A la Mesa Sectorial d’educació de dia 18/12/2015 s’han tractat els següents temes:

1Plantilles orgàniques del curs 2016/2017: Ens han informat que les plantilles orgàniques s’han vist incrementades en 250 places, fet que facilitarà que aquelles persones en expectativa aconseguixin la destinació definitva i, en conseqüència, l’estabilitat dels equips docents en els centres.

Les plantilles s’han fet seguint els criteris que es van aprovar i tenint en compte les aportacions que els sindicats i les direccions dels centres van fer. Han fet especial esment a la col·laboració del cos d’inspectors.

El Govern ha reiterat la seva intenció d’establir criteris per completar les plantilles de quota que podrem discutir i completar abans d’aprovar-la.

2. Convocatòria d’oposicions del Cos d’Inspectors: durant la primera setmana de gener es coneixerà l’oferta pública de places de feina i, durant la primera setmana de febrer, es publicarà la convocatòria d’oposicions per al cos d’inspectors. Es convoquen un total de 13 places per a totes les illes.

3. Altres:

-Ens han informat de la proposta que el Govern va fer per aturar la vaga del dia 15 de desembre: un compromís per destinar el 30% dels recursos que han de venir de l’acord amb el ministre Montoro a la millora de la dotació econòmica a l’educació de les Illes Balears.

-Es demanarà a la Mesa General de funció pública que s’incloguin les malalties contagioses dins dels possibles causants de baixes mèdiques i que es valor la possibilitat d’ incloure els accidents ‘in itinere’ dins d’aquesta nova proposta.

-Interins: a partir del mes de gener s’inclourà en les substitucions una durada aproximada perquè el docent interí pugui triar millor la plaça. Cal aclarir que no serà vinculant, sinó una informació aproximada.

15474
Representants sindicals a la mesa sectorial del dia 18 de desembre. (dBalears)

Docents tècnics FP

S’ha publicat en el BOIB la modificació de les bases de la convocatòria d’Interins que permetrà  aconseguir una plaça als docents tècnics FP a partir del proper tràmit telemàtic -entre els dies 30 de desembre i 4 de gener-.

En el cas d’aconseguir plaça, caldrà presentar un document (annex 4)  on el candidat es comprometi a participar en la formació d’especialització docent en el moment de prendre possessió de la plaça.

pastisseria

Podeu consultar el document complet:

Download

Annex 4:

Download

Comunicat: desconvocatòria de la jornada reivindicativa 15D

Alternativa Docent vol expressar el seu absolut suport  a la desactivació de la jornada de vaga a Mallorca i reivindicativa a Menorca, Eivissa i Formentera prevista per avui, 15 de desembre de 2015; decisió presa per l’Assemblea de Docents reunida a l’IES Sineu.

La jornada reivindicativa estava més que justificada per la insuficiència de les ofertes de la Conselleria d’Educació i Universitat i per la NO convocatòria del Comitè de vaga per cercar vies de sortida al conflicte educatiu.

Era, per tant, necessari un punt d’inflexió com és la convocatòria d’una jornada reivindicativa per tal d’obrir les converses entre les dues parts i apropar postures en una negociació transparent i sincera. Abans d’aquest nou escenari, ambdues parts havien fet moviments per tal d’aconseguir-ne l’objectiu final. Per un costat, la Conselleria, amb la contractació de més docents, el retorn de complements per formació, etc. i  l’Assemblea de Docents, de la seva banda, donant per bons tots aquests punts i fent una nova proposta per negociar-ne la resta d’aspectes.

Tot i això, queda demostrat que el document signat per STEI, CCOO i ANPE, conegut com ‘Acord Marc’, no resolia, de cap de les maneres, la gran problemàtica i complexitat de la lluita que mantenia l’Assemblea Docent per la millora del sistema educatiu de les illes Balears (reducció de ràtios, millora d’infraestructures, etc.). Amb la nova proposta del conseller Martí March i el seu equip, a què s’ha pogut arribar gràcies a la feina de negociació en la qual han participat representants de partits polítics que formen part o donen suport al Govern, el sistema educatiu s’assegura una inversió superior i, en conseqüència, assolir els objectius que han mantingut viva la flama.

Ara bé, volem fer saber que és només una primera passa i que s’obre un nou període de diàleg que pot conduir a la resolució definitva del conflicte educatiu.

Seguim i seguirem treballant perquè el sistema educatiu sigui el que aquestes Illes es mereix i necessita.

Proposta de la Conselleria d’educació d’augment de pressupost 2016

Aquí teniu la nova proposta que fa la Conselleria d’Educació i Universitat per augmentar el pressupost d’educació de 2016.

