Arxiu de la categoria: General

Mesa Sectorial Extraordinària: homologació i regulació de cursos de la formació permanent del docent

En la sessió extraòrdinaria de la Mesa Sectorial d’Educació, es va tractar el document següent:

“Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”.

Download

S’han fet cas d’algunes de les reivindicacions que teníem sobre la formació dels docents: de qualitat i organitzada per la conselleria d’eduacació.

Es va demanar que s’ampliés el termini (3 mesos) per poder presentar els cursos fets en altres entitats o comunitats autònomes a un mínim de 6. S’estudiarà la manera de fer-ho i, en cas que la normativa de caire superior no ho permeti, es facilitarà al màxim la tramitació telemàtica.

Aquesta normativa encara ha de passar pel Consell Escolar de les Illes Balears i el consell consultiu. La previsió és que entrarà en vigor en dos cursos.

Altres informacions:

-El cursos del FOLC, antic Seminari de català, tornarà a ser una competència de la UIB.

Tràmits telemàtics

5 i 6 de juliol

Destinacions provisionals (funcionaris de carrera desplaçats, en expectativa…)

Una vegada s’ha accedit al tràmit, cal llegir i acceptar totes les informacions que hi apareixen. La tria de places s’ha de fer introduïnt el codi específic de la plaça que es podrà trobar al document (PDF) de vacants que es publicarà el dia 4 de juliol.

Si es tria alguna plaça per la qual el docent no està habilitat, sortirà un missatge informant-ne. Per solventar qualsevol error, caldrà comunicar-ho als responsables de conselleria.

Les places s’han d’ordenar segons la preferència del docent.

Com sempre, s’ha de finalitzar el tràmit, prement el botó registrar sol·licitud.

Del 18 al 21 de juliol

Tria de places dels docents interins

No hi ha grans novetats en aquest tràmit, el més destacable és:

-S’ha d’acceptar el permís per consultar el DNI, un altre tràmit que deixarà al Govern consultar el registre de delictes sexuals.

-En el seu cas, caldrà donar permís per consultar el dictamen de discapacitats al departament corresponent.

-Selecció de places: s’han d’ordenar per preferència dels docents. Aquelles places amb diverses funcions, marcarà la principal amb una estrella.

-Apareixerà un llistat de places disponibles i places triades (document amb les conseqüències).

-S’ha d’acceptar el missatge que informa de la perfilació de la plaça. Algunes perfilacions impliquen l’obligació moral de fer la formació associada a la plaça.

Download

Disponible/no disponible

És una de les novetats que posa en marxa la conselleria d’educació. En aquest tràmit, l’interí docent podrà triar si vol estar disponible o no de manera voluntària. De la mateixa manera, podrà canviar d’estat quan ho desitgi sempre que no hi hagi cap tràmit de tria o adjudicació de places actiu.

En el moment de realitzar-lo, s’enviarà al correu indicat pel docent interí de manera automàtica un codi personal que durarà 24h per fer de manera segura aquest procediment.

Presa de possessió

El procés de presa de possessió s’automatitza i ja no caldrà dur cap document al centre el dia en què es comenci a treballar, excepte del Document Personal Identificatiu (DNI, Passaport…)Ara bé, es obligatori completar la documentació de manera telemàtica. S’han de completar els documents següents:

  1. Modificació de dades personals
  2. Dades de la plaça
  3. Dades bancàries
  4. Model 145
  5. Declaració jurada
  6. Sol·licitud de compatibilitat
  7. Registre de delinqüents sexuals  -donar permís per a la consulta-
  8. Acceptar la política de privacitat

Tot aquest tràmit genera un document en PDF que no cal presentar al centre. En cas d’haver de presentar algun document concret, ho explicitarà en aquest document.