Arxiu de la categoria: General

Recuperació de sexennis

Els responsables de la Conselleria d’educació i universitat han informat sobre la recuperació del complement de formació -sexennis-. Serà a partir del setembre:

Funcionaris de carrera: cobraran els sexennis d’ofici sempre que compleixin els requisits (100h de formació per període).

Funcionaris interins:  cobraran els sexennis d’ofici sempre que compleixin els requisits (100h de formació per període). Per cobrar-lo no caldrà presentar cap document a conselleria. En el momento de la presa de possessió de la plaça (a partir del setembre) en el portal de personal apareixerà un document que informarà al docent interí un document amb la informació personal sobre l’estat del cobrament del sexenni (període treballat, hores de formació total, etc…)

Mesa Sectorial Extraordinària: homologació i regulació de cursos de la formació permanent del docent

En la sessió extraòrdinaria de la Mesa Sectorial d’Educació, es va tractar el document següent:

“Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”.

Download

S’han fet cas d’algunes de les reivindicacions que teníem sobre la formació dels docents: de qualitat i organitzada per la conselleria d’eduacació.

Es va demanar que s’ampliés el termini (3 mesos) per poder presentar els cursos fets en altres entitats o comunitats autònomes a un mínim de 6. S’estudiarà la manera de fer-ho i, en cas que la normativa de caire superior no ho permeti, es facilitarà al màxim la tramitació telemàtica.

Aquesta normativa encara ha de passar pel Consell Escolar de les Illes Balears i el consell consultiu. La previsió és que entrarà en vigor en dos cursos.

Altres informacions:

-El cursos del FOLC, antic Seminari de català, tornarà a ser una competència de la UIB.