Download

Assemblea a Sineu (17:30h)

Dilluns 14 de desembre hi ha la propera Assemblea de Docents de Mallorca a l’IES Sineu a les 17:30h.

És de gran importància la participació de tothom. Haurem de prendre decisions rellevants.

llapis assambleaSineu

 

Deficiencias en los centros escolares de Eivissa

Desde el sindicato Alternativa Docent queremos poner de manifiesto el estado precario y las deficiencias que se sufren los centros educativos ibicencos.

Como ya se apuntara desde la Asamblea de Docentes de Ibiza, la situación de las ratios elevadas es alarmante, la necesidad de profesorado nuevo de soporte educativo para necesidades educativas (NESE) es imperiosa, y la renovación de infraestructuras decadentes urgente.

Así nos lo han puesto de manifiesto y trasladado las directivas diferentes centros educativos. En el CEIP de Sant de Sant Antoni de Portmany al que el mobiliario para el tercer ciclo le llegó tarde, hace una semana, y equivocado, por lo que en el centro han tenido que hacer malabares para adaptarlo y que el alumnado no sufra las diferencias de medidas de sillas y mesas. También, les falta profesorado de soporte educativo ya que cuenta con 40 alumnos/as NESE y no disponen de AD, o como que hay alumnado que se queda sin ir al centro por falta de transporte escolar.

En el CEIP Es Vedrà, que comparte la problemática respecto a ratios, con aulas de primero con 30 alumnos/as, sin que haya llegado profesorado para suplir esta situación, respecto a la falta de profesorado soporte educativo, sólo cuentan con tres para 500 alumnos/as matriculados en el centro, y la insuficiencia del transporte escolar para llegar a todo el alumnado.

O en CEIP Can Misses, que reitera una vez más, las demandas de reformas en las instalaciones del centro, que cuenta con más 30 años, y en el que sistema eléctrico está obsoleto, lo que, además de un grave peligro para el alumnado, impide el desarrollo óptimo de la práctica docente, las funciones directivas y el abastecimiento de calefacción, debido a los continuos parones del sistema. Vulnerando  el Real Decreto 486/1997 (BOE 23-4-97) que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben cumplir los lugares de trabajo (incluidos los centres educativos), garantizados  por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), poniendo así en riesgo la salud de las personas del centro, ya que supone un grave peligro de incendio y fuera de la normativa en cuanto a instalaciones eléctricas de baja tensión, según el Real Decreto 842/2002, de 2 d’agost (BOE-A-2002-18099).

También, pone de manifiesto el deterioro de las instalaciones sanitarias obsoletas, el centro se construyó en 1976, con situaciones constantes de averías de agua, caída de baldosas, embozado frecuente de cañerías, puertas y marcos carcomidos o con la madera podrida y con hierros oxidados, cadenas que se rompen semanalmente, etc… Lo que supone un estado higiénico deplorable. Sin dejar de lado la existencia de elementos arquitectónicos peligrosos como peldaños y zonas elevadas. Y las deficiencias del servicio e instalaciones de comedor que continúa funcionando con unos módulos prefabricados provisionales que se instalaron hace 9 años. El uso de estos módulos provoca muchas incomodidades y situaciones no deseadas, que ven reflejadas por las continuas quejas de los usuarios/padres debidas a  temperaturas inadecuadas tanto por el calor como por el frío; goteras los días de lluvia; no disponer de un acceso directo condicionado por los días que llueve para poder conducir a los usuarios sin sufrir las inclemencias del mal tiempo (estamos hablando de niños/usuarios con edades a partir de 3 años); saturación de plazas debido a la capacidad limitada de los módulos que sólo permite dar cabida a 35 alumnos en dos turnos de los 446 matriculados en el centro, (demanda esta, que desde el curso pasado se está viendo desbordada); no permitiendo a los monitores del servicio desarrollar hábitos de higiene personal adecuados con los alumnos (lavarse las manos, cepillarse los dientes, etc.).

Esperamos una solución contundente a estos problemas, que ya se van arrastrando desde hace demasiado tiempo.  Las mismas demandas que no han sido satisfechas todavía por ninguno de los gobiernos, ni el anterior de Bauzà ni el actual de Armengol, por razones que desconocemos pero que hacen pensar en una dejadez por parte de las administraciones en en cuanto a la responsabilidad que les corresponde mantener con Ibiza y sus necesidades educativas. Tal y como dijo el Conseller de Educació M. March, Ibiza es una caso para tratar a parte. Y en  Ibiza, desde ese día, se esperan las soluciones. Dónde están, por qué no llegan, se está trabajando desde la Conselleria de Educación al respecto, o sólo se está intentando maquillar la situación.

Del_Pitiüses