Arxiu de la categoria: General

[Resum] Mesa sectorial d’educació: adjudicació de places

La Mesa sectorial d’educació s’ha reunit avui per tractar les adjudicacions de places per al curs vinent. En aquest document es comença a veure com serà la realitat després del procés d’estabilització previst pel Ministeri i que s’ha fet sense tenir en compte la realitat docent. S’ha de tenir en compte que en el concurs de mèrits previst per al curs vinent s’ocuparan, aproxidament, unes 2500 places.

És un document que ha millorat notablement durant la Mesa. Aquí, les principals característiques:

-S’obrirà un termini excepcional per modificar les Illes i les jornades triades en el tràmit previ. (LA PROPOSTA INICIAL  eliminava Illes en totes les jornades (completa i mitja)) Del dia 18 de juliol a les 9:00h fins al 25 de juliol a les 8:59h.

-Les places vacants tindran adjudicacions de tres cursos (amb possibilitat d’un curs més) sempre que no sigui ocupada per un funcionari de carrera.

-Les substitucions de tot el curs escolar finalitzaran el 31 de juliol (LA PROPOSTA INICIAL ERA FINS AL 30 DE JUNY). Eliminen la indemnització per a aquesll docents que treballin 5’5 mesos.

-També existiran places  per programes temporals.

-Les adjudicacions per a tres cursos de mitja jornada inclouran la possibilitat de renunciar-hi a final de curs sense cap contrapartida.

-Es crea, per necessitats de serveis, el concepte “especialitat de difícil cobertura” Són aquelles especialitats en què no es troben professionals per fer docència. Tindran una preferència en el procediment d’adjudicació.

-Es manté, encara que minvada, certa optativitat a l’hora de fer la tria de places: places prefrents i no preferent, això sí, és obligatori triar totes les places.

-Es possibilita que, de manera voluntària, els docents interins puguin formar part d’un grup que pugui accedir a places d’àmbit encara que la titulació acreditada no ho permeti.

-En el tràmit ordinari i urgent de substitucions, sempre que el primer candidat hi renunciï, es telefonarà el següent que l’hagi triat per agilitzar el procés de substitució.

-En cas que un docent hagi accedit a una plaça sense tenir tots els requisits (màster i certificació de català), cessarà a final de curs sempre que NO esmeni abans aquestes deficiències.

-El calendari de tria de places és el següent:

Funcionaris de carrera amb destinació provisional: del 6 de juliol a les 09:01 hores fins al 8 de juliol a les 08.59 hores.
Funcionaris en pràctiques: del 27 de juliol a les 12.01 hores fins al 29 de juliol a les 08.59 hores.
Funcionaris interins admesos i exclosos per català: de l’1 d’agost a les 14.01 hores fins al 4 d’agost a les 08.59 hores.

-El procediment d’adjudicació de les places es desenvolupa en cinc fases:

Primera fase: places reservades per aspirants amb discapacitat.

Segona fase: places d’especialitats de difícil cobertura.

Tercera fase: places preferents.
Quarta fase: places no preferents.
Cinquena fase: places triades pels interins exclosos per català.

 

 

 

 

 

[Resum] Mesa sectorial d’Educació: borsí inspecció i Centres Alta Prioritat.

En la mesa sectorial d’avui, s’han tractat dos temes:

1. Creació d’un borsí per cobrir places en el cos d’inspectors. Donades les diferents baixes, el Departament d’Inspecció Educativa obrirà un procés per conformar una borsa de candidats per cobrir, de manera temporal, diferents places vacants com a inspector.

El procediment serà l’habitual: una baremació de punts i la valoració d’un projecte individual i una entrevista personal. A partir d’aquí, es crearà un llistat a partir del qual s’aniran convocant els aspirants quan hi hagi vacants.

D’aquesta manera s’agilitza el procediment per cobrir les places. Tot i axò, també es convocaran els procediments per cobrir de manera definitiva les places que quedin vacants.

El procediments començarà amb la publicació en el BOIB de la convocatòria (dijous o dissabte).

2.Dotació de millora de les condicions del Centres d’Atenció Preferent

La Conselleria preveu dotar de més recursos tant humans com econòmics aquells centres que, segons l’ Index social, econòmic i cultural, requereixen més atenció. És una millora per a alguns centres, però es reconeix, en certa mesura, que cal millorar sobretot el sistema de repartiment equilibrat d’alumnat, ja que es dona en zones molt concretes on conviu amb el sistema privat subvencionat.

S’aconsegueix així millorar el sistema actual, però hem demanat solucions per evitar cronificar el problema i evitar centres de primera i de segona categoria. Entenem que és una mesura extra per frenar casos greus, però no volem que sigui la realitat als centres educatius de les Illes Balears.

En l’aptartat de personal docent, hem demanat que es valori aquesta feina de manera monetària com en altres sectors públics considerats de difícil cobertura per la tasca que s’hi desenvolupa.

Podeu consultar la documentació aquí: http://www.sindicatalternativa.cat/documentacio-mesa-28-de-juny/

 

[DOCUMENTACIÓ]Mesa sectorial d’educació: adjudicació i tutorització d’interins

Mesa Sectorial d’Educació, que tendrà lloc dijous 30 de juny, a les 9.30 h

-ADJUDICACIONS INTERINS Documentació

-Tutorització d’interins. Documentació

Aportacions a info@sindicatalternativa.cat