Arxiu de la categoria: General

Convocatòria extraordinària llistes d’interins.

Convocatòria específica i extraordinària per a cobrir places vacants de determinades funcions en centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Termini : del 21 al 30 de novembre.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2749411&coduo=38&lang=ca

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590

0590002 Grec
0590003 Llatí
0590011 Anglès
0590012 Alemany
0590107 Informàtica
0590109 Navegació i Instal•lacions marines
0590111 Organització i Processos de manteniment de vehicles
0590124 Sistemes electrònics
0590803 Cultura clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591

0591201 Cuina i pastisseria
0591202 Equips electrònics
0591203 Estètica
0591206 Instal•lacions electrotècniques
0591209 Manteniment de vehicles
0591211 Mecanitzat i manteniment de màquines
0591218 Perruqueria
0591226 Serveis de restauració
0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592

0592001 Alemany
0592004 Xinès
0592008 Francès
0592011 Anglès
0592012 Italià
0592017 Rus

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594

0594407 Cor
0594421 Orquestra
0594460 Llenguatge musical

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596

0596605 Ebenisteria artística
0596615 Tècniques de joieria i bijuteria
0596618 Tècniques de metall

 

Plantilles curs 2017/18

S’ha presentat l’esborrany de les plantilles pel proper curs.

Alternativa a fet constar que és positiu que s’hagi incorporat la figura de l’orientador fix en els centres de 2 línies on hi hagi aula UEECO, però que és insufient. Per Alternativa es fa necessari  hi hagi 1 orientador fix en tots els centres per a què la seva tasca sigui efectiva, en aquest moments hi han nins que passen tot el curs sense ser diagnosticats, per la manca de temps de que disposen els orientadors a cada centre.

Des de Conselleria , estan d’acord amb la nostre proposta però arguenten que de moment, només és posible fer-ho així perquè s’han de restructurar i reformular els equips d’orientació.

S’ha fet una canvi d’hores de 19 a 18 hores a secundària per a consolidar la segona plaça  a la plantilla orgànica del centre.

Les hores de desdoblement que es computaran a secundària segueixen sent les que marca la LOMCE.

Es va demanar que es poguessin desdoblar les places de FOL en  menys de 6 grups, això es mirarà de restructurar, segons la Conselleria a l’hora de fer calcular la quota.

 

Es demana quin és el tant per cent respecte plantilla consolidada i quota, aquesta és de : 90% a primària, 77% a secundària, fent un total de 87% de total. En aquestes percentatges s’ha de tenir en compte que inclouen dins plantilla, les vacants que continuen cobrint-se amb interins.

Aquest esborrany es remetrà als centres i una vegada ratificat per inspecció i la mesa sectorial,  es publicarà, això es creu que serà possible abans de Nadal.

Download