Arxiu de la categoria: General

COMUNICAT SOBRE PRESSUPOSTOS

Sindicat Alternativa Docent

cropped-logo.png

2 de novembre de 2016

Pressupostos d’educació i altres quimeres.

Uns altres pressupostos i una altra decepció en relació als pressupostos del Govern de les Illes Balears per a educació.

Pel que fa al pressupost d’educació pel 2017 s’anuncien 882 milions  per educació respecte als 817 milions del pressupost del 2016, el que representa un augment del 8%. Com va anunciar el Conseller d’educació, el pressupost final del 2016 es liquidarà amb un increment respecte als pressupostat d’uns 25 milions, fet que posa de manifest que l’increment real disponible en el sistema educatiu respecte aquest any serà d’uns 40 milions, un 4,7% superior i que dificilment podrà cobrir la bateria de mesures anunciades al Pla d’èxit Escolar i molt manco revertir la situació diagnosticada al propi pla de la conselleria.

El pressupost del 2017 s’ha incrementat en  427 milions i volem recordar l’esperit de l’acord parlamentari amb el qual es comprometia a destinar un 30% de qualsevol increment de pressupost a educació, el que suposaria incrementar-los, al manco, durant el  2017, en 128 milions arribant als  945 milions. Aquest fet tampoc s’ha produit i per aquest motiu  la inversió en educació ha vist reduïda la seva importància en el conjunt del pressupost, davallant al 18,89% del total i quedant totalment allunyats dels #MésDeMil milions d’euros que la comunitat educativa exigia  per garantir el bon funcionament del sistema educatiu balear (ràtios, infraestrucutres…). Una altra vegada, es posa en dubte que l’educació sigui una prioritat real de l’actual consell de govern.

Sorprèn més si fem vista enrere i ens fixem els programes electorals dels partits polítics que permeten, amb el seu suport o activament, el govern de les Illes Balears. El director general de pressupostos, anomenat pel PSIB, diu que és una “quimera” dedicar un 4% del PIB a Educació, quan prometien des del PSIB arribar al 5%. Si volem millorar de veres l’educació, haurem de seguir reclamant quimeres!

Per altra banda, el PP de les Illes Balears ha demanat en seu parlamentària, fent gala d’una amnèsia preocupant, que es dediquin a Educació els mil milions d’euros als quals ens referim més amunt i que arribin als 1300 milions. Ens pareix, com a mínim, estrany que sigui el partit popular qui demani això, quan durant la darrera legislatura no varen fer res per millorar el sistema educatiu, més aviat tot el contrari, i no només en l’aspecte econòmic, fins al punt d’aconseguir la major manifestació vista mai a les Balears.

Havent vist el canvi en la seva postura, si és realment així, poden defensar a Madrid una millora en el finançament de les Illes Balears.

La FARSA DE RAJOY: revàlides

 

cropped-logo.png

L’anunci que va fer el, de moment, president de govern en funcions i, segons sembla, futur president del Govern, Mariano Rajoy, a les Corts de Madrid durant el debat d’investidura és una farsa i un engany a més a més una absoluta manca de serietat, indigne d’un cap d’estat, perquè no modifica en res el que ja s’havia anunciat anteriorment i que, a més, constava ja en la Llei Orgànica que regula la LOMCE.

El calendari d’aplicació de la llei, inclòs sorprenentent com a punt de la llei, impossibilita qualsevol canvi, sense que hagi estat aprovat per una majoria de qualitat en el congrés dels diputats.

Us deixem el calendari d’aplicació:
Disposición adicional quinta

1. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, 
promoción y evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos primero, 
tercero y quinto en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos segundo, cuarto y sexto 
en el curso escolar 2015-2016.
2. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, requisitos 
para la obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones de Educación 
Secundaria Obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar 
2015-2016, y para los cursos segundo y cuarto en el curso escolar 2016-2017.
La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la 
convocatoria que se realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos. En ese curso 
escolar sólo se realizará una única convocatoria.
3. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, 
requisitos para la obtención de certificados y títulos, programas, promoción y evaluaciones 
de Bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso escolar 2015-2016, y para 
el segundo curso en el curso escolar 2016-2017.
La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se 
realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, 
pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller. También se tendrá 
en cuenta para la obtención del título de Bachiller por los alumnos y alumnas que se 
encuentren en posesión de un título de Técnico de grado medio o superior de Formación 
Profesional o de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, de conformidad, 
respectivamente, con los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán progresivamente a los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial. El primer curso de los ciclos de Formación 
Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2014-2015, curso en el que se 
suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial; durante este curso, los alumnos y alumnas que superen los módulos de carácter 
voluntario obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El 
segundo curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso 
escolar 2015-2016.
5. Las modificaciones introducidas en el currículo de los ciclos formativos de grado 
medio de la Formación Profesional se implantarán únicamente al inicio de los ciclos, en el 
curso escolar 2015-2016.
6. Las modificaciones introducidas en las condiciones de acceso y admisión a las 
enseñanzas reguladas en esta Ley Orgánica serán de aplicación en el curso escolar 
2016-2017.