Arxiu de la categoria: General

INFORMAR NO TÉ PREU: REVÀLIDES I OPOSICIONS

Una vegada iniciat el curs amb els alumnes i els docents a les aules s’ha creat una inquietud i malestar generalitzats, ja que en aquests moments encara no se sap què passarà amb les revàlides ni amb la selectivitat. El docent, responsable directe de l’aprenentatge del seu alumnat,  se sent en aquests moments desinformat i desorientat; a la vegada que els alumnes i les famíilies no saben a què s’han d’atendre.

La LOMCE segueix vigent i la incertesa política a l’Estat Espanyol fa que la preocupació de tota la comunitat educativa derivi a interrogants sense resposta: selectivitat? quines assignatures en formaran part? revàlides? quan? com? qui? per què?

S’afegeix que, a més, un gran percentatge dels docents es comencen a preparar per a unes oposicions que el Govern no ha concretat encara.

Des de fa 6 anys no s’han convocat oposicions a les Balears, i això ha provocat que tota una generació de mestres i professors no hagin pogut accedir, per la via normal, a exercir la seva professió alhora que s’ha disparat el percentatge d’interins al sistema educatiu. Des de la Conselleria ens vénen anunciant reiteradament les oposicions per al curs 16-17, però sense aclarir en quines especialitats ni en quines illes, argumentant que en volen treure un nombre major de les que actualment els permet la legislació estatal…A hores d’ara, i vista la situació política estatal, no sembla que l’oferta pública pugui ser incrementada substancialment. La preparació de les oposicions necessita molt de temps , esforç personal i familiar, i econòmic.

Des del nostre sindicat venim reclamant aquesta informació i per tot això instam a la Conselleria que s’anuncïi ja si hi haurà oposicions, en quines especialitats, en quines illes i tota la informació de què disposi per tal d’estalviar esforços i angoixes innecessaris.

Moltes de les mesures per millorar el sistema educatiu de les Illes Balears no tenen cost econòmic. Informar amb celeritat, no en té cap !!

llibreta-001

Inici de curs.

punta

Alternativa Docent vol transmetre tot el  coratge i il·lusió per aquest  curs 16/17 que ara comença. Abans, però, convé fer una passa enrere i mirar en perspectiva el curs passat: com varen anar les coses i també mirar quins són alguns dels reptes que hi ha per enguany:

S’han cobert substitucions d’una forma raonable i transparent,  fruit d’un acord amb l’Assemblea de docents i els sindicats.

Es va posar en marxa el Pla Quadriennal (20016-20) de formació del professorat amb el consens de tota la comunitat educativa.

En canvi, el Decret de llengües s’ha fet de manera unilateral, per sorpresa. Un tema tan delicat que va dur, recorda-m’ho, al descontent de tot el col·lectiu a la passada legislatura… És urgent establir un model lingüístic escolar, que respecti el decret de mínims  i dotar-lo dels recursos necessaris per assolir amb garanties l’aprenentatge de les llengües.

S’ha recuperat el complement de formació permanent (sexennis)  amb una bona gestió per part de la Conselleria, que ha permès que els tràmits pel seu reconeixement hagin estat senzills tant per a funcionaris de carrera com per a docents interins .

Ens segueix preocupant molt les ràtios per aula, seguim insistint que en aquest cas no valen els percentatges, ja que això no consola els docents que segueixen amb aules massificades, amb una gran diversitat sense poder rebre l’atenció necessària.

Som conscients de la feina que s’ha fet, però no n’hi ha prou. I per això calen uns pressuposts més coherents, ja que som una de les comunitats autònomes que menys inverteix en educació. Continuam reivindicant un increment anual substancial del percentatge del PIB destinat a educació. Ens sumam a les propostes d’aconseguir un 3’5% del PIB de les Illes Balears per al proper curs.

Han estat moltes les veus que s’han aixecat davant la manca d’ATEs pels infants NEE, així com la necessitat de dotar amb més recursos humans aquelles classes que estan desbordades per alumnes NESE.

La paga extra de Nadal de 2012 encara roman pendent del total de pagament. En la paga de juny es va fer un abonament del 12’5% del 50%, aquest pagament és el que es va acordar amb el sindicats que varen signar l’Acord Marc; així, doncs, queda pendent un 37’5% que no se sap quan es cobrarà.

