Arxiu de la categoria: General

El despropòsit de la LOMLOE: l’avaluació que no arriba

A hores d’ara, encara no s’han publicat els criteris d’avaluació definitius que s’haurien d’aplicar als cursos en què enguany ha començat la LOMLOE.

Ja fa un mes que l’alumnat va començar les classes i els docents no saben què han de fer per avaluar els seus alumnes i s’ha convertit en un tema preocupant perquè, malgrat tenir esborranys, no tots els centres han rebut la informació i, per tant, no saben com han d’actuar.

A més, el sistema oficial del GESTIB, encara no està disponible. Així, els centres que han optat per aquesta opció no poden incloure les notes tal i com demana tant la primera versió com el nou esborrany. 

Els docents sobreviuen el dia a dia a l’aula, amb la formació feta després d’aplicació de la LOMLOE i l’angoixa de no saber com actuar seguint la normativa que el Govern ha implantat. Recordem que la Conselleria d’eduació es va comprometre a resoldre tots els dubtes que sorgissin en la implantació del sistema.

Alternativa va ser la primera veu que es va alçar contra l’aplicació d’aquesta normativa i no és estrany que, cada dia més, s’articulin les assemblees de centre per combatre l’aplicació que tant ha complicat la tasca docent en aquest inici de curs 22/23.

Resum Mesa Sectorial de dia 10/10/2022

Hem assistit a la Mesa sectorial d’educació el ordre del dia de la qual era:

  1. Proposta de convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal a cossos docents.
  1. Proposta de convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal a cossos d’inspectors d’educació.
  2. Proposta de resolució per fixar els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics per al curs 2023-2024.

Els punt 1 i 2 s’han tractat conjuntament perquè són semblants.

La novetat més important, en aquestes convocatòries, és que l’antiguitat  com a docent interí comptarà igual que l’antiguitat com a funcionari de carrera.

Altres novetats són que els orientadors podran concursar al Conservatori i que els professors de secundària podran concursar a les Escoles superiors d’Art.

Conselleria s’ha compromès a revisar, dintre d’allò que es pugui, l’accés a les places 0-3 i equiparació de les titulacions de català de l’EOI i d’altres organismes.

Aquestes convocatòries seran publicades dia 13 d’octubre. La presentació de sol·licituds serà de dia 17 d’octubre a dia 7 de novembre, ambdós inclosos.

En el punt 3r s’ha debatut la proposta de resolució per establir les plantilles orgàniques. Amb aquesta resolució es pretén convertir totes les vacants en places de plantilla orgànica.

Alternativa ha demanat que també els centres d’una línia tinguin un orientador, encara que sigui itinerant. Se’ns ha respost que ja el tenen a través dels EOEP.

També hem demanat que els subdepartaments tinguin com a mínim un període lectiu per tasques de cap de departament. Conselleria ha respost que poden considerar indicar-ho en la resolució.

Finalment, hem demanat que en el cas d’amortització o reconversió de places d’Atenció a la Diversitat, aquestes siguin substituïdes per places de docent de Llengua Catalana per afavorir la integració de l’alumnat nouvingut i el reforç als programes d’acollida lingüística. Conselleria ha respost que, per aquests objectius, en el moment de negociar la quota, les directives dels centres de Primària poden demanar especialistes de Primària en lloc d’Audició i llenguatge o mestres de suport. En el cas de secundària, les directives ho poden fer demanant docents de suport de l’àmbit sociolingüístic.

Per als tres documents hem votat a favor.

Per acabar, ens han informat que la redacció de la Resolució del concurs de mèrits està quasi a punt i que ben aviat passarà per Mesa. Molt probablement els terminis seran del 21 de novembre al 21 de desembre.

Us continuarem informant.

Reunió amb Ibsteam: certificats digitals

  • Els docents, durant la pandèmia, hem demostrat la capacitat digital.
  • Exigim que es valorin els cursos ja fets a altres institucions públiques.
  • S’ha d’ampliar a tots els docents interins i substituts per evitar que es converteixi en un negoci.

Amb l’arribada dels Fons Europeus Next Generation, els Governs estatals tenen com a obligació demanar la Certificació digital dels docents, segons un Marc de referència per nivells (similars al dels idiomes estrangers). 

Des d’Alternativa, creiem que els docents, durant els cursos de pandèmia han demostrat sobradament la seva capacitació digital: classes a distància, materials online, etc… per això demanem que la Conselleria D’Educació faciliti l’acreditació dels docents i que aconseguir la titulació no es converteixi en un problema burocràtic més.

Així, demanem que es tinguin en compte, com ja s’ha començat a fer, totes les formacions fetes pels docents relacionades amb la formació tecnològica a centres de les Balears, així com altres administracions com l’INTEF (del Ministeri d’Educació) o altres similars.

Sabem que ara i fins al 2024, la Conselleria d’Educació té previst oferir formacions a tots els docents que així ho desitgin per aconseguir tant l’acreditació com per a assolir la puntuació per al Complement de formació [100 hores de formació/6 cursos].

A més, demanem que els docents interins i substituts tinguin accés a aquesta formació de la Conselleria per tal d’evitar que es converteixi en un negoci per a empreses privades del sector i altres organitzacions. Recordem que és l’empresa qui ha de formar els treballadors. 

També demanam que la formació es correspongui amb el dia a dia a l’aula, organitzat per cicles, matèries o etapes. Una formació útil.

En els propers dies ens reunirem amb l’IBSTEAM, el servei de la Conselleria d’Educació encarregada de gestionar aquesta nova tasca encomanada als docents.