Arxiu de la categoria: General

Resum mesa extraordinària 15/9/2022

Prèvia sobre LOMLOE, perfils, decret de transport i d’Inspecció

La Mesa Extraordinària de 15 de setembre de 2022 contava amb la presència del Conseller d’Educació, Martí March, del secretari general, Tomeu Barceló, de la directora general de Personal docent, Rafaela Sánchez, de la directora general d’Innovació, formació i primera infància, Amanda Fernández, i de la cap d’Inspecció educativa, Camila Tuduri.

En una prèvia tots els sindicats han exigit que s’aturi el desplegament de les Instruccions d’avaluació publicades al BOIB dia 11 de setembre i que estan causant molta d’incertesa i angoixa als docents, a l’alumnat i les famílies. El conseller ha reconegut la precipitació en la publicació d’aquestes i que no en tots els centre s’ha fet formació en la nova avaluació. Ha proposat fer meses tècniques per estudiar pausadament les instruccions d’avaluació i aportar-hi modificacions si es considera necessari.

Seguint l’ordre del dia s’ha debatut la resolució de Perfil de places. Alternativa considera que no és un document necessari perquè, amb la propera d’estabilització de plantilla, la necessitat de demanar docents amb unes característiques determinades serà minsa i podrà ser proporcionada mitjançant comissió de servei o bé per formació als docents del centre. Alternativa ha votat en contra.

El punt següent ha estat l’esborrany del Decret de Transport escolar. Aquest document aporta millores com és ampliar el servei a nivells post obligatori. No obstant, encara s’hi poden fer aportacions abans de la tramitació parlamentària. Alternativa ha votat a favor.

L’últim punt tractat ha estat l’esborrany del Decret que regula la Inspecció educativa a les Balears. Aquest document pretén actualitzar el decret en vigor des del 2001. Com amb el document anterior, s’hi pot fer aportacions. Alternativa hi ha votat a favor.

NOVETAT: 10 setmanes de permís per a famílies monoparentals

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha recollit les sentències judicials que s’han donat en aquests darrers anys i comença a donar una ampliació de permís de 10 setmanes per a les famílies monoparentals.

Així, la situació a partir d’ara és la següent:

1r-Permís per maternitat – 16 setmanes

2n-Permís per a famílies monoparentals – 10 setmanes

Els dos permisos s’han de tramitar a través del GESTIB adjuntant-hi la documentació requerida, seguint aquest recorregut:

Gestib / Sol·licitud de permisos i llicències / Nova sol·licitud a la Direcció General de Personal Docent / Permís per naixement per famílies monoparentals (Continu o interromput)

També s’aplica en adopció o acolliment per a famílies monoparentals

RESUM MESA SECTORIAL 13 DE SETEMBRE DE 2022

Avui a la mesa sectorial d’educació, s’ha tractat l’esborrany de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de setembre de 2022 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents.

La cap de servei de provisió educativa, ha exposat els petits canvis en la redacció de la resolució que regula la fase de pràctiques dels docents que han aprovat l’oposició en juliol. En essència aquesta resolució és igual a la del curs passat, sols ha pogut canviar algun redactat.

Peticions fetes per Alternativa

En una situació d’implantació precipitada de la LOMLOE, hem demanat que l’avaluació dels funcionaris en pràctiques, tingui prou flexibilitat i sigui contextualitzada, tenint en compte que estem en un curs on s’ha produït un canvi curricular i organitzatiu que està generant incertesa entre tots els docents, i especialment entre els funcionaris en pràctiques. 

Hem tornat a exigir canvis en els terminis per dur a terme la fase de pràctiques. Volem que s’allarguin a més de dos cursos, donant així la possibilitat real de tenir dues d’avaluació. 

Torn obert de paraules:

Alternativa ha exigit una equiparació salarial amb la resta de funcionaris de mateix nivell de les Illes Balears i una millora sociolaboral, per una part, per reconèixer la tasca docent, i per altra, per poder fer front a l’increment del cost de la vida a les Balears.

Alternativa ha sol·licitat un calendari de previsió d’oposicions i de processos selectius. A més, hem sol·licitat que Conselleria anuncii com més aviat millor  les especialitats que s’oferiran a les oposicions i al concurs de mèrits del 2023.

La directora general ha respost que no poden donar dates exactes, de moment, perquè Conselleria està pendent del Decret estatal de FP.