Si bé, des de la Conselleria s’han fet passes per solventar les mancances sobre infraestructures a les escoles, a causa de  la falta d’inversió i a la manca de manteniment durant anys. Des de l’Alternativa venim reclamant un pla d’actuació a llarg termini d’infraestructures.

A la nostra primera reunió amb el Conseller March, li vàrem fer arribar les greus mancances que tenen els centres respecte al manteniment i dotació de les TIC. A hores d’ara la situació segueix igual, difícilment es podrà treballar amb condicions si no es dota d’un tècnic que es desplaci als centres solucionant els problemes que els responsables de TIC no tenen, a banda de falta de formació presencial i amb places suficients per a tots els coordinadors TIC. D’altra banda, no hi ha un seguiment eficient i àgil de l’execució de les garanties dels equips que s’avarien. La maquinària que s’utilitza no és adequada a les necessitats reals dels centres així com tampoc no són suficients les hores lectives d’aquests professors.

Hi ha canvis en la reducció de jornada dels majors de 55 anys; en el cas de Primària, on fins ara es reduïen a tres hores lectives passaran a ser dues de lectives i una de complementària, en el cas secundària continuen amb una hora lectiva i dues complementàries.

Si parlam de retribucions de baixa per malaltia (IT) encara no s’ha aconseguit cobrar-les des del primer dia i no se sap quan es veurà efectiu aquest dret que teníem.

Alternativa ha fet un seguiment a les adjudicacions de places d’interins. A l’última que se n’ha fet al mes de setembre hi ha hagut 716 places moltes de les quals ja haurien d’haver sortit a les adjudicacions de juliol, ja que són vacants. Intuïm, així doncs,una manca de planificació per part de la Conselleria; per exemple, places que sortiren perfilades amb doble titulació i a les quals no es pogué optar, surten ara amb un altre perfil per ser adjudicades.

Comença a fer-se massa tard per la convocatòria d’oposicions de l’any 2017. Com venim reclamant de fa un temps, és necessari que es faci pública, com a mínim, l’oferta de places i de les especialitats, així com de les illes on es convocaran per tal d’estalviar esforços innecessaris als companys.

Per primera vegada, sabem els criteris específics per confeccionar les plantilles. És una passa endavant que cerca transparència. Tot i aquesta bona notícia, molts dels criteris són insuficients o, fins i tot, redueixen dràsticament el còmput d’hores destinades a la millora de la qualitat educativa. És el cas de les hores de coordinació, les dels caps de departament o les hores de PALIC (programa d’acollida lingüístic i cultural), que dependrà directament de l’alumnat que el requereixi a mesura que es vagi incorporant.

Des del primer moment, Alternativa insisteix en la necessitat d’un mapa d’escolarització, pensat i adequat, perquè es puguin resoldre tots els problemes que la no planificació i segmentació de les zones està originant any darrera any.

Aplaudim la voluntat de fer un front comú contra les revàlides de Secundària i Batxillerat, però amb això no n’hi ha prou. Cal que tots els partits polítics facin un front comú ferm per a la derogació de la LOMCE. Serem al costat del govern sempre que presenti una actitud valenta contra aquesta normativa en funcions.

Des de l’Alternativa,  vàrem fer públic la greu situació de vivenda en què es troben els companys i companyes que opten a una plaça a Eivissa o Formentera. Tot i que des del portal del personal han fet petites gestions, s’ha de fer urgent un pla per pal·liar aquesta situació que, segons hem pogut constatar, ja afecta també a Menorca i Mallorca.

Disponible – No disponible

DisponibleNo disponible

Com a novetat per aquest curs s’ha obert la possibilitat d’estar a les llistes d’interins sense que la conselleria et pugui cridar per un lloc de feina.

El tràmit ordinari d’adjudicació setmanal és totalment voluntari , per tant tots els que volgueu optar a una de les places oferides heu de fer aquest tràmit setmanalment. Ara bé, s’ha de tenir en compte que tot i no participar del tràmit ordinari, existeix la possibilitat que la Conselleria, per via d’urgència i amb caràcter extraordinari pot telefonar-nos per oferir-nos una plaça a la que únicament podrem renunciar per malaltia o baixa de maternitat i ja no es podreu renunciar per motius laborals . La renuncia no justificada, té com a conseqüència l’exclusió per dos cursos de les llistes.

Es pot passar a la situació de no disponible en qualsevol moment, amb efectes immediats i per trimestres escolars.

Accés al tràmit de no disponibilitat.