Arxiu de la categoria: General

Comunicado: Alumnos sin escolarizar en Eivissa

Desde el sindicato Alternativa Docent nos vemos en la necesidad de recordar, debido a varias opiniones publicadas hoy en prensa relativas a alumnado sin escolarizar en Ibiza, que llevamos denunciando las deficiencias a nivel de ratios, infraestructuras y plantilla de profesorado en sufridas en la educación de la isla desde que comenzara el curso en septiembre, dichas deficiencias las hemos publicado en nuestra web, en las distintas redes sociales, así como en diferentes medios de comunicación de Ibiza y Mallorca.

Obviamente, y de acuerdo con la defensa por la calidad de la educación que llevan a cabo hace años la Coordinadora de Professorat Preocupat y la Assemblea de Docents d’Eivissa, desde el Alternativa Docent consideramos un grave error, y algo que debería dejar de suceder, tanto que haya alumnado sin escolarizar, sea un nivel educativo obligatorio o no, ya que la educación es un derecho para todos (pto.1 Artículo 27 de la Constitución).

Como también, se ha de solucionar la falta de transporte escolar para cubrir las necesidades de la isla, en este caso la normativa actual, que deja fuera las etapas no obligatorias, sin tener en cuenta las necesidades de las familias y la característica geográfica de Ibiza, por el número de núcleos no urbanos existentes alejados de los centros educativos.

Por lo que respecta a las palabras de la Delegada de Educación, Margalida Ferrer, sobre la decisión de la comisión de escolarización de la Delegación de Educación de Ibiza, de la que formamos parte, nos sorprende, ya que en nuestras notas relativas a la reunión de la comisión celebrada el 8/09/2015, figura como acuerdo la distribución equitativa en los diferentes centros del alumnado que aún estaba por matricular en el periodo extraordinario, teniendo en cuenta las ratios de los centros, al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y al de procedencia de otras comunidades o países. Ya que la reunión se celebró previo a la finalización del mismo. En ningún caso que se dejase a alumnos o alumnas sin matricular.

Lamentamos que se haya producido dicha situación y consideramos que se tiene que solucionar con urgencia. Este hecho deja de relieve la necesidad de plantear una adaptación de la normativa vigente a las características propias de la isla de Ibiza,  relativa a escolarización y transporte. Y, en cuanto a otros aspectos estrechamente relacionados, como ya apuntó al comienzo de curso la Assemblea de Docents de les Illes Balears, que se disminuyan las ratios, cosa para la que es imprescindible aumente la plantilla de profesorado, y se renueven y creen las infraestructuras acorde al volumen de población y alumnado habido en Ibiza.

Criteris de repartiment de pressupostos per a centres escolars públics

A demanda de la Junta de Personal Docent -proposta que va fer Alterantiva Docent en la sessió de la Mesa permanent de dia 13 de gener, el Govern ha donat les explicacions pertinents als rumors que corrien sobre la reducció pressupostària de manteniment d’Escoles i Instituts. Durant aquesta setmana, ens faran arribar els criteris que ja van passar als centres a principis de desembre. Com a explicació general, ens han comunicat que el pressupost ha passat de 8.650.000€ a 8.725.000€. No es nota aquest increment perquè també ha augmentat el número de centres i queda més distribuïda la partida pressupostària.

 A més, han informat que treballen per poder donar partides extraordinàries per fer reformes en els centres a partir del curs 16/17.

La conselleria d’educació i universitat ens fa arribar els criteris de repartiment de pressupostos per als centres escolars públics.

Download

Mesa Sectorial d’Educació: 14/01/16

La Mesa Sectorial d’Educació, convocada avui a les 10:00h, ha tractat els següentes temes:

  1. A demanda de la Junta de Personal Docent -proposta que va fer Alterantiva Docent en la sessió de la Mesa permanent de dia 13 de gener, el Govern ha donat les explicacions pertinents als rumors que corrien sobre la reducció pressupostària per a manteniment d’Escoles i Instituts. Durant aquesta setmana, ens faran arribar els criteris que ja van passar als centres a principis de desembre. Com a explicació general ens han comunicat que el pressupost ha passat de 8.650.000€ a 8.725.000€. No es nota aquest increment perquè també ha augmentat el número de centres i queda més repartida la partida pressupostària. Us farem arribar els criteris tan bon punt els rebem.  A més, han informat que treballen en poder donar partides extraordinàres per fer reformes en els centres a partir del curs 16/17.
  2. S’ha convocat concurs de trasllat d’inspectors com a passa prèvia per convocar les oposicions per a aquest cos. La data de publicació aproximada és el dia 21 de gener de 2016.
  3. Es reserven places d’ocupació pública de feina:  totes aquelles places que han deixat de tenir titular per qualsevol motiu, s’han reservat per tal de poder oferir-les en futures oposicions: el total de places reservades és de 187 (repartides així: 13 en el cos d’inspectors i 174 en la resta de cossos). Hem insistit en la necessitat de saber com abans millor els cossos que podran optar a una plaça en les properes oposicions.
  4. Ens han informat que es reobriran les converses sobre el pacte d’interins per actualitzar-lo, tal i com estava establert en el pacte.
  5. El Govern buscarà una fórmula que recifiqui la situació injusta d’alguns interins que, per motius administratius, no van poder participar en el procés telemàtic que es va fer entre els dies 30 de desembre i 4 de gener.

 

 

Oberta la matrícula al “Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent”.

