Arxiu de la categoria: General

Mesa Sectorial 4/12/15. LOMCE

La Mesa sectorial d’avui tenia com a punt únic les esmenes al desenvolupament curricular LOMCE a les Illes Balears. (Consulteu les esmenes)

-Sobre el procés d’exposició pública i de presentació d’al·legacions: Hem demanat el número total d’esmenes que s’han presentat, per qui han estat valorades i si es donaria resposta per escrit a totes les esmenes valorades.

En la mateixa reunió, tots els sindicats hem rebut resposta a les al·legacions que vam presentar. Ens han informat que els tècnics estan treballant per donar resposta a la resta d’al·legacions que s’han presentat ja sigui per col·lectius o individualment.

-Aspectes generals: 

La reducció horària de l’alumnat no comportarà una reducció de personal docent. A això s’ha compromès el Sr. Morante, Director General d’Ordenació i centres, ha dit, a més, que en alguns casos la plantilla s’hauria d’augmentar, ja que s’haurà de compensar la reducció d’hores lectives del professorat. Esperem que així sigui.

No ens han sabut donar resposta a la nostra pregunta sobre un possible calendari d’una normativa que reguli l’ensenyament de matèries no lingüístiques en anglès. Fins al moment, els centres podran mantenir el sistema que fins ara havien tingut en relació a això.

Tot i que no rebi aquest nom, es donarà una dotació horària per seguir amb el programa PALIC.

Els criteris bàsics que han seguit és l’autonomia de centres i la racionalització d’horaris.

Primària

Les hores marcades en l’horari són les mínimes que s’han de fer. Per tant, cada centre podrà augmentar el número d’hores d’aquelles matèries que cregui convenient.

Els centres s’hauran d’organitzar en 2 cicles (3 cursos cadascun) amb un coordinador de cicle. Aquesta figura, que no contempla la LOMCE, serà reconeguda tant a nivell de reducció horària com amb puntuació per a concursos de trasllats, etc.

Les proves de final d’etapa es continuaran fent. Perdran, però, el caràcter acadèmic i només serviran per fer un diagnòstic de la situació. Les proves les prepararà l’IAQSE amb la col·laboració dels centres de primària.

Secundària

No s’han acceptat les esmenes que s’han presentat sobre les hores de lliure elecció que creen tan mal ambient en els centres. Per descomptat, totes les al·legacions presentades pels diferents col·lectius han estat denegades.

Cal destacar que es podran fer desdoblaments en diferents grups (a part de Llengua estrangera: anglès) perquè s’acompanyaran amb professorat. Esperem que sigui així.

Batxillerat

Només s’han acceptat a Batxillerat les esmenes de la plataforma CREA que permetrà a alumnes de la modalitat de batxillerat artístic cursar matèries específiques relacionades amb la seva especialitat, per fer això hauran de deixar de fer Història de la filosofia, que serà obligatòria en la resta de modalitats.

Han anunciat que es donarà 1/2 hora de quota en matèries lingüístiques per a la coordinació entre professors de català i castellà -anirà acompanyat d’una guia d’aplicació didàctica d’aquestes matèries- i que es crearà el batxillerat artístic en 3 centres.

També s’ha acceptat, parcialment, la proposta dels professors de ciències i l’assignatura de ‘cultura científica’ serà d’oferta obligada en els centres.

Totes aquestes esmenes a la normativa aniran al Consell Escolar de Illes Balears on seran aprovades (o no) durant el mes d’abril, el director general s’ha compromès a acceptar totes les modificacions que surtin d’allà. Hem aprofitat i hem recordat que encara no podem formar-ne part per la reducció de membre que va fer el Govern Bauzá. Si no hi som totes les organitzacions electes, no serà un consell escolar representatiu.

Finalment, ens han manifestat que crearan una normativa per estudiar i pal·liar les elevades ràtios que pateixen alguns centres, especialment de primària, a la qual han anomenat ‘pla de xoc‘. Aquesta opció ja va sortir a l’estiu durant les negociacions amb el Comitè de Vaga de l’Assemblea de docents. Alternativa Docent ha aprofitat per demanar la reobertura de les negociacions amb el comitè de vaga de l’Assemblea de docents.

En definitiva, tot i que cap dels assistents a la MESA SECTORIAL VOLEM la LOMCE, sembla que el Govern no està per la labor de deixar-la d’aplicar.

lomce

Rotació de càrrecs a Alternativa

El primer any d’Alternativa

Llums i ombres

És hora de fer balanç. Dia 4 de desembre farà un any de les eleccions sindicals en què ens vàrem convertir, des del no-res, en la segona força sindical amb un 18% dels vots, superant així el percentatge necessari per ser considerat, segons llei, sindicat majoritari, malgrat determinada premsa no se n’hagi assabentat. Cap de nosaltres esperàvem uns resultats com els obtinguts.

Fins ara hem intentat respondre les expectatives que les 1229 persones que ens votaren varen dipositar en nosaltres, però no ha estat fàcil. El balanç d’aquest any té, com tot a la vida, llums i ombres.

