Arxiu de la categoria: General

Volem el nostre 2,9%!

El passat 5 de gener, el BOIB publicava la Resolució del Consell de Govern que certifica la reducció del complements autonòmics per als docents.

[BOIB: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11319/643559/acord-del-consell-de-govern-de-4-de-gener-de-2021- ]

Des del passat mes de novembre, ens hem mobilitzat contra aquesta mesura que afecta al conjunt dels funcionaris del govern de les Illes de les Balears.

Els sindicats participants de la Mesa General de funció pública (a la qual el nostre sindicat no té accés) van decidir aturar aquestes protestes després d’un acord amb el Govern: el compromís de fer efectiu el 2% i  la calendarització pel seu pagament.

Valorem positivament l’inici de negociacions per l’augment del 2% però, no acceptarem de cap manera la retallada del complement retributiu de 283,2 euros anuals pel subgrup A1 i 244,92 euros anuals pel subgrup A2. Això implica una reducció del 0’9% del la nostra nòmina.

D’entrada, veiem que comencem l’any perdent el gairebé el 3% del nostres sou, amb una greu discriminació i una maniobra de trilerisme pressupostari.

Els docents ens hem convertit en l’ase dels cops del govern, com fa temps que venim denunciant.

Des del Sindicat Alternativa, denunciem novament aquesta situació i lamentem que, lluny de valorar la feina dels docents en aquests temps difícils i complicats, s’ataqui novament la dignitat i la paciència de mestres i professors. Valorar és pagar el que pertoca!!

Anterios comunicats 

Volem el 2% i el 0’9% també! | Alternativa (sindicatalternativa.cat)

Oposicions 2021: peticions d’Alternativa

El Sindicat Docent Alternativa demana a la Conselleria d’Educació que reprengui l’organització de les oposicions ajornades el curs 2019/20 quan abans millor.

Ja que la Conselleria ha manifestat que la realització d’aquestes proves segueix prevista,si no hi ha canvis importants en la situació, i d’acord a la convocatòria  publicada. Demanam que s’aprofiti per aclarir i modificar els següents aspectes (que no depenen de cap normativa, sinó que són organitzatius).

  • Informació que aclareixi que la convocatòria és la ja publicada i per tant la normativa i els elements que els opositors han de tenir en compte és aquesta. (Hem rebut moltes consultes referents a l’inclusió de referències als plans COVID)

 

  • Composició dels tribunals.

 

El sorteig ja està fet i només queda fer la composició definitiva dels membres dels diferents tribunals. Fer-ho a partir de gener afavorirà que els tribunals tenguin temps suficient per a dur a terme la planificació de les diverses proves i dels criteris específics d’avaluació i correcció.

 

  • Publicació de criteris d’avaluació i correcció

 

La Conselleria no es pot limitar a dir que els tribunals són sobirans. Les programacions dels centres i les que fan els opositors també, han de tenir ben especificats aquests criteris per garantir que tots els alumnes seran avaluats de la mateixa manera. Per què quan els avaluats som nosaltres no sabem què es valorarà? Per què ha de dependre del fet que t’examini un tribunal o un altre? Exigim la publicació  de rúbriques d’avaluació amb temps suficient.

 

  • Mobilitat d’opositors

 

Les juntes de personal docent fa temps que ho demanam. Els opositors que s’han de desplaçar a Mallorca no concursen en igualtat de condicions. Enguany amb més motiu degut a la situació generada pel COVID. Si hi ha un decret que indica que els membres del tribunal han de ser present, la Conselleria ha de demanar al Ministeri que es publiqui una disposició perquè aquesta presencialitat pugui ser per videoconferència.

Consell d’Educació i Formació Permanent de Persones Adultes a les Illes Balears.

Aquest dijous 3 de desembre ha tingut lloc la reunió del Consell d’Educació i Formació Permanent de Persones Adultes a les Illes Balears.

Se’ns informa de la intenció que es té des de l’administració de potenciar un canvi de reglament dels CEPA i un anàlisi acurat que ho permeti. Es volen activar els centres d’adults, dotar-los d’eines i poder atendre les demandes socials que sorgeixen.

Ens hem de demanar cap a on va l’educació de les persones adultes, com ens adaptam als canvis socials i com construir una ciutadania formada, crítica i analítica, preparada per al segle XXI.

Es planteja l’elaboració d’un reglament a partir d’una proposta que se’ns farà arribar, es podran fer esmenes fins al 31 de gener i a partir d’aquí una Comissió Redactora, formada pels voluntaris que es troben dins el Ple, serà l’encarregada de donar-li forma.

Des de l’administració se’ns agraeix la participació i l’activació d’aquest Consell.