Arxiu de la categoria: General

Exàmens de setembre a debat

Avui horabaixa hi ha hagut una reunió de la comissió tècnica per la revisió del calendari escolar. Vos recordam que aquesta comissió va sortir de la reunió de dia 29 de novembre.

CONSELL ASSESSOR DEL CALENDARI ESCOLAR

El focus de la reunió ha estat cap a la possible estructuració d’un nou calendari els exàmens extraordinàris de setembre, la proposta és passar-los a juny. S’ha estudiat sobre un model de calendari proposat per la Conselleria.

Download

Podem dir que en general no es veu clar les dates per dur a terme aquest canvi. S’ha proposat diferentes possibilitats de dates. Els propers dies ens faran arribar les diferentes propostes que s’ha plantejat. Alternativa ha manifestat que no estava d’acord amb un canvi de calendari, encara que és una comissió d’estudi i que s’ha de traslladar als companys dels altres sindicats per a poder es debatre’l i votar al consell assessor. Hem demanat si aquest canvi de calendari, en cas de ser aprovat, passaria pel Consell escolar de les Illes Balears i se’ns ha aclarit que es durà a terme via resolució i per tant, no ha de passar pel Consell escolar.

30% un any després.

calendari-desembre-001

Ara fa un any l’Assemblea de Docents va aturar la vaga convocada pel dia 15 de desembre del 2016, fruit del Compromís parlamentari dels partits PSOE, MÉS i Podem que va posar fi a anys de mobilització sostinguda per part dels docents. Al document es comprometien a destinar, a l’educació, entorn del 30% de qualsevol millora pressupostària, que permetés incrementar la despesa de la Comunitat Autònoma.

Recordem que el document especifica  on la conselleria d’Educació i Universitat  s’havien de destinar prioritàriament a:

–Baixada de ràtios, especialment a tots els cursos d’Infantil i Primària.

–Increment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació, especialment en els centres d’Infantil i Primària.

–Millora de les infraestructures educatives, especialment pel que fa a la solució de les deficiències detectades, supressió de barreres arquitectòniques, eliminació d’instal·lacions de fibrociment (amiant) i totes aquelles actuacions que suposin l’eliminació d’aules modulars.

Malauradament no s’ha produït una millora del finançament autonòmic per part de l’estat, però sí que s’ha incrementat la despesa a la nostra comunitat.

Ara que ja fa un any d’aquest compromís i s’apropa el final d’exercici pressupostari del 2016, és l’hora de passar comptes i mostrar a la comunitat educativa el compliment d’aquest compromís.

 

ÚLTIMA HORA: AMPLIACIÓ DEL CALENDARI D’APLICACIÓ DE LA LOMCE

 

Vos adjuntam l’enllaç de:

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf

13895452_973949786059120_6576004382034285355_n

Taula rodona “Revàlides”

Ahir vàrem assistir a la taula rodona-debat organitzat per FECCOOIB, on varen intervenir el director general de Planificació i Centres i Montse Ros Secretària General de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya.

La taula rodona va fer un gir en poques hores, ja que la notícia de l’acord dins la Mesa General Estatal es va arribar al consens per bloquejar les revàlides fins arribar a un Pacte per l’Educació.

Segons el Director General aquest anunci és el principi de la fi de la LOMCE, va recordar des del 1970 no hi havia hagut cap llei on sortissin revàlides. Amb aquest anunci queda clar que només hi haurà un títol d’ESO i un únic accés a la universitat que serà una prova similar a la PAU i dependrà de la UIB.

Les proves de 4t i 6è de primària seran de diagnòstic i mostral de competències clau, de cap manera tendran un caràcter acadèmic. També el Sr. Morante ha recordat que és un triomf de la comunitat educativa ja que a poc poc aquesta lluita ha fet que la LOMCE anàs perdent trossos pel camí i que la següent passa és un pacte educatiu que: «no serà la que cada un de nosaltres vol però sí la que tots volem».

La Sra. Ros tot i valorar molt positivament la notícia, no ho dóna per tancat ja que han quedat coses a l’aire que són preocupants i que s’han d’aclarir, recorda que aquesta prova no s’ha definit com serà. A més, els currículums imposats per l’estat són preocupants , només cal mirar per exemple en matèria de Geografia i Història on no hi ha cap pregunta de Geografia i sí d’Història.

Si això acaba donant-se per fet, cal llegir la redacció definitiva del decret, Alternativa reclama una acció ràpida per tal de traspassar les competències a la UIB i es puguin posar a disposició dels docents i el alumnes de 2n de batxillerat els criteris bàsics amb què es faran les proves, el model d’examen, etc…

Tot i que sembla que la LOMCE té data de caducitat, no podem deixar de recordar que no ens agrada, que no és el model d’escola democràtica del segle XXI que els nostres alumnes mereixen per poder afrontar la seva època i no la que proposa -i no ho podem oblidar- el Partit Popular.

ccoo