Durant la campanya electoral vàrem dir que no volíem tenir alliberats. Durant uns quants mesos no va haver-hi cap representant d’Alternativa alliberat. La nostra intenció era proposar a l’administració que les reunions amb ella es produïssin a la tarda i així ho vàrem fer. L’administració i alguns sindicats s’hi varen negar cosa que ens obligava a demanar permís al centre i deixar els nostres alumnes desatesos durant gairebé mig matí cada vegada que hi havia reunió. La situació va esdevenir, ben aviat, insostenible. Vàrem decidir, que donades les circumstàncies, el millor era tenir alliberats. Tindríem dos alliberats i mig per Mallorca i els altres dos que ens corresponien, per llei, serien un a Menorca i l’altre a Eivissa. Actualment tenim alliberats a Mallorca i Eivissa. No hem aconseguit tenir presència a Menorca.

Els nostres compromisos, tal com estan reflectits als estatuts, són: defensar l’Assemblea de Docents davant l’administració, no fer formació (que la faci l’administració amb recursos propis i no subcontracti els sindicats per fer-ne) i la rotació de càrrecs de la executiva (un terç cada any).

Pel que fa al nostre primer any d’activitat sindical hem tingut desencant rere desencant. El primer, que a la Junta de Personal Docent no Universitari la unitat, que alguns sindicats reclamaven, ha estat una quimera. Ha estat un campi qui pugui: cada sindicat ha anat a la seva, ni tan sols en l’època de l’anterior govern, que era un enemic molt fàcil de reconèixer, se n’ha produït la unitat. Si en alguna cosa hi ha hagut unitat ha estat en intentar aïllar els sindicats compromesos amb l’assemblea. Una mostra d’aquesta desunió ha estat, una vegada més, la signatura de l’acord amb la Conselleria per només dos sindicats (els sindicats convocants de la vaga: Stei i CCOO).

S’ha aconseguit una major transparència en alguns procediments administratius (per exemple: adjudicacions de substitucions, …) però els canvis són lents i no només depenen de les nostres propostes, també de la voluntat de l’administració i dels altres sindicats amb representació a la mesa sectorial d’educació.

Amb l’arribada del nou govern tots crèiem que les nostres reivindicacions serien ateses pel govern de la senyora Armengol. Després d’una convocatòria de representants de tota la comunitat educativa per part del govern al Consolat de Mar, on tot varen ser bones paraules, estem, gairebé, en la mateixa situació que amb el govern del Senyor Bauzá. La Conselleria ha signat un acord que deixa fora l’assemblea de docents i no ha tornat a convocar-la per a res. Ens recorda, amb la signatura per part de l’STEi i ANPE de l’anomenat Pacte d’estabilitat a esquena del parer de l’Assemblea i per part de la Conselleria, a la mateixa actitud que tenia el Govern del PP a no negociar amb l’assemblea. Un desencís brutal.

Després d’aquest primer any, i complint amb els nostres estatuts, es renovarà un terç de la junta directiva i el càrrec de president serà el primer càrrec que es renovarà. He presentat, en data de 4 de desembre, la meva dimissió a la Junta Directiva per tal que es convoqui una assemblea per triar la persona que ha d’ocupar el càrrec de president.

Jordi Bardají Cusó

Docent i President d’Alternativa

1saps que un terç dels càrrecs rodaran anualment

Modificació baixes mèdiques (IT)

La nova normativa en la gestió de les baixes mèdiques comportarà canvis rellevants a partir de l’entrada en vigor aquest dimarts. El treballador serà el primer a notar les diferències en els procediments d’altes i baixes per incapacitat temporal (IT). Aquesta és una petita guia del que cal saber:

D’entrada les baixes per incapacitat temporal es dividiran en quatre tipologies depenent de la durada:

  • Baixa molt curta: menys de cinc dies naturals. En aquest cas el metge entregarà l’alta mèdica juntament amb la baixa perquè sigui automàtica transcorregut aquest període
  • Baixa curta: d’entre 5 i 30 dies naturals
  • Baixa mitjana: d’entre 31 i 60 dies naturals
  • Baixa llarga: de 61 o més dies naturals

En tots els casos, serà el metge qui haurà de valorar i fer una previsió inicial de la duradaen funció del diagnòstic, l’edat del pacient, la feina que fa i les limitacions de capacitats que pugui implicar.

Amb aquesta classificació de baixes, desapareix el tràmit d’anar a recollir al Centre d’Atenció Primària (CAP) el justificant de baixa cada setmana per presentar-lo a l’empresa. El treballador de baixa haurà de sotmetre’s, això sí, a les visites de control mèdic que li programin.

Si arriba el dia de d’alta i el treballador encara no es troba bé haurà de visitar el metge per allargar la baixa. El seu comunicat de confirmació anul·larà al moment l’alta prevista i haurà d’incorporar la data de la propera visita mèdica. Si és el mateix dia que el treballador havia de tornar a la feina, es farà una nova baixa.

De ARA.catvisita la notícia completa