S’ha obert la matrícula fins el 12 de gener al Curs de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent ( conegut com a Màster de FP).  Únicament podran accedir al COFPDE aquelles persones amb una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no puguin accedir als estudis de Máster regulats por l’ Ordre ECI/3858/2007.

 Podeu trobar la informació al següent enllaç: fueib.org

cuinafp

 

Bones festes!

Alternativa vol desitjar-vos que passeu bones festes i que gaudiu de les vacances que just demà comencen.

En tornar, ja en 2016, caldrà tornar a fer feina perquè l’eduació sigui la força de transformació que ha d’aconseguir una societat més justa i democràtica.

Esperem que el proper any sigui l’any de l’educació.

Bones festes!

postalAlt2

 

Mesa Sectorial 18/12/2015

A la Mesa Sectorial d’educació de dia 18/12/2015 s’han tractat els següents temes:

1Plantilles orgàniques del curs 2016/2017: Ens han informat que les plantilles orgàniques s’han vist incrementades en 250 places, fet que facilitarà que aquelles persones en expectativa aconseguixin la destinació definitva i, en conseqüència, l’estabilitat dels equips docents en els centres.

Les plantilles s’han fet seguint els criteris que es van aprovar i tenint en compte les aportacions que els sindicats i les direccions dels centres van fer. Han fet especial esment a la col·laboració del cos d’inspectors.

El Govern ha reiterat la seva intenció d’establir criteris per completar les plantilles de quota que podrem discutir i completar abans d’aprovar-la.

2. Convocatòria d’oposicions del Cos d’Inspectors: durant la primera setmana de gener es coneixerà l’oferta pública de places de feina i, durant la primera setmana de febrer, es publicarà la convocatòria d’oposicions per al cos d’inspectors. Es convoquen un total de 13 places per a totes les illes.

3. Altres:

-Ens han informat de la proposta que el Govern va fer per aturar la vaga del dia 15 de desembre: un compromís per destinar el 30% dels recursos que han de venir de l’acord amb el ministre Montoro a la millora de la dotació econòmica a l’educació de les Illes Balears.

-Es demanarà a la Mesa General de funció pública que s’incloguin les malalties contagioses dins dels possibles causants de baixes mèdiques i que es valor la possibilitat d’ incloure els accidents ‘in itinere’ dins d’aquesta nova proposta.

-Interins: a partir del mes de gener s’inclourà en les substitucions una durada aproximada perquè el docent interí pugui triar millor la plaça. Cal aclarir que no serà vinculant, sinó una informació aproximada.

15474
Representants sindicals a la mesa sectorial del dia 18 de desembre. (dBalears)

Docents tècnics FP

S’ha publicat en el BOIB la modificació de les bases de la convocatòria d’Interins que permetrà  aconseguir una plaça als docents tècnics FP a partir del proper tràmit telemàtic -entre els dies 30 de desembre i 4 de gener-.

En el cas d’aconseguir plaça, caldrà presentar un document (annex 4)  on el candidat es comprometi a participar en la formació d’especialització docent en el moment de prendre possessió de la plaça.

pastisseria

Podeu consultar el document complet:

Download

Annex 4:

Download

Comunicat: desconvocatòria de la jornada reivindicativa 15D

Alternativa Docent vol expressar el seu absolut suport  a la desactivació de la jornada de vaga a Mallorca i reivindicativa a Menorca, Eivissa i Formentera prevista per avui, 15 de desembre de 2015; decisió presa per l’Assemblea de Docents reunida a l’IES Sineu.

La jornada reivindicativa estava més que justificada per la insuficiència de les ofertes de la Conselleria d’Educació i Universitat i per la NO convocatòria del Comitè de vaga per cercar vies de sortida al conflicte educatiu.

Era, per tant, necessari un punt d’inflexió com és la convocatòria d’una jornada reivindicativa per tal d’obrir les converses entre les dues parts i apropar postures en una negociació transparent i sincera. Abans d’aquest nou escenari, ambdues parts havien fet moviments per tal d’aconseguir-ne l’objectiu final. Per un costat, la Conselleria, amb la contractació de més docents, el retorn de complements per formació, etc. i  l’Assemblea de Docents, de la seva banda, donant per bons tots aquests punts i fent una nova proposta per negociar-ne la resta d’aspectes.

Tot i això, queda demostrat que el document signat per STEI, CCOO i ANPE, conegut com ‘Acord Marc’, no resolia, de cap de les maneres, la gran problemàtica i complexitat de la lluita que mantenia l’Assemblea Docent per la millora del sistema educatiu de les illes Balears (reducció de ràtios, millora d’infraestructures, etc.). Amb la nova proposta del conseller Martí March i el seu equip, a què s’ha pogut arribar gràcies a la feina de negociació en la qual han participat representants de partits polítics que formen part o donen suport al Govern, el sistema educatiu s’assegura una inversió superior i, en conseqüència, assolir els objectius que han mantingut viva la flama.

Ara bé, volem fer saber que és només una primera passa i que s’obre un nou període de diàleg que pot conduir a la resolució definitva del conflicte educatiu.

Seguim i seguirem treballant perquè el sistema educatiu sigui el que aquestes Illes es mereix i necessita.

Proposta de la Conselleria d’educació d’augment de pressupost 2016

Aquí teniu la nova proposta que fa la Conselleria d’Educació i Universitat per augmentar el pressupost d’educació de 2016.

Download

Assemblea a Sineu (17:30h)

Dilluns 14 de desembre hi ha la propera Assemblea de Docents de Mallorca a l’IES Sineu a les 17:30h.

És de gran importància la participació de tothom. Haurem de prendre decisions rellevants.

llapis assambleaSineu