Arxiu de la categoria: General

Mesa sectorial: presentació programa PROA+

Hem assistit a la mesa on la Directora General de Primera Infància ens ha presentat el programa PROA+.

Es tracta d’un programa creat pel Ministeri d’Educació i dotat amb 2 milions d’euros a les Illes Balears per atendre les necessitats dels centres més vulnerables des de 4 línies d’actuació.

1- Reforç escolar, que a les Illes es fa amb el nom de PAE a tots els centres.

2- Suport a l’alumnat amb risc d’abandonament escolar a través de la contractació de personal (PTSC)

3-  Adaptació dels PEC dels centres als plans de contingència.

4- Formació en noves tecnologies.

Se’ns explica que s’ha descartat la inversió en la línia 4 ja que està en marxa amb l’IBSTEAM i el propi pressupost de Conselleria i es prefereix dedicar aquesta dotació econòmica a l’atenció a la diversitat, que s’ha vist tan perjudicada per la situació i les decisions preses en l’organització dels diferents escenaris.

Se’ns informa també que posteriorment a l’inici dels tràmits per posar en marxa el programa, des del Ministeri s’ha confirmat l’ampliació del pressupost un 1 milió d’euros més, que Conselleria ha decidit dedicar a la la contractació de professionals per atendre la diversitat als centres.

Per part dels sindicats, tots hem estat d’acord que aquestes mesures són ben rebudes sempre que serveixin per atendre directament l’alumnat més desfavorit, encara que lamentam que aquesta informació no ha passat per mesa sectorial per ser negociada la part que afecta les condicions laborals dels treballadors; i hem demanat un aclariment pel que fa a les contractacions d’aquests docents, que ens han assegurat que seran tots personal de les llistes d’interins.

Finalment, tots els sindicats hem aprofitat per fer arribar tant a la Directora de Primera Infància, com a la Directora de Personal Docent, dubtes i inquietuds que hem anat fent arribar a ambdós departaments i que encara no tenen resposta.

Resum mesa sectorial . Noves mesures COVID.

A la mesa sectorial d’educació extraordinària s’ha tractat la modificació de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum per la qual es modifiquen les resolucions conjuntes de 3 i 25 de setembre de 2020 que modifiquen la Resolució de 6 de juliol, sobre l’aprovació de les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 20-2021.

A la reunió el Director General de Planificació i centres, Antoni Morante, ha exposat les modificacions proposades , per poder adaptar-se a l’evolució de la pandèmia.
• Mesures encaminades a millorar la higiene respiratòria mitjançant l’increment del tema mínim de ventilació abans de l’inici i a cada canvi de 15 minuts. A la vegada la conselleria finançarà la compra d’aparells mesuradors de la qualitat de l’aire i la introducció de filtres EPA als llocs on la ventilació no sigui suficient.
• Canvis al protocols aplicables als ensenyaments d’Educació física, proposats pel docents d’aquesta especialitat.
• Especificació i millora del redactat, on es regulen les sortides extraescolars.
• Canvis als protocols del transport escolar , diari i a les d’activitats extraescolars.
• Provisió de mascaretes amb homologació FFP pels docents d’Educació infantil.

Per part d’ Alternativa, hem valorat positivament alguns dels punts proposats, però hem remarcat la divergència de regulacions entre dins i fora de l’escola. Aquest fet fa que els grans esforços que estan fent cada dins els docents per complir els protocols sanitaris, quedin diluïts quan la normativa fora de l’escola és molt més laxa. Per això hem demanat que es regulin al mateix nivell tots els àmbits. La conselleria ha informat , que la majoria de casos es donen fora de l’entorn escolar, i estan treballant en una proposta semblat a la proposada on s’establiran restriccions en funció del risc de cada activitat.

També hem demanat que millori la coordinació de EDUCOVID per evitar que es donin respostes diferents a situacions iguals , quan es detecten positius, contactes estrets etc..
Alternativa també ha plantejat la necessitat d’abordar una reducció dels ràtios a les unitats que no s’ha pogut fer, perquè estan treballant amb ràtios molt alts que dificulten el compliment de les distàncies i les mesures de seguretat. També hem plantejat la necessitat d’analitzar la situació dels ensenyaments semipresencials, per poder millorar el seu funcionament . Des de conselleria ens han comunicat que estan analitzant la situació de la semipresencialitat i que a les properes setmanes ens convocaran a una Mesa sectorial específica per analitzar el començament del curs.

 

 

 

Mobilitza’t per reclamar el nostre 2% i el 0,9%

El Sindicat Docent Alternativa s’adhereix a la proposta de concentracions de funció pública per reclamar el 2% i el 0,9%.

L’objectiu de les mobilitzacions és per una part reclamar el nostre 2% aprovat dels del gener de 2020, que s’ha fet efectiu ja a tot l’Estat i que aquí se’ns nega, i per l’altra, exigir que s’apliqui en el seu moment la pujada del 0,9 % proposada per l’ Estat i que el govern de la nostra Comunitat no vol efectiva segons el seu projecte de pressupostos presentat.

Fa unes setmanes vam enviar una convidada a tots els sindicats de docents i a la resta de sindicats del sector públic, a fer accions conjuntes i mobilitzacions si el Govern persisteix en el seu propòsit. Instam també al Govern autonòmic a plantar-se davant el govern estatal, per tal d’aconseguir un bon finançament per les Illes Balears, com ja vam anunciar durant l’estiu amb la petició d’un repartiment del Fons Interterritorial que tingués en compte la situació generada durant la crisi provocada per la pandèmia.

El Sindicat Docent Alternativa es mobilitza i participarà en les concentracions convocades.

DATES I LLOCS DE CONCENTRACIONS

Menorca:

 • Dilluns dia 16 a les 10:30h  Plaça Miranda.
 • Dilluns dia 23 a les 11h davant l’hospital Mateu Orfila
 • Dilluns dia 30 de novembre a les 11h Davant la Delegació Territorial Educació

C/ Josep Maria Quadrado n 30

Mallorca:

 • Dilluns dia 16 a les 10:30 Consolat de Mar
 • Dimarts 17 a les 11:00 Parlament
 • Dilluns dia 23 a les 10:30 davant l’hospital Son Espases
 • Dilluns dia 30 de novembre a les 11:00 davant la Conselleria d’educació

Eivissa:

 • Dilluns dia 16 a les 10:30h al Passeig Vara de Rei.
 • Dilluns dia 23 a les 11:00h davant l’hospital Can Misses, al C. de Corona s/n.
 • Dilluns dia 30 de novembre a les 11:00 h davant de la Delegació Territorial d’ Educació, al C. de Via Púnica,23.

Formentera:

 • Dilluns dia 23 a les a les 11:00h  davant l’hospital al C. de Venda des Brolls s/n.